Revicon
SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

05.10.2023 u 10:00


Online interaktivna edukacija

VISOKOSPECIJALIZIRANA OBUKA ZA STICANJE CERTIFIKATA

SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA


 05. 10. i 06. 10. 2023.

19. 10. i 20. 10. 2023.

02. 11. i 03. 11. 2023.

 

Program

Dan 1: Plaća u FBIH, RS i BDBiH

 • Kriteriji i način utvrđivanja sastavnih elemenata plaće
 • Najniža plaća i osnovica za doprinose
 • Stimulacije na plaću
 • Plaća i osnovica za doprinose za:
  1. rad na nepuno radno vrijeme i skraćeno radno vrijeme
  2. međuentitetske radnike
  3. nerezidentna pravna i fizička lica
  4. rad u inostranstvu
 • Dodatni prihodi radnika:
  1. „koristi“ radnika i „plaće u naravi“
  2. plaćanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika
  3. korištenje službenog automobile u privatne svrhe
  4. životno i dopunsko zdravstveno osiguranje
  5. naknada drugih ličnih troškova
 • Platne liste (sadržaj i preporuke)
 • Način popunjavanja poreznih prijava
 • Dozvoljeni i mogući načini isplate plaće
 • Isplata plaće i doprinosa po sudskoj presudi
 • Zastara  i odricanje od plaće, poreza na dohodak i doprinosa
 • Praktični primjeri obračuna plaće upotrebom R-kalkulatora
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test - analiza case study kroz primjere dobre i loše prakse

 

 

 

Dan 2: Uvećanja i umanjenja plaće u FBiH, RS i BDBiH

 • Uvećanje plaće za:
  1. otežane uvjete rada
  2. rad u dane sedmičnog odmora i vikenda
  3. prekovremeni rad na sedmičnom i mjesečnom nivou
  4. prekovremeni rad u turnusu i rad u smjenama
  5. rad u dane državnog i vjerskog praznika
  6. noćni rad
  7. uvećanje plaće po više osnova istovremeno
 • Umanjenje plaće u slučaju:
  1. neostvarivanja rezultata rada
  2. odbijanja izvršavanja radnih zadataka
  3. neopravdanog izostanka sa posla ili kašnjenja na posao
  4. teže ili lakše povrede radne obaveze
  5. udaljenja radnika sa posla
  6. manjka utvrđenog inventurom
  7. krađe
  8. drugih okolnosti
 • Načini regulisanja umanjenja plaće:
  1. pravilnikom o radu
  2. aneksom ugovora o radu
  3. odlukom poslodavca
 • Naplata potraživanja obustavom od plaće:
  1. administrativne zabrane / rješenje o izvršenju
  2. prvenstvo naplate
  3. obavještavanje suda
 • Način popunjavanja poreznih prijava
 • Praktični primjeri obračuna plaće upotrebom R-kalkulatora
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test koz primjere dobre i loše prakse 

 

Dan 3: Dodatna primanja radnika u FBiH, RS i BDBiH

 • Topli obrok
  1. topli obrok za puno i nepuno radno vrijeme
  2. topli obrok za rad šest dana u sedmici
  3. kombinovani “topli obrok (u ishrani i u novcu)
  4. pravo na topli obrok u slučaju:
 • prekovremenog rada i preraspodjele radnog vremena
 • rada u smjenama i turnusu
 • rada od kuće i rada u dane sedmičnog odmora
 • Naknada za prevoz na posao i sa posla
 1. uslovi za isplatu naknade za prevoz
 2. korištenje privatnog/službenog vozila za prevoz na posao i sa posla 
 3. naknada za prevoz u drugim različitim situacijama
 4. mogućnost srazmjernog umanjenja naknade za prevoz
 • Dodatak za minuli rad
 1. godine staža koje se uzimaju u obračun minulog rada
 2. osnovica za obračun dodatka za minuli rad
 3. minimalni i maksimalni iznos
 • Otpremnina
  1. uslovi za isplatu otpremnine
  2. minimalni i maksimalni iznosi otpremnine
  3. preporučena praksa

 

 • Praktični primjeri obračuna dodatnih primanja
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test kroz primjere dobre i loše prakse

 

 

Dan 4: Druga dodatna primanja radnika u FBiH, RS i BDBiH

 • Naknada troškova službenih putovanja
  1. obaveznost primjene posebnih propisa
  2. dnevnice, troškovi smještaja, troškovi prevoza i dr.
  3. službeno putovanje u neradne dane
  4. (ne)dokumentovana potrošnja na službenom putu
 • Regres za godišnji odmor
  1. uslovi i visina za isplatu regresa
  2. isplata regresa radnicima koji nisu koristili godišnji odmor
  3. isplata regresa srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
  4. isplata regresa radnicima koji rade nepuno radno vrijeme
  5. obaveza isplate regresa radnicima kojima je prestao radni odnos

 

 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  1. uslovi za isplatu
  2. isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
  3. isplata naknade u zavisnosti od načina prestanka radnog odnosa

 

 • Druga dodatna primanja radnika
  1. pomoć u slučaju smrti ili teške bolesti radnika ili člana uže porodice
  2. jubilarne nagrade
  3. pokloni povodom državnih i vjerskih praznika

 

 • Praktični primjeri obračuna dodatnih primanja
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije 
 • Priprema za test kroz primjere dobre i loše prakse

 

Dan 5: Naknada plaće u FBiH, RS i BDBiH

 • Pripravnost
 • Plaćeno odsustvo
 • Privremena spriječenost za rad do 30 / 42 dana i nakon toga kod:
  1. bolesti i povrede van rada
  2. povrede na radu i profesionalnog oboljenja
  3. bolovanja zbog čuvanja trudnoće
  4. izolovanosti radnika kao kliconoše
 • Porodiljsko odsustvo
  1. obaveze poslodavca
  2. postupanje sa međuentitetskim radnicima
 • Odsustvo u slučaju rada sa polovinom punog radnog vremena
 • Državni i vjerski praznici
 • Visina naknade plaće kod odsustva zbog više sile
 • Obračun naknade plaće kod prekida rada zbog koronavirusa
 • Naknada plaće kod promijenjene radne sposobnosti (invalidi II kategorije)
 • Platne liste (sadržaj i preporuke)
 • Način popunjavanja poreznih prijava
 • Praktični primjeri obračuna naknade plaće upotrebom R-kalkulatora
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test kroz primjere dobre i loše prakse 

Dan 6: Pisani test, završna diskusija i zaključci

 • Pisani test
 • Diskusija i odgovori na dodatna pitanja 
 • Evaluacija


Online interaktivna edukacija

VISOKOSPECIJALIZIRANA OBUKA ZA STICANJE CERTIFIKATA

SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA


  05. 10. i 06. 10. 2023.

19. 10. i 20. 10. 2023.

02. 11. i 03. 11. 2023.

 

O edukaciji

Način rada:

 • Pristup zasnovan na slučajevima iz prakse
 • Simulacija obračuna plaće upotrebom R-kalkulatora 
 • Visok nivo angažiranja svih učesnika
 • Rad u grupama: Case studies bazirani na stvarnim slučajevima iz inspekcijske i sudske prakse

 

Poštovani,

Revicon je razvio visokospecijalizirani program obuke za sticanje naprednih znanja i kompetencija u međusobno povezanim oblastima (radnog prava, računovodstva, poreza i doprinosa) koje se odnose na plaće i druga primanja radnika. Program je namijenjen pravnicima, advokatima, sudskim vještacima, računovođama, revizorima i voditeljima ljudskih potencijala, koji obavljaju rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a dizajniran je na način da polaznicima pruži napredno znanje i važne vještine za samostalno i kompetentno obavljanje više poslova.

Program uključuje šest visoko interaktivnih i participativnih modula - online radionica, koje su ujedno i priprema za pismeni test. Radionice su oblikovane tako da se sve tematske cjeline obrađuju kroz stvarne primjere i rješenja iz prakse, što učesnicima pruža konkretne alate za rad i daje jasne i detaljne odgovore na specifična pitanja sa kojima se susreću u svom radu.

Ekspertski tim koji će voditi obuku čine sudije, inspektori rada, porezni inspektori i Revicon konsultanti, profesionalci s dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti.

Edukacijski materijal je praktični priručnik „Plaće i druga primanja radnika s pregledom na aktuelnu inspekcijsku i sudsku praksu“,dizajniran tako da polaznicima bude od koristi u njihovom svakodnevnom radu.

Nakon uspješnog pismenog testiranja, učesnici dobijaju certifikat „Specijalista za plaće i druga primanja radnika“, na našem i engleskom jeziku, sa prilogom u kojem su navedene sve obrađene tematske cjeline.

Uz certifikat, učesnici dobijaju i digitalni bedž, koji je vjerodostojan i  pouzdan digitalni dokaz o stečenim kompetencijama a sadrži i druge važne metapodatke. Svoju certifikaciju i kompetencije možete promovirati na razne načine, a upravo je digitalni bedž najjednostavnija, sve više uobičajena i najbolja praksa: možete ga podijeliti na online profesionalnim mrežama, društvenim mrežama i web stranicama, dodati ili kreirati novi e-mail potpis i uvrstiti u Vaš digitalni CV.

Nakon završetka obuke, učesnici imaju na raspolaganju i dodatnu podršku u vidu besplatnih konsultantskih usluga u periodu od tri mjeseca.

 

Trajanje obuke: Šest dana u trajanju od 10:00 do 15:30

Naknada: 850 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)

Naknada uključuje:

 • Učešće na obuci
 • Praktični priručnik Plaće i druga primanja radnika s pregledom aktuelne inspekcijske i sudske prakse
 • Dodatni edukacijski materijal
 • Digitalni bedž sa detaljnim opisom stečenih kompetencija i Certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika (po uspješnom završetku pismenog testa)
 • Konsultantske usluge u periodu od tri mjeseca nakon završetka obuke

 

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:
    Revicon d.o.o.
    Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
    tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić )
    fax: (033) 720-581
    e-mail:
dzenita.mutap@revicon.info; marko.jokic@revicon.linfo
    
www.revicon.info

PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA


  
UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!