Revicon
RADNI ODNOSI - TOP 50 NAJAKTUELNIJIH PITANJA SA RJEŠENJIMA

RADNI ODNOSI - TOP 50 NAJAKTUELNIJIH PITANJA SA RJEŠENJIMA

22.09.2020 u 10:00

Program

Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa

 • stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni i povremeni poslovi
 • ugovor o djelu
 • studentska i učenička praksa

Rad od kuće

 • mogućnosti regulisanja ugovorom, aneksom ugovora ili odlukom
 • obračun plaće i naknađivanje drugih troškova
 • dodatna primanja radnika za vrijeme rada od kuće
 • druge obaveze poslodavca

Dopuštenost izmjena ugovora o radu

 • aneks ugovora o radu
 • otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • izmjene ugovora o radu jednostranom odlukom poslodavca

Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena

 • dozvoljeni slučajevi prekovremenog rada
 • propisana ograničenja i zuabrane prekovremenog rada
 • kompenzacija za slobodne sate/dane
 • odnos prekovremenog rada i preraspodjela radnog vremena
 • regulisanje preraspodjele radnog vremena
 • trajanje i način plaćanja prilikom preraspodjele radnog vremena

Godišnji odmor

 • srazmjerno umanjenje godišnjeg odmora
 • definisanje kriterija za uvećanje godišnjeg odmora
 • godišnji odmor iz više od dva dijela
 • prenošenje godišnjeg odmora od prethodnog poslodavca
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Privremena spriječenost za rad (bolovanje)

 • razlozi nastanka privremene spriječenosti za rad
 • bolovanje radnika na osnovu rješenja o samoizolaciji
 • prava i obaveze poslodavca kod bolovanja sa/bez rješenja o samoizolaciji
 • visina naknade plaće i druga primanja radnika

Postupanje kod redovnog i vanrednog otkaza ugovora o radu

 • procedura otkazivanja ugovora o radu
 • obaveze poslodavca
 • posljedice nezakonitog otkaza ugovora o radu
 • primjeri iz sudske prakse

Opravdanost prestanka ugovora o radu:

 • radniku koji je privremeno spriječen za rad
 • radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • trudnici/porodilji

O edukaciji

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

RADNI ODNOSI

TOP 50

NAJAKTUELNIJIH PITANJA SA RJEŠENJIMA

 

22.9. 2020.

Primjena propisa iz oblasti radnih odnosa dovodi do čestih dilema i poteškoća u praksi, uključujući i rizik neželjenih sudskih sporova i negativne nalaze kontrola inspektora rada. U nedostatku precizne pravne norme, način postupanja poslodavaca često određuje i sama praksa, što također može dovesti do nedoumica u vezi sa pravilnim i zakonitim postupanjem.

Seminar smo koncipirali na način da prezentiramo praktične odgovore na najčešćih 50 pitanja iz oblasti radnih odnosa, uzimajući pritom u obzir i aktuelno postupanje sudova i nadležnih inspekcija.

 

Učešće na online seminaru Vam omogućava i:

 • Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - u toku trajanja seminara
 • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktuelnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara

 Predavači:

 • Muvedeta Šetić, glavna inspektorica rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Kantona Sarajevo
 • Dina Duraković, advokat
 • Arnela Muhotić, pravni konsultant Revicon

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:00

Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

 

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

 

www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!