Revicon
XXI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ  FUTUR PRVI

XXI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ FUTUR PRVI

01.06.2022 u 15:00


XXI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

FUTUR PRVI

1.-3. 6. 2022.     GRAND HOTEL NEUM

NEUM 2022 

PRVI DAN (srijeda)

 

15:00     OTVARANJE SIMPOZIJA

Marin Ivanišević

Dobar dan

 

15:20 – 18:00      FUTUR PRVI – UVODNA SESIJA

Moderatori: Marin Ivanišević i Milan Dmitrović

 

Prof. dr Dragan Đuričin

Promjene u ekonomiji i poslovno izvještavanje

Prof. dr Dragan Mikerević                              

Stanje i uticaji na finansijsku snagu privrede BiH

Prof. dr. sc. Silvije Orsag 

Izazovi financija, računovodstva i revizije u doba digitalne transformacije

dr. sc. Goran Miraščić                                     

Analiza mjera Vlade Federacije BiH u borbi protiv negativnih ekonomskih posljedica pandemije


Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!

 

DRUGI DAN (četvrtak) 

 

10:00 – 14:00      RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA 

Moderator: Milan Dmitrović i Amra Salihović 

 

Jelena Misita

Futur prvi u profesiji

Prof. dr Meliha Bašić 

Začarani trougao: Revizija FI/Interna revizija/Odbor za reviziju

Prof. dr. sc. Josipa Grbavac

Izazovi profesije: globalni trendovi i lokalni otpori

Prof. dr Ševala Isaković-Kaplan

Analiza usuglašenosti računovodstvene regulative u FBiH sa EU direktivama

Irma Borovac

Prijem, kontrola i obrada finansijskih izvještaja za 2022. godinu

Dževad Nekić

Uloga državne revizije u novim okolnostima i uvjetima 

Mahir Proho

Implementacija novih zahtjeva ZRR: uticaj na subjekte izvještavanja

Mirza Bihorac

Implementacija novih zahtjeva ZRR: uticaj na revizijsku profesiju

Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!

 

14:00 – 15:00      RUČAK

 

16:00 – 17:00      V AKADEMIJA INTERNIH REVIZORA FBiH

 

19:00 – 20:30      VEČERA

 

21:00                   REVICON PARTY

 

 

TREĆI DAN (petak)

 

10:00 – 14:00      POREZI I PRAVO  

Moderatori: Marko Dmitrović i Arnela Muhotić

 

Muharem Mašinović                                        

U kojoj smo fazi sa novim Zakonom o PDV-u i šta do tada?

Milica Vidović

Elektronski servisi UINO - iskustva i planovi

Šerif Isović

Aktuelna pitanja u oblasti direktnog oporezivanja u FBiH: dobit, dohodak, doprinosi, parafiskaliteti

Fahra Ćatović

Pravni lijekovi u poreznom postupku

Ernis Imamović

Postupak procjene rizika za radna mjesta kod poslodavca 

Jasmina Biščević - Tokić 

Procjena rizika u kontekstu zaštite na radu - značaj, izazovi i prilike

Belma Čano - Sejfović
Otkaz ugovora o radu - teorijske i praktične dileme


Postavite pitanje našim panelistima putem web platforme!
XXI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

FUTUR PRVI

1.-3. 6. 2022.     GRAND HOTEL NEUM

NEUM 2022
Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

  • 270 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
  • 290 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

  • učešće na Simpoziju
  • materijale Simpozija

 

Za sve informacije o Simpoziju i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720-580  (Dženita Mehmedić i Marko Jokic)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UČESNICI SAMI REZERVIRAJU I SNOSE TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREVOZA.

 

Informacije o smještaju i rezervacije:

Grand Hotel Neum d.o.o.
 Ul. Zagrebačka 2, 88 390 NEUM
 tel: + 387 36 880-078
 fax: + 387 36 880-073
 e-mail: 
prodaja@hotel-neum.com

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka 

5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!