Revicon

Pretplatnički paketi

Odaberite model pretplate koji vam najviše odgovara

*PDV uključen u cijenu
**Zaključuje se Ugovor o članstvu u Revicon clubu na godišnjem nivou i omogućavamo plaćanje prema izboru klijenata: tromjesečno, šestomjesečno ili godšnje

Prijava na edukaciju
Učesnik

Učesnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!