Revicon
RADNO-PRAVNI SPOROVI

Aktivan seminar

RADNO-PRAVNI SPOROVI

do 30.06.2024.

Prijavi se


REVICON PRAVNI KUTAK


ONLINE SEMINAR

RADNO-PRAVNI SPOROVI

 • preveniranje radno-pravnih sudskih sporova 
 • optimalno kreiranje internih akata i procedura 
 • najčešći razlozi radno-pravnih sporova
 • pripreme poslodavaca za radno-pravne sporove
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje

 


 

TEMATSKE CJELINE:

Sporovi oko novčanih potraživanja iz radnog odnosa

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Obavezni i preporučeni načini ugovoranja:
 • osnovne plaće
 • dijela plaće po osnovu radnog učinka
 • Umanjenja plaće:
 • opravdani razlozi za umanjenje plaće
 • modaliteti mogućih rješenja u internim aktima
 • Obavezna uvećanja plaće:
 • za prekovremeni rad, noćni rad, rad praznikom i dr.
 • obračun uvećanja na sedmičnom / mjesečnom nivou
 • Dodatna primanja radnika:
 • alternativni modaliteti kvalitetnih rješenja 
 • najčešće greške kroz prikaz sudske prakse
 • (Ne)obaveznost primjene kolektivnih ugovora
 • Važnost platnih lista i šihtarica u sudskom postupku 

Sporovi povodom redovnih otkaza ugovora o radu

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • (Ne)opravdani razlozi za redovni otkaz ugovora o radu
 • Reorganizacija poslovanja i analiza postojećih radnih mjesta
 • Preraspodjela na drugo radno mjesto – obaveza prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika
 • Pravo radnika na ponovno zaposlenje – najčešće greške
 • Materijalna prava radnika:
 • otpremnina
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Konsultacije sa sindikatom / vijećem zaposlenika
 • Neophodna i korisna dokumentacija
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi povodom otkaza zbog povrede radne obaveze

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Značaj propisivanja povreda radne obaveze
 • Propisivanje disciplinskog postupka – negativni uticaj prenormiranja
 • Način provođenja disciplinskog postupka
 • Pravo na izjašnjenje radnika (sadržaj, forma, rok)
 • Video-nadzor i alkotest kao dokaz u sudskom postupku
 • Postupanje kod kontinuirane povrede radne obaveze
 • Konsultacije sa sindikatom / vijećem zaposlenika
 • Neophodna i korisna dokumentacija 
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi nakon prestanka radnog odnosa po osnovu odlaska u penziju

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Uslovi koji moraju biti ispunjeni za penzionisanje
 • Razlika između staža osiguranja i penzijskog staža
 • Postupanje poslodavca ako radniku nisu uplaćeni doprinosi za PIO
 • Prestanak radnog odnosa korisniku prijevremene penzije
 • Obaveza isplate otpremnine prilikom penzionisanja
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi nakon prestanka radnog odnosa istekom ugovora o radu

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • (Ne)obaveznost dostavljanje pisanog obavještenja
 • Istek ugovora o radu za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva
 • Godišnji odmor i istek ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu od zavoda za zapošljavanje
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala


REVICON PRAVNI KUTAK


ONLINE SEMINAR

RADNO-PRAVNI SPOROVI

 • preveniranje radno-pravnih sudskih sporova 
 • optimalno kreiranje internih akata i procedura 
 • najčešći razlozi radno-pravnih sporova
 • pripreme poslodavaca za radno-pravne sporove
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje

 


 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz sudske i inspekcijske prakse 

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

 

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!