Revicon

Edukacije

Programe edukacije dizajniramo i kontinuirano unapređujemo u skladu sa zahtjevima naših klijenata. Fokus Revicon-ovih edukacija je na sticanju specijalističkih znanja i vještina, praktično primjenjivih u svakodnevnom radu.

Cilj nam je osigurati uslove i alate za nadogradnju postojećih profesionalnih znanja, primjenom inovativnih edukacijskih metoda. Naše opredjeljenje je promocija znanja temeljenog na iskustvu. Na godišnjem nivou u prosjeku organiziramo 130 različitih oblika edukacija.

About us - illustration 1

Prijava na edukaciju
Učesnik

Učesnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!