Revicon
STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

Aktivan seminar

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

05.09.2024 u 10:00

Prijavi se


Program edukacije za sticanje certifikata

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

5. i 6. 9. 2024.

19. i 20. 9. 2024.

3. i 4. 10. 2024.

 

MODUL 1 – Rad sa i bez zasnivanja radnog odnosa u FBiH, RS i BDBiH

 • Pravilnik o radu, sadržaj, obaveza donošenja i objava
 • Uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa
  • Obaveza i postupak javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos
  • Obavezni elementi i posebne odredbe u ugovorima o radu
  • Uobičajne i posebne vrste ugovora o radu
  • Izmjene ugovora o radu
 • Radno-pravni status članova uprave
 • Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa
  • Privremeni i povremeni poslovi
  • Stručno osposobljavanje i volontiranje
  • Mogućnost ustupanja, odnosno iznajmljivanja radnika
  • Angažman lica po osnovu ugovora o djelu i dopunskog rada
  • Angažman radnika po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji
  • Mogućnosti angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca
 • Plaća, najniže plaće, naknada plaće i druge naknade
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora
 • Case study: Analiza postupaka i procedura poslodavaca kod ugovaranja i načina prestanka radnog odnosa tokom probnog rada

MODUL 2 - Radno vrijeme, odmori, odsustva i zaštita radnika u FBiH, RS i BDBiH

 • Radno vrijeme
  • Pripravnost i dežurstvo
  • Puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme
  • Prekovremeni rad, rad u smjenama, noćni rad
  • Preraspodjela radnog vremena
  • Evidencija radnog vremena, ostale evidencije o radnicima
 • Odmori (pauza, dnevni, sedmični i godišnji odmor)
 • Odsustva sa rada
  • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
  • Porodiljsko odsustvo i rad sa polovinom punog radnog vremena
  • Privremena spriječenost za rad (bolovanje)
 • Zaštita radnika
  • Procjena rizika i donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
  • Osposobljavanje radnika za siguran rad
  • Ljekarski pregledi i pregledi sredstava rada
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora
 • Case study: (Ne)obaveznost isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor nakon prestanka radnog odnosa iz različitih razloga

MODUL 3 - Prestanak ugovora o radu u FBiH, RS i BDBiH

 • Razlozi i načini prestanka radnog odnosa
  • Redovni otkaz, postupak
  • Povreda radnih obaveza, disciplinski postupak i vanredni otkaz
  • Disciplinska mjere (novčana kazna, suspenzija / udaljenje sa posla, premještaj na drugo radno mjesto, otkaz ugovora o radu)
  • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa
  • Otkaz ugovora o radu od strane radnika
  • Istek ugovora o radu na određeno vrijeme
  • Odlazak radnika u penziju
 • Posljedice nezakonitog otkaza
 • Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)
 • Case study: Otkazivanje ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga u kontekstu ukidanja radnih mjesta i smanjenja broja zaposlenih

MODUL 4 – Postupanje sa ličnim podacima radnika, odgovornost za štetu i naknada štete u FBiH, RS i BDBiH

 • Lični podaci radnika
 1. Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika
 2. Postupanje sa osjetljivim podacima radnika
 3. Sadržaj personalnog dosjea radnika
 4. Uspostavljanje video i GPS nadzora
 5. Postupanje sa ličnim podacima nakon prestanka radnog odnosa
 • Naknada štete
 1. Odgovornost za štetu poslodavca i radnika
 2. Posebni slučajevi naknade štete (opasna stvar/djelatnost, povreda na radu, zabrana konkurencije, manjak robe itd.)
 3. Preporuke prilikom utvrđivanja iznosa naknade štete u općim aktima
 4. Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite / zastara i teret dokazivanja
 • Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)
 • Case study: Postupak utvrđivanja povrede na radu i naknade štete po tom osnovu

 

MODUL 5 - Postupanje sudova u radnopravnim sporovima / simulacija suđenja

 • Radno-pravni sporovi
 1. Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite (uslovi i rokovi)
 2. Specifičnosti u parničnom postupku
 3. Tužbeni zahtjev kod otkaza ugovora o radu (primjer)
 4. Tužba (vrste, sadržaj, ispitivanje, rok za podnošenje)
 5. Mogućnost dopune tužbenog zahtjeva
 6. Prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja (obavezni elementi, postupak)
 7. Specifičnosti instituta odgovora na tužbu (sadržaj, način podnošenja)
 8. Teret dokazivanja, izvođenje dokaza, vještačenja i drugi dokazi
 9. Mogućnost odlučivanja sudova van granica postavljenog tužbenog zahtjeva
 10. Sudske odluke u parničnom postupku
 11. Analiza slučajeva, prilagođenih potrebama i zahtjevima učesnika
 12. Najčešće greške poslodavaca
 • Simulacija suđenja: Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze

 

PISANA PROVJERA ZNANJA I POVRATNE INFORMACIJE

 • Pisana provjera znanja
 • Završna diskusija i evaluacija


Program edukacije za sticanje certifikata

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

5. i 6. 9. 2024.

19. i 20. 9. 2024.

3. i 4. 10. 2024.

 

O PROGRAMU

Revicon i dmb consulting razvili su intermediate program za sticanje i povećanje kompetencija u oblasti radno-pravnih odnosa. Program je namijenjen pravnicima i osobama koje se bave menadžmentom ljudskih potencijala. Dizajniran je na način da pruži polaznicima neophodna znanja i vještine potrebne za samostalan i kompetentan rad u ovoj oblasti.

 

ŠTA VAS OČEKUJE?

Interaktivna live edukacija: Tokom cijele edukacije izmjenjivaće se različite inovativne metode i oblici rada koji će omogućili dinamičnu, zanimljivu i primjenjivu edukaciju.

Aktivno učenje: Mnoštvo zajedničkih aktivnosti putem simulacijskih vježbi koje su zasnovane na stvarnim scenarijima, omogućavajući Vam da stečena znanja i vještine primijenite u svakodnevnom radu.

Jedinstveni ekspertski tim: Voditelji edukacije su istaknuti praktičari i stručnjaci sa bogatim iskustvom u sudstvu, relevantnim inspekcijama i advokaturi, koji će imati podršku Revicon konsultantskog tima.

Mock test: Pripremite se za uspješni završetak programa putem mock testa koji simulira finalnu provjeru znanja i omogućava Vam da pratite napredak.

Interaktivni kvizovi: Još jedan način da pratite napredak koji ostvarujete tokom edukacije, a mi Vaše odgovore dodatno vrednujemo.

 

ŠTA VAM PROGRAM OMOGUĆAVA?

Profesionalni razvoj: Ovaj sveobuhvatni program je struktuiran na način da razvijete profesionalne kompetencije i specijalističke vještine koje vam omogućavaju karijerni napredak.

Certifikati i digitalni bedž: Na našem i engleskom jeziku – vjerodostojan i pouzdan dokaz o stečenim znanjima i vještinama. Svoju certifikaciju možete promovirati na mnoštvo načina u digitalnom okruženju.

Dodatna podrška za dugoročan efekat: Nakon završetka programa, naš tim Vam pruža dodatnu podršku u trajanju od 90 dana, sa željom da Vam olakšamo brzu primjenu stečenih znanja i vještina u svakodnevnom radu.

Priručnik: Sve tematske oblasti su detaljno obrađene u okviru Priručnika, uključujući praktične primjere sa sudskom praksom.

Dodatni video resursi: Kreirani da Vam budu podrška u daljem profesionalnom razvoju.

Trajanje programa: Šest dana u trajanju od 10:00 do 15:30


Naknada: 950 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)


Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić )

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

                marko.jokic@revicon.info

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!