Revicon
CHALLENGE NEUM 2023

CHALLENGE NEUM 2023

07.06.2023 u 10:00

08.06.2023 u 10:00

09.06.2023 u 10:00


XXII MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

CHALLENGE

7.-9. 6. 2023.     GRAND HOTEL NEUM

NEUM 2023

 

 

PRVI DAN (srijeda)

 

09:30 – 12:30

 

OTVARANJE SIMPOZIJA

Marin Ivanišević

NJ.E. Branko Crvenkovski

 

CHALLENGE – UVODNA SESIJA

Moderator: Milan Dmitrović

 

Nermin Nikšić

Izazovi za FBiH na putu u EU

 

Dragan Mikerević                                            

Izazovi za finansijsku snagu privrede BiH

 

Nikolina Markota Vukić

Izvještavanje o održivosti – obaveza sutra ili prilika danas?

 

Goran Miraščić

Očekivani efekti na privredu FBiH u Programu ekonomskih reformi FBiH (2023-2025)

 

Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!

 

13:30 – 16:00      CHALLENGE – RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Moderatori: Amra Salihović i Mahir Proho

 

Silvije Orsag

Izazovi financiranja: ulaganje u održive biznise

 

Amir Hasičević

Izazovi profesije – sadašnji i budući: globalni trendovi i lokalni otpori

 

Jelena Misita

Izazovi održivosti profesije u skladu sa novim trendovima

 

Dževad Nekić

Izazovi revizije javnog sektora u oblasti prevencije i otkrivanja korupcije i prevara

 

Lejla Turulja

Izazovi financija, računovodstva i revizije u doba digitalne adaptacije

 

Meliha Bašić

Uloga interne revizije u izvještavanju o održivosti

 

Maja Letica

Transformacija uloge odbora za reviziju u kontekstu nadolazećih promjena u izvještavanju o održivosti i korporativnom upravljanju

 

Ševala Isaković - Kaplan

Izazovi predstojećih novih standarda finansijskog i nefinansijskog izvještavanja i revizije

 

Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!

 

DRUGI DAN (četvrtak)

 

10:00 – 14:00      CHALLENGE – POREZI I PRAVO

Moderatori: Marko DmitrovićArnela Muhotić

 

Muharem Mašinović

Novi oblici prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a: u okruženju i BiH

 

Milica Vidović

Primjena novih tehnologija u komunikaciji sa obveznicima indirektnih poreza

 

Šerif Isović

Digitalna ekonomija kao izazov sistema direktnih poreza

 

Irnesa Hašimbegović

Analiza finansijskih izvještaja u cilju identificiranja indikatora poreznih rizika

 

Dina Duraković

Novi oblici radnih angažmana kao posljedica digitalizacije: naša perspektiva

 

Branislav Mojević

Digitalni nomadi – svjetski trend i prilika za BiH

 

Belma Čano - Sejfović

Jesu li (i koji) poslovi ugroženi tehnološkim razvojem?

 

Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!

 

15:00 – 17:00        VI AKADEMIJA INTERNIH REVIZORA FBiH


17:00 – 18:00        PROMOCIJA KNJIGE "Praktična primjena PDV u Bosni i Hercegovini"

 

TREĆI DAN (petak)

10:00 – 11:30         IZVJEŠTAJI PO SEKCIJAMA I ZAKLJUČCI
XXII MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

CHALLENGE

7.-9. 6. 2023.     GRAND HOTEL NEUM

NEUM 2023

 

 

Naknada za učešće (uvećana za pripadajući iznos PDV-a):

  • 270 KM Premium pretplatnik
  • 290 KM Best value pretplatnik
  • 290 KM Basic pretplatnik
  • 320 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

  • učešće na Simpoziju
  • materijale Simpozija

 

Za sve informacije o Simpoziju i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720-580   (Dženita Mehmedić i Marko Jokic)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

             marko.jokic@revicon.info

www.revicon.info

PRIJAVA JE OBAVEZNA

 

UČESNICI SAMI REZERVIRAJU I SNOSE TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREVOZA.

Informacije o smještaju i rezervacije:

Grand Hotel Neum d.o.o.

 Ul. Zagrebačka 2, 88 390 NEUM

 tel: + 387 36 880-222

 fax: + 387 36 880-077

 e-mail: prodaja@hotel-neum.com

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!