Revicon
XV FORUM - SPREČAVANJE PRANJA NOVCA, FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI I BORBA PROTIV KORUPCIJE

XV FORUM - SPREČAVANJE PRANJA NOVCA, FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI I BORBA PROTIV KORUPCIJE

26.04.2023 u 10:00

27.04.2023 u 10:00
P R O G R A M

 

Prvi dan: Srijeda, 26. 4. 2023.

10:00 – 10:15

 

POZDRAVNA RIJEČ I OTVARANJE FORUMA 

Dragan Mikerević

10:15 – 12:00

 

KUTAK ZA AKTUELNI TRENUTAK

Moderator: Goran Miraščić

Edin Jahić

Aktuelno stanje, očekivane i planirane aktivnosti vezano za SPN i FTA u BiH

Mevludin Džindo

 

Prevencija i borba protiv korupcije, potrebe i planovi unapređenja legislative i prakse

Ismet Šuškić

Aktuelnosti u Tužilaštvu u SPN, FTA i borbi protiv korupcije

Admil Nukić

Stanje u bankarskom sektoru, poduzete i planske aktivnosti vezano za SPN i FTA

12:00 – 12:30

Pauza 

12:30 – 14:00

 

PRIJETNJE OD PRANJA NOVCA, FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI I KORUPCIJA  

Moderator: Marin Ivanišević

Edin Jahić

Nova nacionalna procjena rizika i akcioni plan Novi Zakon o SPN i FTA

Faris Bogunić

Utvrđeno stanje u nadzoru subjekata u bankarskom sektoru vezano za SPN i FTA – preporuke za unapređenje aktuelne normativne uređenosti i praksi

Biljana Jovetić Bušinoska 

Reguliranje virtuelne imovine

Šerif Isović

Porezne prevare i evazija poreza u svjetlu PN i FTA


Drugi dan: Četvrtak, 27. 4. 2023. 

 

10:00 – 12:00

 

TIPOLOGIJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI 

Moderator: Erol Džebo

Željka Pilipović Vuleta

Indeks percepcije korupcije s posebnim osvrtom na tendecije pogoršanja u BiH i koje mogu biti implikacije na međunarodnom planu

Olivije Zimonja

Digitalna imovina kao „most“ za moguće PN i FTA – iskustva iz prakse

Bojan Petrović
Nekontrolisane i kontrolisane kripto valute - tendencije razvijenih zemalja
Nikola Šljivar
Prekogranični promet roba i gotovine kao prijetnja na PN i FTA
Gabriela Čilić Kadrov
Indikatori rizika na PN i FTA u računovodstvenoj profesiji
Rajko Ćuk
Primjeri iz prakse 

Graphical user interface, application  Description automatically generated
Učešće na online interaktivnom Forumu omogućava Vam:

  • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima Foruma, u stvarnom vremenu
  • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja Foruma
  • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća
  • Dostupnost najaktualnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima Foruma

Forum možete pratiti uživo na dva načina i to putem:

  • Zoom platforme
  • Revicon portala

Nakon registracije kontaktirat ćemo Vas da odaberete način na koji želite da učestvujete na Forumu.

 

Pristupne podatke za praćenje Foruma uživo, edukacijski materijal i potvrdu o učešću ćete dobiti na e-mail adresu koju navedete prilikom registracije za Forum.

 

Trajanje online Foruma: dva dana, od 10:00 do 14:00 sati

Naknada: 350,00 po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Odobravamo sljedeće popuste za više učesnika iz iste pravne osobe:
  10% popusta za više od 3 učesnika
  15% popusta za više od 5 učesnika
  20% popusta za više od 8 učesnika

Naknada uklljučuje:

  • učešće u online Forumu
  • edukacijski materijal
  • potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2023. godinu, u skladu sa čl. 45. Zakona o SPNiFTA.

Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
 
Envera Šehovića 14
 71000 Sarajevo
 tel: (033) 720-584; 720-580 (Dženita Mehmedić)
 fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
 www.revicon.info 

ili

Finrar
 Mirka Kovačevića 13 a
 78000 Banja Luka
 tel: (051) 431-260 (Siniša Erceg)
 fax: (051) 430-200
e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org
www.finrar-casopis.org

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!