Revicon
TOP 50 „NAJ“ PITANJA

TOP 50 „NAJ“ PITANJA

20.11.2020 u 10:00

Program

 

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

 • trenutni status novog Zakona, sa amandmanima Vlade FBiH
 • razlike i novine u odnosu na trenutno važeći Zakon
 • obaveze računovođa i revizora po usvajanju novog Zakona
 • certificiranje i licenciranje članova profesije
 • uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • uspostava registra pružalaca računovodstvenih usluga
 • uslovi i ograničenja za potpisivanje finansijskih izvještaja
 • uvođenje kontrole kvaliteta računovodstvenih usluga
 • novi pragovi za razvrstavanje pravnih lica po veličini
 • obveznici i neobveznici revizije finansijskih izvještaja
 • novi uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • obaveza procjenjivanja vrijednosti imovine i kapitala
 • obaveza uspostave interne revizije i odbora za reviziju
 • prestanak obaveze podnošenja polugodišnjih obračuna
 • odgovori na vaša pitanja

 

Prireme za e-KUF i e-KIF: dosadašnja iskustva i praktična rješenja

 • preporučena prilagođavanja postojećih evidencija
 • „uvezivanje“ postojećih evidencija sa novim zahtjevima
 • najčeše greške prikom učitavanja postojećih evidencija
 • ostale neophodne tehničke pretpostavke i zahtjevi
 • preporuke i praktična rješenja

 

Odgovori na najčešća pitanja obveznika prema UINO

 • iskazivanje uvoza i izvoza u e-evidencijama
 • unošenje PDV broja i JIB-a
 • stavke koje se (ne) mogu iskazivati zbirno
 • određivanje tipa dokumenata i „mješovite“ fakture
 • iskazivanje iznosa/osnovice/PDV-a u raznim situacijama
 • vanposlovna potrošnja, ino usluge, knjižna odobrenja...
 • testiranje ispravnosti i brisanje dokumenata prije slanja
 • mogućnosti ispravki grešaka prije i nakon slanja
 • naknadna izmjena datoteka za cijeli period
 • odgovori na ostala pitanja

 

Ostala aktualna pitanja u komunikaciji sa UINO

 • podnošenje redovnih, izmijenjenih i dopunskih PDV prijava
 • obavještavanje o izmjeni ovlaštenih lica i drugih podataka
 • registracija i deregistracija za PDV
 • provjeravanje stanja na poreznoj kartici
 • ostala potencijalno sporna pitanja u komunikaciji sa UINO

 

PDV u poslovanju sa ino subjektima

 • uvoz i izvoz dobara
 • usluge povezane s uvozom/izvozom dobara
 • usluge primljene od ino lica
 • usluge izvršene ino licima
 • potrebni dokazi - dokumentacija
 • odgovori na vaša pitanja

 

Porez po odbitku na ino usluge

 • usluge koje podliježu porezu po odbitku
 • usluge koje ne podliježu porezu po odbitku
 • primjena međudržavnih ugovora
 • potrebni dokazi - dokumentacija
 • obračun i plaćanje poreza po odbitku
 • prijavljivanje poreza po odbitku Poreznoj upravi
 • stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva finansija
 • mišljenja i postupanja Porezne uprave FBiH
 • odgovori na vaša pitanja

 

Druge aktualnosti od značaja za članove profesije

 • aktualne i predstojeće izmjene propisa
 • aktualni stavovi nadležnih organa
 • odgovori na najčešća pitanja iz prakse

O edukaciji

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINARI

u novembru/studenom 2020. 

TOP 50 „NAJ“ PITANJA:

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji
Pripreme za podnošenje e-KUF i e-KIF
Ino poslovi: PDV i porez po odbitku
Druge aktualnosti

 

 • prvi termin: 17.11. (utorak), sa početkom u 10:00 - POPUNJEN!
 • drugi termin: 18.11. (srijeda), sa početkom u 10:00 - POPUNJEN!
 • treći termin: 20.11. (petak), sa početkom u 10:00 - NOVI TERMIN!!!

 

Predavači:
Reviconov tim savjetnika
Muharem Mašinović, pomoćnik direktora UINO BIH
Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava
Nermin Šahinović, Federalno ministarstvo finansija
Fahra Ćatović, rukovodilac Odsjeka za edukaciju PU FBIH
Irnesa Hašimbegović, rukovodilac inspekcije PU Sarajevo

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

kao što smo i obećali, nastavljamo sa intenzivnim i interaktivnim online seminarima na sve aktualne, za našu profesiju značajne i u našoj praksi najzastupljenije teme.

Očekuje se i konačno usvajanje novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, sa primjenom od početka iduće godine. Glavnina odredbi novog Zakona je sasvim izvjesna i (mada oko nekih pitanja još ima dilema) jasno je da tu temu, zbog njenog značaja za naš svakodnevni rad, pa i za našu egzistenciju, ne možemo zaobići.

Približava se obaveza podnošenja e-KUF-a i e-KIF-a, a vremena za pripreme je sve manje. Brojna pitanja smo već riješili na seminarima u prošlom mjesecu, a na ovom seminaru ćemo, zajedno sa kolegama iz UINO BiH, odgovoriti i na mnogo novih. A njih ne nedostaje... 

Ino usluge su već dugo i gotovo svakodnevno prisutna tema, sa bezbroj pitanja i dilema: Ima li ili nema poreza po odbitku u raznim situacijama? Treba li zaračunati PDV na našu uslugu ino licu? Treba li (i kako) „provozati“ PDV na uslugu koju nam je izvršilo ino lice? Na ta i druga vaša pitanja ćemo odgovarati zajedno sa kolegama iz Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave FBiH i UINO BiH. 

Naravno, neće izostati ni odgovori na ostala pitanja iz vaša svakodnevne prakse, kao ni osvrt na aktualne i predstojeće izmjene propisa, stavove nadležnih organa i sve druge aktualnosti od značaja za našu profesiju.

 

Seminare možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima.

Učešće na online seminaru omogućava Vam i:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - u toku trajanja seminara
 • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • odgovore na pitanja

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-586
e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.3383202200308627
Bosna Bank International d.d.1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085
Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677
Nova banka a.d.5550050001608033
Union banka d.d. 1020500000075755
ProCredit banka d.d. 1941011354700156
Addiko Bank d.d.3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka 5673831100002975

 

 

 

 

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!