Revicon
RIZICI TRANSFERNIH CIJENA - kroz inspekcijsku praksu -

RIZICI TRANSFERNIH CIJENA - kroz inspekcijsku praksu -

do 31.12.2023.


REVICON KUTAK ZA
TRANSFERNE CIJENE

 

ONLINE SEMINAR

 

RIZICI TRANSFERNIH CIJENA

- kroz inspekcijsku praksu -

 • Najveći rizici kod transfernih cijena
 • Revicon kalkulator za izračun poreznog rizika
 • Iskustva iz inspekcijskog nadzora
 • Najčešće greške obveznika
 • Case study: preporuke za IT sektor

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Prdstavnici Porezne uprave

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

RIZICI TRANSFERNIH CIJENA

 • Rizik erozije porezne osnovice (kako ga inspektori vide)
 • Kolika dobit je “dovoljna”...?
 • Transferne cijene u slučaju gubitka u poslovanju
 • Pozajmice i krediti u kontekstu transfernih cijena
 • Skrivene pozajmice (potraživanja i avansi)
 • Fiktivni ugovori o uslugama između povezanih lica
 • Nedostaci u izvještavanju o transfernim cijenama
 • TP obrasci
 • Veza podataka u studijama, obrascima i knjigovodstvu
 • Mogućnosti za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • Rizici transfernih cijena kod mikro i malih preduzeća
 • Rizici transfernih cijena kod javnih preduzeća
 • Rizici transfernih cijena kod multinacionalnih kompanija
 • Izračun poreznih rizika: Reviconov kalkulator

 

NAJČEŠĆE GREŠKE

(na primjerima iz poreznog nadzora)

 • Šta inspektori gledaju kod transfernih cijena
 • „Mapa puta“ u inspekcijskom nadzoru TC
 • (Ne)adekvatna i (ne)potpuna identifikacija povezanih lica
 • Nedovoljna obuhvatnost transakcija sa povezanim licima
 • Pogrešne metode analize
 • Analiza uporedivnosti
 • Interkvartilni rasponi
 • Zaključci i preporuke

 

CASE STUDY: IT SEKTOR

(na greškama se uči…)

 • Identifikacija transakcija
 • Analiza uporedivosti
 • Izračuni
 • Najčešće greške
 • Preporuke za ugovaranje

 

PDV RIZICI POVEZANI SA TRANSFERNIM CIJENAMA

 • PDV pravila u odnosima između povezanih lica
 • značaj transfernih cijena za osnovicu za PDV
 • razmjena podataka između PU i UINO
 • naknadna knjižna odobrenja i zaduženja zbog TC
 • ostala PDV i carinska pravila povezana sa TC

 

DRUGE KORISNE NAPOMENE O TC

 

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Drage kolegice i kolege,

približava se kraj godine, a to je pravo vrijeme za pripreme u području transfernih cijena. Brojne aktivnosti u ovoj oblasti treba preduzeti što prije, jer poslije može biti (pre)kasno...

 

Zato opet valja podsjetiti na to da obavezu izrade Izvještaja o transfernim cijenama imaju svi obveznici poreza na dobit koji su u toku 2023. godine imali bilo kakvih transakcija sa bilo kojim povezanim licima (pravnim ili fizičkim, domaćim ili inostranim), bez obzira na to da li su takve transakcije obavljene po tržišnim pravilima (pa se to tim Izvještajem i dokazuje) ili po nekim drugačijim pravilima (u kom slučaju se u Izveštaju utvrđuju transferne razlike, koje se unose i u porezni bilans).

 

Na ovom seminaru ćemo, na bazi dosadašnjih iskustava i uz pomoć kolega iz Porezne uprave, posebno ukazati na najznačajnije rizike u oblasti transfernih cijena i najčešće greške koje su utvrđene u inspekcijskim kontrolama transfernih cijena, kao i najbolje načine i dobre prakse da se te greške izbjegnu, uz praktičan case study na primjeru IT sektora, a predstavit ćemo Vam i Reviconov Kalkulator za izračun poreznog rizika.

 

Naša želja i naš cilj je da Vam maksimalno pomognemo da porezne rizike u oblasti transfernih cijena smanjite na minimum.

 

Kao i uvijek do sada, Revicon tim i naši gosti-predavači će, odmah u toku seminara, odgovoriti i na sva Vaša pitanja.

Vaš friendly consultant 

Revicon

 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!