Revicon
TOP 4

TOP 4

do 28.02.2021

Program:

PRVO OBAVEZNO PODNOŠENJE e-KUF/KIF

ZAHTJEVI UINO I DOZVOLJENA POJEDNOSTAVLJENJA

PRIRUČNIK ZA PRAVILNO POPUNJAVANJE e-KUF/KIF


 • praktičan prikaz popunjavanja e-KUF i e-KIF
 • poseban osvrt na evidentiranje UVOZA i IZVOZA
 • dozvoljena pojednostavljenja i olakšice
 • ostala tolerantna odstupanja u prelaznom periodu
 • pravila prilikom određivanja tipa dokumenta
 • stavke koje se (ne) mogu iskazivati zbirno
 • popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji
 • uvezivanje postojećih evidencija sa zahtjevima UINO
 • uvezivanje e-evidencija, glavne knjige i PDV prijave
 • prethodno testiranje ispravnosti popunjavanja
 • najčešće uočene greške i način da se one izbjegnu
 • ostala dozvoljna i preporučena rješenja
 • odgovori predstavnika UINO BiH na vaša pitanja

NOVE FORME FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I NAČIN NJIHOVOG POPUNJAVANJA I PREDAJE FIA-i


 • nove obavezne forme finansijskih izvještaja za 2020.
 • novi Exel predlošci FIA-e i način njihovog korištenja
 • obavezni bar kôd i kontrolni brojevi na obrascima
 • instaliranje BarCod fonta i unos podataka u obrasce
 • provjera pravilnosti popunjavanje prije predaje FIA-i
 • snimanje i štampanje istovjetnih obrazaca
 • predaja FIA-i u elektronskom i papirnom obliku
 • popunjavanje u samo papirnom obliku (ručni unos)
 • naknadna ispravka grešaka u popunjavanju
 • obračuni naknada i članarina - izmjene u 2020.
 • izmjene i popunjavanje statističkih obrazaca
 • ostale napomene u vezi godišnjeg obračuna
 • najčešća pitanja obveznika podnošenja GO
 • odgovori predstavnika FIA-e na sva vaša pitanja

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBiH


 • konačan tekst novog Zakona
 • razlike i novine u odnosu na dosadašnji Zakon
 • obaveze računovođa po novom Zakonu
 • obaveze revizora po novom Zakonu
 • certificiranje i licenciranje članova profesije
 • uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • registri pružalaca računovodstvenih usluga
 • uslovi za potpisivanje finansijskih izvještaja
 • novi pragovi za razvrstavanje pravnih lica po veličini
 • obveznici i neobveznici revizije finansijskih izvještaja
 • novi uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • obaveza procjenjivanja vrijednosti imovine i kapitala
 • obaveza odjela interne revizije i odbora za reviziju
 • ostale izmjene i način njihove primjene
 • Zakon o registru finansijskih izvještaja
 • odgovori na sva pitanja učesnika seminara

PODNOŠENJE e-PRIJAVA POREZNOJ UPRAVI FBiH


 • prijave koje se obavezno podnose elektronski
 • novo: podnošenje e-prijava poreza po odbitku
 • novo: podnošenje e-prijava poreza na dobit
 • obaveza podnošenja ostalih e-prijava PU FBiH
 • registracija novih korisnika nPIS sistema PU
 • ostale aktualnosti u vezi e-prijava PU FBiH
 • odgovori predstavnika PU na sva vaša pitanja

DRUGE AKTUALNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


 • aktualne i predstojeće izmjene ostalih propisa
 • aktualni stavovi FMF, PU FBiH, UINO BiH...

 

Drage kolegice i kolege,

zbog velikog interesa za učešće u online seminaru "TOP 4", a kako bi povećali dostupnost, omogućili smo vam pristup seminaru preko naše web stranice do 28.02.2021.

Seminar možete pratiti u vrijeme koje vama odgovara i na svim elektronskim uređajima, bez preuzimanja dodatne aplikacije.

Online prijava je obavezna, nakon koje ćemo Vam poslati pristupne podatke.


O najavljenim i povezanim temama razgovaraju:


 • Reviconov tim savjetnika
 • Jasna Skalonjić, FIA, Rukovodilac ekonomsko-finansijskog sektora
 • Edin Kurtović, FIA Rukovodilac sektora za IKT
 • Irnesa Hašimbegović, PU FBiH, šef Odsjeka za kontrolu velikih obveznika

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):


 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:


 • učešće u online seminaru
 • Priručnik i ostali edukacijski materijali
 • komplet svih obrazaca godišnjeg obračuna

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune


UniCredit Bank d.d.3383202200308627BBI d.d.1413105320013074Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677Nova banka a.d.5550050001608033Union banka d.d. 1020500000075755ProCredit banka d.d. 1941011354700156Addiko Bank d.d.3060350000444164Sberbank a.d. Banjaluka 5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!