Revicon
RADNI ANGAŽMANI U FBiH I RS

Aktivan seminar

RADNI ANGAŽMANI U FBiH I RS

do 31.07.2024.

Prijavi se


REVICON PRAVNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

RADNI ANGAŽMANI U FBiH I RS

 • Modaliteti i moguća rješenja u praksi
 • Postupanje inspekcije rada
 • Postupanje porezne inspekcije

 


 

PROGRAM

Modaliteti angažovanja lica koja zasnivaju radni odnos

 • (Ne)obaveznost javnog oglašavanja
 • Opći i posebni uslovi za zaključenje ugovora o radu
 • Obavezne i posebne odredbe u ugovorima o radu
 • Lični podaci koji ne mogu biti sadržani u ugovoru o radu
 • Specifičnosti kod zaključivanja ugovora o radu: 
 • na određeno i neodređeno vrijeme
 • sa punim i nepunim radnim vremenom
 • sa probnim radom
 • sa pripravnikom
 • Porezni tretman različitih isplata radnicima
 • Najčešće greške i preporuke za postupanje:
 • inspekcije rada
 • porezne inspekcije 

Fleksibilni oblici rada

 • Način angažmana u slučaju:
 • rada od kuće
 • kombinovanog načina rada (od kuće i iz prostorija poslodavca)
 • rada u inostranstvu
 • ugovora o djelu
 • ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • ustupanja radne snage
 • dopunskog rada
 • Obaveza sačinjavanja novog ugovora
 • Dodatni troškovi na teret poslodavca
 • Praktični prikaz poslova koji se mogu obavljati u zavisnosti od vrste ugovora i djelatnosti
 • Porezni tretman isplata u novcu, stvarima i pravima
 • Najčešće greške i preporuke za postupanje:
 • inspekcije rada
 • porezne inspekcije

Angažovanje stranaca

 • Rad sa / bez radne dozvole
 • Angažman lica koja rade na projektima
 • Uslovi za rad sezonskih radnika
 • Premještaji unutar povezanih pravnih lica
 • Digitalni nomadi
 • Porezni tretman naknada i porezne prijave

Angažman menadžera (direktora)

 • Lica koja se smatraju menadžerima
 • Mogućnost obavljanja rada sa / bez zasnivanja radnog odnosa
 • Menadžerski ugovor kod više poslodavaca?
 • Angažovanje menadžera bez naknade
 • Obavljanje djelatnosti samo sa angažovanim menadžerom?
 • Porezni tretman isplata u novcu, stvarima i pravima

Angažman studenata po osnovu:

 • Ugovora o radu
 • Ugovora o privremenim i povremenim poslovima 
 • Rad putem studentskih servisa
 • Drugi načini angažovanja studenata
 • Porezni tretman u zavisnosti od načina angažmana
 • Najčešće greške prilikom kontrole:
 • inspekcije rada
 • porezne inspekcije

Angažman penzionera

 • Uticaj ostvarene penzije na angažman penzionera
 • Mogućnost zasnivanja radnog odnosa
 • Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa
 • Dopunska djelatnost prenzionera

Odgovori na pitanja u toku seminaraREVICON PRAVNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

RADNI ANGAŽMANI U FBiH I RS

 • Modaliteti i moguća rješenja u praksi
 • Postupanje inspekcije rada
 • Postupanje porezne inspekcije

 


 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Odredbama važećih propisa u FBiH i RS
 • Praksi inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz prakse inspekcije rada i porezne inspekcije 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat „Stručnjak za radno pravo“
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

 UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!