Revicon
TRANSFERNE CIJENE: IZVJEŠTAVANJE I DOKUMENTACIJA

Aktivan seminar

TRANSFERNE CIJENE: IZVJEŠTAVANJE I DOKUMENTACIJA

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK ZA

TRANSFERNE CIJENE

 

ONLINE SEMINAR

 

TRANSFERNE CIJENE:

IZVJEŠTAVANJE I DOKUMENTACIJA

 • Kompletiranje dokumentacije o TC za 2023.
 • Sačinjavanje i struktura Izvještaja o TC
 • Finalne napomene za analizu transakcija
 • Obrasci i prateće prijave uz Porezni bilans
 • Popunjavanje obrazaca TP 900 i TP 902

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

DOKUMENTACIJA O TC

 • Dokumentacija koja se podnosi Poreznoj upravi
 • Sadržaj i struktura Izvještaja/studije o TC
 • Dokumentovanje usluga
 • Izvori podataka: pravila i preporuke
 • TP obrasci
 • Godišnji izvještaj CBC - Country by country
 • Veza podataka u studiji, obrascima i računovodstvu
 • Nedostaci u izvještavanju o TC
 • Rizici kod mikro i malih preduzeća
 • Rizici kod javnih preduzeća
 • Rizici kod multinacionalnih kompanija
 • Odgovornost i kazne vezane za TC dokumentaciju

 

OBRAZAC TP 902 - Izvještaj o kontrolisanim transakcijama

 • Ko su obveznici podnošenja obrasca TP 902
 • Koje transakcije su predmet izvještavanja
 • Cesije i kompenzacije u TP 902
 • Evidencija potraživanja i obaveza 
 • Tretman pozajmica u TP 902
 • Popunjavanje i podnošenje: praktični prikaz

 

OBRAZAC TP 900 - Uklanjanje dvostrukog oporezivanja

 • Obveznici, način i rok podnošenja
 • Uslovi za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u BiH
 • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja van BiH
 • Praktične upute za popunjavanje TP 900
 • Uticaj TP 900 na pozicije poreznog bilansa
 • Uslovi za korištenje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
 • Međusobna isključivost ove mogućnosti i drugih olakšica
 • „Matematika“ isplativosti: koju olakšicu koristiti

 

ZAVRŠNE NAPOMENE ZA ANALIZU TRANSAKCIJA

 • Proizvođači 
 • Distributeri 
 • Pozajmice i krediti
 • Razne usluge

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

ODGOVORI NA SVA PITANJA UČESNIKA


Poštovane kolegice i kolege,

kraj ovog mjeseca je rok i za sačinjavanje izvještaja/studije o transfernim cijenama, kako bi se eventualni efekti transfernih cijena pravilno i na vrijeme uključili u porezni bilans.

 

Pored toga, obveznici poreza na dobit su dužni da popune i podnesu Poreznoj upravi i obrasce TP 900 i TP 902, koji su prilozi uz Porezni bilans. Ovi obrasci i dalje sadrže niz nelogičnih i nedorečenih pozija, tako da su već godinama kod njihovog popunjavanja prisutne brojne dileme. Na seminaru ćemo dati praktične upute, riješiti te dileme i dati najbolje savjete kako da izbjegnete greške i pravilno izvršite ove obaveze.

 

Pored brojnih praktičnih tema vezanih za dokumentaciju o TC, na seminaru ćemo dati i završne napomene koje se tiču analize transakcija sa povezanim licima u različitim djelatnostima.

 

Zajedno sa predstavnikom Porezne uprave, Revicon tim će već u toku seminara odgovoriti i na sva Vaša pitanja.

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!