Revicon
UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU - kroz praktične primjere -

UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU - kroz praktične primjere -

do 31.01.2024.


REVICON

KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

UPRAVLJANJE RIZICIMA

U JAVNOM SEKTORU

- kroz praktične primjere -

 

 • mapiranje poslovnih procesa i potprocesa
 • registar rizika i upravljanje rizicima
 • PIFC: modul za FUK na praktičnim primjerima
 • PIFC: unos ključnih pokazatelja uspješnosti za javna preduzeća
 • primjeri pripreme i izrade finansijskih zahtjeva
 • postupak analize finansijskih zahtjeva
 • priprema za konsultativne sastanke o nacrtima budžeta za 2024.

 

 

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici Federalnog ministarstva finansija
 • kolege iz prakse

 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 

 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz prakse

 

PROGRAM:

 

MAPIRANJE POSLOVNIH PROCESA

 • regulatorni okvir sa naglaskom na aktuelne izmjene
 • odgovori na najčešća praktična pitanja: procesi, aktivnosti, vlasnici procesa, redoslijed koraka kod mapiranja...
 • praktični primjer: izrada mape poslovnog procesa sa podprocesima
 • popunjavanje obrazaca u PIFC-u
 • praktične upute i rješenja najčešćih dilema obveznika

 

UPRAVLJANJE RIZICIMA

 • regulatorni okvir sa naglaskom na aktuelne izmjene 
 • odgovori na najčešća praktična pitanja: 
 • šta su rizici i kako ih grupišemo
 • kako se računa izloženost riziku
 • šta je matrica rizika
 • šta je inherentni a šta rezidualni rizik
 • kako formulisati rizike (uzrok, posljedica)
 • praktični prikaz koraka u upravljanju rizicima
 • praktični primjer: registar rizika vezan za prikazane procese
 • praktične upute i rješenja najčešćih dilema obveznika

 

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

ZA JAVNA PREDUZEĆA

 • PIFC aplikacija: pripreme za unos ključnih pokazatelja uspješnosti (KPU)
 • upravljanje rizicima preko KPU
 • izmjene regulatornog okvira: novo uputstvo za računanje KPU
 • savjeti i preporuke

 

AKTUELNE OBAVEZE BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • priprema i izrada finansijskih zahtjeva u skladu sa Budžetskim instrukcijama broj 2
 • kontrola unesenih podataka i način slanja finansijskih zahtjeva
 • postupak analize finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika
 • zaprimanje finansijskih zahtjeva, kontrola formalno-pravne ispravnosti
 • obrada podataka i analiziranje pojedinačnih kategorija rashoda i izdataka
 • priprema za konsultativne sastanke o nacrtima budžeta za 2024. godinu
 • upoznavanje sa osnovnim makroekonomskim projekcijama i projekcijama prihoda, sa posebnim osvrtom na rizike za njihovo ostvarenje
 • pripremne radnje i aktivnosti za održavanje konsultativnih sastanaka o nacrtima budžeta za 2024. godinu
 • provođenje postupka konsultacija

 

IZRADA FINANSIJSKIH ZAHTJEVA U PROGRAMSKOM FORMATU

 • opšte smjernice za pripremu finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika u programskom formatu
 • smjernice za planiranje po pojedinačnim ekonomskim kodovima
 • smjernice za pripremu finansijskih zahtjeva u skladu sa principima rodne odgovornosti


REVICON

KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

UPRAVLJANJE RIZICIMA

U JAVNOM SEKTORU

- kroz praktične primjere -

 

 • mapiranje poslovnih procesa i potprocesa
 • registar rizika i upravljanje rizicima
 • PIFC: modul za FUK na praktičnim primjerima
 • PIFC: unos ključnih pokazatelja uspješnosti za javna preduzeća
 • primjeri pripreme i izrade finansijskih zahtjeva
 • postupak analize finansijskih zahtjeva
 • priprema za konsultativne sastanke o nacrtima budžeta za 2024.

 

 


 

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

svjesni da je efikasno upravljanje rizicima temelj efikasnog upravljanja javnim finansijama, pripremili smo praktične upute u nekoliko važnih područja. 

 

Kroz praktični primjer konkretnog procesa i podprocesa daćemo odgovore na najčešće dileme, popuniti sve obrasce u PIFC-u i u dijelu mape procesa i povezanog registra rizika.

 

Upoznat ćete se i sa nacrtom uputstva za računanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPU) koje moraju popuniti sva preduzeća u pretežnom državnom vlasništvu.  

 

U posebnom bloku ćemo se baviti praktičnim dilemama i savjetima vezanim za pripremu i izradu finansijskih zahtjeva u skladu sa Budžetskim instrukcijama broj 2 te postupkom analize finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika. Od najrelevantnijih osoba ćete dobiti i korisne savjete oko priprema za konsultativne sastanke o nacrtima budžeta za 2024. godinu.

 

Pouzdane i obrazložene odgovore na sva pitanja koja smo naveli u programu, ali i odgovore na sva dodatna i ostala pitanja koja nam postavite u toku trajanja samog seminara, dobićete od članova Revicon tima i naših relevantnih gostiju-predavača.

 

Računajte na to da je Revicon – Vaš friendly consultant

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 120 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!