Revicon
UINO I MI

UINO I MI

24.09.2020 u 10:00

UINO I MI

ZAVRŠEN 23.09.2020 u 10:00:00 sati. Mjesto: INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

ZAVRŠEN 24.09.2020 u 10:00:00 sati. Mjesto: INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

Program
 


Najznačajnije aktuelne i predstojeće aktivnosti UINO BiH

 • težišne aktivnosti inspekcijskih kontrola UINO
 • aktuelne inspekcijske „akcije“
 • unapređenja u pružanju usluga obveznicima
 • proširenje obima elektronske komunikacije sa obveznicima


Pripreme za elektronsko podnošenje KUF-ova i KIF-ova

 • dobrovoljni period i početak obaveznog podnošenja
 • tehnički zahtjevi za obveznike
 • fajlovi „Nabavke“ i „Isporuke“
 • osnovne napomene o tehnici dostavljanja evidencija
 • formatiranje i označavanje dokumenta za slanje
 • podnošenje, mijenjanje, brisanje dokumenata


Najčešće sporne situacije u kontroli PDV-a

 • dobrovoljna i obavezna registracija za PDV
 • promet nekretnina u različitim situacijama
 • prenos poslovne cjeline po članu 7. stav 2. Zakona
 • nabavka/prodaja/rashodovanje opreme
 • nabavka/prodaja putničkih/teretnih vozila
 • PDV na izvršene i primljene ino usluge
 • osnovica za PDV u različitim situacijama
 • naknadna umanjenja PDV-a (popusti, povrati i dr.)
 • odbitak i ispravka odbitka ulaznog poreza
 • nabavke i upotreba dobara/usluga u vanposlovne svrhe
 • primjena posebnih shema oporezivanja
 • pravilno popunjavanje PDV prijava
 • podnošenje izmijenjenih PDV prijava
 • povrat PDV-a


Akcize/trošarine

 • najčešće nepravilnosti
 • predstojeće izmjene propisa o akcizama


Carine i druge carinske dažbine

 • najčešće nepravilnosti 


Preporuke za pravilno postupanje

 • u svakoj od navedenih situacija


Ostale aktualnosti

 • kad se može očekivati i šta može donijeti novi Zakon o PDV
 • aktualne i najavljene izmjene drugih propisa i standarda
 • druge aktualnosti od značaja za članove profesije

UINO I MI

 prvi termin: 23. 9. 2020. (srijeda), sa početkom u 10:00 sati

drugi termin: 24. 9. 2020. (četvrtak), sa početkom u 10:00 sati

 


Drage kolegice i kolege,

kao logičan nastavak seminara na temu direktnih poreza, na ovom seminaru ćemo se primarno baviti pravilnom i potpunom primjenom propisa o PDV-u i drugim indirektnim porezima (akcize/trošarine, carine i dr.), s akcentom na najčešće sporne situacije u inspekcijskoj praksi UINO i načine njihovog blagovremenog izbjegavanja. Najbolje odgovore i najkorisnije savjete na najčešća pitanja i probleme iz ove oblasti ponudićemo Vam zajedno sa našim kolegama - ovlaštenim osobama iz UINO BiH. Dodatno, posebnu pažnju ćemo posvetiti i primjerima iz upravne i sudske prakse u ovoj oblasti. Iz prve ruke ćemo se upoznati i sa ostalim aktivnostima i planovima UINO BiH, s posebnim osvrtom na predstojeću obavezu podnošenja KIF-ova i KUF-ova elektronskim putem, a neće izostati ni osvrt na aktualne i predstojeće izmjene propisa i druge aktuelnosti od značaja za našu profesiju.
 
Seminare možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima.


Predavači:

Reviconov tim savjetnika

Muharem Mašinović, rukovodilac Sektora za poreze UINO

Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika

Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava

Marijana Rendić, inspektor, Odsjek za kontrolu velikih poreskih obveznika

Dejan Rakić, advokat

 

Učešće na online seminaru omogućava Vam i:

 • Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - u toku trajanja seminara
 • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktuelnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:00
 
Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • odgovore na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!