Revicon
UINO I MI

UINO I MI

do 31.12.2020.

Program

Najznačajnije aktuelne i predstojeće aktivnosti UINO BiH

 • težišne aktivnosti inspekcijskih kontrola UINO
 • aktuelne inspekcijske „akcije“
 • unapređenja u pružanju usluga obveznicima
 • proširenje obima elektronske komunikacije sa obveznicima


Pripreme za elektronsko podnošenje KUF-ova i KIF-ova

 • dobrovoljni period i početak obaveznog podnošenja
 • tehnički zahtjevi za obveznike
 • fajlovi „Nabavke“ i „Isporuke“
 • osnovne napomene o tehnici dostavljanja evidencija
 • formatiranje i označavanje dokumenta za slanje
 • podnošenje, mijenjanje, brisanje dokumenata


Najčešće sporne situacije u kontroli PDV-a

 • dobrovoljna i obavezna registracija za PDV
 • promet nekretnina u različitim situacijama
 • prenos poslovne cjeline po članu 7. stav 2. Zakona
 • nabavka/prodaja/rashodovanje opreme
 • nabavka/prodaja putničkih/teretnih vozila
 • PDV na izvršene i primljene ino usluge
 • osnovica za PDV u različitim situacijama
 • naknadna umanjenja PDV-a (popusti, povrati i dr.)
 • odbitak i ispravka odbitka ulaznog poreza
 • nabavke i upotreba dobara/usluga u vanposlovne svrhe
 • primjena posebnih shema oporezivanja
 • pravilno popunjavanje PDV prijava
 • podnošenje izmijenjenih PDV prijava
 • povrat PDV-a


Akcize/trošarine

 • najčešće nepravilnosti
 • predstojeće izmjene propisa o akcizama


Carine i druge carinske dažbine

 • najčešće nepravilnosti


Preporuke za pravilno postupanje

 • u svakoj od navedenih situacija


Ostale aktualnosti

 • kad se može očekivati i šta može donijeti novi Zakon o PDV
 • aktualne i najavljene izmjene drugih propisa i standarda
 • druge aktualnosti od značaja za članove profesije

O edukaciji

UINO I MI

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 

Drage kolegice i kolege,

zbog velikog interesa za učešće u online seminaru "UINO I MI", a kako bi povećali dostupnost, omogućili smo vam pristup seminaru do kraja godine.

Seminar se može pratiti u vrijeme koje vama odgovara i na svim elektronskim uređajima, bez preuzimanja dodatne aplikacije.

Online prijava je obavezna, nakon koje ćemo Vam poslati pristupne podatke.

Na ovom seminaru ćemo se primarno baviti pravilnom i potpunom primjenom propisa o PDV-u i drugim indirektnim porezima (akcize/trošarine, carine i dr.), s akcentom na najčešće sporne situacije u inspekcijskoj praksi UINO i načine njihovog blagovremenog izbjegavanja. Najbolje odgovore i najkorisnije savjete na najčešća pitanja i probleme iz ove oblasti ponudićemo Vam zajedno sa našim kolegama - ovlaštenim osobama iz UINO BiH. Dodatno, posebnu pažnju ćemo posvetiti i primjerima iz upravne i sudske prakse u ovoj oblasti. Iz prve ruke ćemo se upoznati i sa ostalim aktivnostima i planovima UINO BiH, s posebnim osvrtom na predstojeću obavezu podnošenja KIF-ova i KUF-ova elektronskim putem, a neće izostati ni osvrt na aktualne i predstojeće izmjene propisa i druge aktuelnosti od značaja za našu profesiju.

Predavači:

Reviconov tim savjetnika
Muharem Mašinović, rukovodilac Sektora za poreze UINO
Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika
Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava
Marijana Rendić, inspektor, Odsjek za kontrolu velikih poreskih obveznika
Dejan Rakić, advokat

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.3383202200308627
BBI d.d.1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085
Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677
Nova banka a.d.5550050001608033
Union banka d.d. 1020500000075755
ProCredit banka d.d. 1941011354700156
Addiko Bank d.d.5673831100002975
Sberbank a.d. Banjaluka 5673831100002975

 

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!