Revicon
XII FORUM

XII FORUM

07.10.2020 u 10:00

Forum možete pratiti uživo na tri načina i to putem:

  • Revicon portala
  • Zoom platforme
  • Microsoft Teams live event platforme

Nakon registracije kontaktirat ćemo Vas da odaberete način na koji želite da učestvujete na Forumu.

Pristupne podatke za praćenje foruma uživo, edukacijski materijal i potvrdu o učešću ćete dobiti na e-mail adresu koji navedete prilikom registracije za Forum.


Naknada: 350,00 po učesniku (sa uključenim PDV-om)


Odobravamo sljedeće popuste za više učesnika iz iste pravne osobe:

10% popusta za više od 3 učesnika

15% popusta za više od 5 učesnika

20% popusta za više od 8 učesnika


Naknada uklljučuje:
  • učešće na online Forumu
  • edukacijski materijal
  • potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2020. godinu, u skladu sa čl. 45. Zakona o SPNiFTA.

Učešće na online Forumu omogućava Vam i:

  • Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
  • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja u toku trajanja Foruma
  • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:


Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720-580 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info 


ili


Finrar

Mirka Kovačevića 13 a

78000 Banja Luka

tel: (051) 431-260 (Siniša Erceg)

fax: (051) 430-200

e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org

www.finrar-casopis.org


              UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

Bosna Bank International d.d.

Raiffeisen Bank BiH d.d.

Sparkasse Bank d.d.

ASA Banka d.d. Sarajevo

Nova banka a.d.

Union banka d.d.

ProCredit banka d.d.

Addiko Bank d.d.

Sberbank a.d. Banjaluka3383202200308627

1413105320013074

1610000060920085

1992400075053168

1344701000241677

5550050001608033

1020500000075755

1941011354700156

3060350000444164

5673831100002975

Forum možete pratiti uživo na tri načina i to putem:


* Revicon portala

* Zoom platforme

* Microsoft Teams live event platforme

Nakon registracije kontaktirat ćemo Vas da odaberete način na koji želite da učestvujete na Forumu.

Pristupne podatke za praćenje foruma uživo, edukacijski materijal i potvrdu o učešću ćete dobiti na e-mail adresu koji navedete prilikom registracije za Forum.


Naknada: 350,00 po učesniku (sa uključenim PDV-om)


Odobravamo sljedeće popuste za više učesnika iz iste pravne osobe:

10% popusta za više od 3 učesnika

15% popusta za više od 5 učesnika

20% popusta za više od 8 učesnika


Naknada uklljučuje:

* učešće na online Forumu

* edukacijski materijal

* potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2020. godinu, u skladu sa čl. 45. Zakona o SPNiFTA.

Učešće na online Forumu omogućava Vam i:


* Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu

* Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja u toku trajanja Foruma

* Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:


Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720-580 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info


ili


Finrar

Mirka Kovačevića 13 a

78000 Banja Luka

tel: (051) 431-260 (Siniša Erceg)

fax: (051) 430-200

e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org

www.finrar-casopis.org


              UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

Bosna Bank International d.d.

Raiffeisen Bank BiH d.d.

Sparkasse Bank d.d.

ASA Banka d.d. Sarajevo

Nova banka a.d.

Union banka d.d.

ProCredit banka d.d.

Addiko Bank d.d.

Sberbank a.d. Banjaluka3383202200308627

1413105320013074

1610000060920085

1992400075053168

1344701000241677

5550050001608033

1020500000075755

1941011354700156

3060350000444164

5673831100002975Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!