Revicon

PRETPLATNIČKI PAKETI ZA 2024.

Četiri načina da investirate
u Vaš profesionalni i poslovni razvoj

Basic

Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Neograničen pristup bazi od 154 izdanja POREZNOG SAVJETNIKA na svim elektronskim uređajima
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati
Odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati

250 KM* / godišnje

Better value

Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Neograničen pristup bazi od 154 izdanja POREZNOG SAVJETNIKA na svim elektronskim uređajima
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati
Odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati
Brzi i pouzdani odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Brzi i pouzdani odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Pretplata na digitalnu biblioteku
Pretplata na digitalnu biblioteku
Neograničen pristup preko 230 publikacija iz oblasti računovodstva, poreza i dr. u 2024. godini

399 KM* / godišnje

Premium

Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Neograničen pristup bazi od 154 izdanja POREZNOG SAVJETNIKA na svim elektronskim uređajima
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Popust na Reviconove edukacije i dodatne konsultantske usluge
Prioritetni odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati
Prioritetni odgovori na telefonske upite svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Pretplata na digitalnu biblioteku
Pretplata na digitalnu biblioteku
Neograničen pristup preko 230 publikacija iz oblasti računovodstva, poreza i dr. u 2024. godini
Odgovori na Vaša pitanja putem e-mail-a
Odgovori na Vaša pitanja putem e-mail-a
Pretplata na TOP 10 - Profesionalni savjeti i mišljenja (live)
Pretplata na TOP 10 - Profesionalni savjeti i mišljenja (live)
Pretplata na TOP PUBLIC - Profesionalni savjeti i mišljenja za javni sektor (live)
Pretplata na TOP PUBLIC - Profesionalni savjeti i mišljenja za javni sektor (live)
Micro & Nano Learning solutions (video edukativni materijali)
Micro & Nano Learning solutions (video edukativni materijali)
Kotizacija za jedan seminar po izboru u okviru Kontinuiranog profesionalnog razvoja
Kotizacija za jedan seminar po izboru u okviru Kontinuiranog profesionalnog razvoja

599 KM* / godišnje

Revicon club

Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Pretplata na POREZNI SAVJETNIK za 2024. godinu
Neograničen pristup bazi od 154 izdanja POREZNOG SAVJETNIKA na svim elektronskim uređajima
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem Android i iOS aplikacije
Pretplata na digitalnu biblioteku
Pretplata na digitalnu biblioteku
Neograničen pristup preko 230 publikacija iz oblasti računovodstva, poreza i dr. u 2024. godini
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem e-mail-a
Prioritetni odgovori na Vaša pitanja putem e-mail-a
Pretplata na TOP 10 - Profesionalni savjeti i mišljenja (live + dodatni video pregledi)
Pretplata na TOP 10 - Profesionalni savjeti i mišljenja (live + dodatni video pregledi)
Komunikacija sa našim Konsalting centrom putem posebnog telefonskog broja
Komunikacija sa našim Konsalting centrom putem posebnog telefonskog broja
Micro & Nano Learning solutions (video edukativni materijali)
Micro & Nano Learning solutions (video edukativni materijali)
Kotizacija za tri seminara po izboru u okviru Kontinuiranog profesionalnog razvoja
Kotizacija za tri seminara po izboru u okviru Kontinuiranog profesionalnog razvoja
Kotizacija za Simpozij ili Kongres javnog sektora
Kotizacija za Simpozij ili Kongres javnog sektora
Kotizacija za Ekonomski forum Korporativno upravljanje
Kotizacija za Ekonomski forum Korporativno upravljanje
Dodatne konsultacije o tretmanu transfernih cijena
Dodatne konsultacije o tretmanu transfernih cijena
Popust na Reviconove edukacije
Popust na Reviconove edukacije
Posebne konsultantske usluge putem Zoom aplikacije
Posebne konsultantske usluge putem Zoom aplikacije
Pretplata na TOP PUBLIC - Profesionalni savjeti i mišljenja za javni sektor (live + dodatni video pregledi)
Pretplata na TOP PUBLIC - Profesionalni savjeti i mišljenja za javni sektor (live + dodatni video pregledi)

375 KM** / mjesečno

*PDV uključen u cijenu
**Zaključuje se Ugovor o članstvu u Revicon clubu na godišnjem nivou i omogućavamo plaćanje prema izboru klijenata: tromjesečno, šestomjesečno ili godišnje

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!