Revicon
KPE: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022: PRIPREME I NAJČEŠĆI PROBLEMI

KPE: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022: PRIPREME I NAJČEŠĆI PROBLEMI

do 31.12.2023.


REVICON
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:

PRIPREME I NAJČEŠĆI PROBLEMI

 • najnovije aktuelnosti iz FIA-e
 • najnoviji - konačni obrasci
 • završna preknjižavanja na novi KP
 • mapiranje novih AOP pozicija
 • rješenja za najčešće dileme kod obračuna
 • porezna pravila - najbolje prakse

 
Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici FIA-e
 • predstavnici Porezne uprave
 • kolege iz prakse

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

VRIJEME OBRAČUNA - IZ POSEBNOG UGLA!

 • Stres i kako ga držati pod kontrolom
 • Savjeti i preporuke koje će Vam pomoći

AKTUELNOSTI IZ FIA-e

 • Izmjene, dopune i dorade na templejtima FIA-e 
 • Simulacija novog načina predaje obračuna
 • FIA-ini odgovori na najčešća pitanja
 • FIA-ine upute za najčešće dileme
 • FIA-ini savjeti da izbjegnete greške

ZAVRŠNE UPUTE ZA PREKNJIŽAVANJA

NA NOVI KONTNI PLAN

 • Preduslov za pravilno popunjavanje novih obrazaca FI
 • Prenosi sa ranijih na nova konta
 • Podjela stanja sa ranijih na dva ili više novih konta
 • Prenošenje stanja sa ranijih konta kojih više nema

NOVINE VEZANE ZA GO ZA 2022.

 • Najnovije izmjene u propisanim obrascima
 • Konačni sadržaj obrazaca i svih AOP pozicija
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“

MAPIRANJE NOVIH AOP POZICIJA

 • Pravilno mapiranje svih AOP pozicija
 • Usaglašavanje sa novim kontnim planom
 • Usaglašavanje sa konačnim sadržajem obrazaca

NAJČEŠĆE „OBRAČUNSKE DILEME“

 • Pravilno likvidiranje popisnih razlika
 • Manjkovi, otpisi, rashodovanja, uništenja...
 • Procjena vrijednosti nekretnina i opreme
 • Usklađivanje vrijednosti oštećene imovine
 • Umanjenje vrijednosti i otpis zaliha 
 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja
 • Rezervisanja: najčešća pitanja i praktični primjeri
 • Šta jest, a šta nije reprezentacija
 • Odložene porezne stavke: primjeri
 • Zatvaranje konta uspjeha
 • Druge najčešće dileme u vrijeme obračuna

RAČUNOVODSTVENA vs. POREZNA PRAVILA

 • Najčešće greške
 • Najbolje, dobre i manje dobre prakse
 • Preporuke i savjeti za optimalno postupanje
 • Još uvijek „otvorena“ pitanja...
 • Iskustva i preporuke poreznih inspektora

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


REVICON
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:

PRIPREME I NAJČEŠĆI PROBLEMI

 • najnovije aktuelnosti iz FIA-e
 • najnoviji - konačni obrasci
 • završna preknjižavanja na novi KP
 • mapiranje novih AOP pozicija
 • rješenja za najčešće dileme kod obračuna
 • porezna pravila - najbolje prakse

 Drage kolegice i kolege,

kao što smo i obećali – i u ovom mjesecu nastavljamo sa seminarima na temu priprema za godišnji obračun za 2022., koji je po mnogo čemu i drugačiji i kompliciraniji od prethodnih.

Uz najnovije informacije iz FIA-e, ovaj put ćemo se posebno baviti završnim preknjižavanjima na novi Kontni okvir, nedavno objavljenim izmjenama u obrascima finansijskih izvještaja za privredna društva, za banke i dr. finansijske organizacije i za udruženja i druge neprofitne subjekte, kao i načinom njihovog pravilnog „mapiranja“ i popunjavanja.

Uz sve to, posebni dio seminara će biti fokusiran na najčešće dileme i probleme računovođa prilikom pripreme, sačinjavanja i podnošenja godišnjih obračuna, uključujući i najbolje i preporučene načine „pomirivanja“ računovodstvenih i poreznih pravila.

Naši sagovornici će biti kolege iz FIA-e i Porezne uprave FBiH, a ni ovaj put neće izostati ni odgovori na sva pitanja iz Vaše svakodnevne prakse.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!