Revicon
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Aktivan seminar

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON SPN KUTAK
 

ONLINE SEMINAR

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 • NOVI ZAKON SPN i FT
 • NOVE INFORMACIJE I OBAVEZE
 • NAPOMENE UZ ROKOVE PROPISANE ZAKONOM
 • PROCJENE RIZIKA I DOKUMENTACIJA
 • KAZNENE ODREDBE

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH 

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NOVI ZAKON O SPN i FT – PRAVNI I REGULATORNI OKVIR

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Odluka o provedbi AML Zakona
 • Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma

 

MJERE PREVENCIJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

 • Trendovi pranja novca i financiranja terorizma
 • Due diligance klijenata CDD
 • Stvarno vlasništvo
 • Praćenje aktivnosti klijenta
 • Prijava sumnjivih transakcija

 

PRISTUP PRANJU NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZASNOVAN NA RIZIKU

 • Rizici i ranjivosti na pranje novca i financiranje terorizma
 • Pristup zasnovan na riziku
 • Formuliranje politika i procedura
 • Praćenje usklađenosti sa politikama
 • Resursi i kultura
 • Nove tehnologije

 

SANKCIJE ZA NEUSKLAĐENOST SA AML REGULATIVOM

 • Propisane sankcije Zakonom i podzakonskim aktima
 • Sankcije za neispunjavanje propisanih rokova
 • Rokovi za obaveze obveznika

 

PROFESIONALNA ETIKA I ODGOVORNOST ODGOVORNE OSOBE

 • Etička načela i profesionalna odgovornost 
 • Praćenje rada obveznika (interno i eksterno)
 • Uloga obveznika do i nakon isteka propisanih rokova u sprečavanju pranja novca 
 • Primjeri iz prakse
 • Savjeti i preporuke

 

DRUGE AKTUELNOSTI 


Poštovane kolegice i kolege,

dragi naši!

 

Vaš vjerni i vrijedni Revicon tim nastavlja da na najbolji način prati Vaše aktuelne potrebe, interese i preokupacije.

 

Na redu je tema koju zaista ne treba posebno obrazlagati: novi Zakon SPN i FT, obaveze i rokovi proistekli iz Zakona i kaznene odredbe za neizvršenje istih.

 

Izazov upravljanja rizicima od pranja novca na tržištu, zahtijeva koordiniran pristup i zajedničko razumijevanje evoluirajućih i novonastalih trendova kako u regulativi tako i u kriminalnim aktivnostima. Za svakog profesionalca, koji je uključen u prevenciju pranja novca važno je da prepozna, razvije i održava sveobuhvatan okvir za borbu protiv pranja novca/finansiranja terorizma zasnovan na riziku kako bi ublažio i spriječio prijetnju. Razumijevanje vaših obaveza u kontekstu AML regulative je prvi korak vašem doprinosu u borbi protiv org. kriminala, korupcije i terorizma. Razvijen AML/CFT program će vam pomoći o očuvanju vašeg profesionalnog integriteta, te ćete izbjeći moguće sankcije vašeg regulatora.   

 

O svemu tome „i starom i novom“, razgovaraćemo sa kolegama iz Ministarstva sigurnosti BiH, uz odgovore na sva Vaša pitanja odmah u toku trajanja seminara.

 

Radujemo se još jednom našem druženju!

Revikonci,

Vaši friendly konsultanti 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!