Revicon
Priprema poslodavaca za radno-pravne sporove

Priprema poslodavaca za radno-pravne sporove

Program


Postupak prije otkazivanja ugovora o radu

 • Razlozi za redovni i vanredni otkaz
 • Specifičnosti kod poslovno uvjetovanog i lično uvjetovanog otkaza ugovora
 • Postupak kod redovnog otkaza
 • Regulisanje povreda radnih obaveza, uslovi za vanredni otkaz
 • Postupak kod vanrednog otkaza (utvrđivanja povrede radne obaveze)
 • Suspenzija i umanjenje plaće, posljedice
 • Obaveza savjetovanja sa vijećem zaposlenika/sindikatom
 • Odluka o otkazu i značaj obrazloženja odluke o otkazu
 • Dostava otkaza ugovora
 • Najčešće greške poslodavaca u praksi


Postupak u radno-pravnim sporovima

 • Tužbeni zahtjev kod otkaza ugovora o radu
 • Tužba (vrste, sadržaj i ispitivanje)
 • Prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja (obavezni elementi, postupak)
 • Specifičnosti instituta odgovora na tužbu (sadržaj, način podnošenja)
 • Teret dokazivanja u sudskom postupku
 • Izvođenje dokaza i redoslijed
 • Mogućnost odlučivanja sudova van granica postavljenog tužbenog zahtjeva
 • Odluke sudova u parničnom postupku (presude, vrste presuda, rješenja)
 • Posljedice nezakonitog otkaza
 • Postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima
 • Prikaz slučaja iz sudske prakse


Simulacija suđenja - otkaz ugovora o radu

O edukaciji

PRIPREMA POSLODAVACA ZA RADNO-PRAVNE SPOROVE

 

5.7.2019. Sarajevo, hotel Sarajevo (Ibis Styles)

 

U sudskoj praksi u oblasti radnog prava preovladavaju sporovi čiji je povod otkaz ugovora o radu. Kada nastavak radnog odnosa nije moguć, svaka od strana teži da zaštiti svoja prava bilo da je riječ o redovnom bilo vanrednom otkazu. Obje vrste otkaza imaju svoje specifičnosti, a za pravne subjekte – poslodavce je od ključne važnosti da u potpunosti provedu postupak prije otkaza ugovora o radu u skladu sa zakonom i svojim internim aktima. Pravilno provođenje ovog postupka, izbjegavanje formalnih grešaka i poštivanje svih prava radnika značajno unapređuju položaj poslodavca kao tužene strane u radno-pravnim sporovima. Pored toga, radno-pravni sporovi imaju svoje specifičnosti koje proizlaze iz pravne prirode radnog odnosa i nivoa pravne zaštite koju radnici uživaju.   

 

Na seminaru ćemo detaljno obraditi postupke prije otkaza ugovora o radu i različite faze sudskog postupka te korake i aktivnosti koje poslodavci mogu poduzeti kako bi poboljšali svoje šanse za povoljno rješenje spora. U našem fokusu će biti i različita pitanja koja se pojavljuju u toku radno-pravnog spora kao što su mjere osiguranja, dokazna sredstva i pitanja izvršenja sudskih presuda.  

Prezentirajući najčešće probleme s kojima se poslodavci susreću u radno-pravnim sporovima, a koji su uočeni u našoj sudskoj praksi, pokušaćemo da odgovorimo na sva pitanja koja su relevantna za poslodavce u postupku pred sudom. Teme seminara su strukturirane tako da se kroz interaktivan rad sa učesnicima predstave ključni elementi postupka u radno-pravnim sporovima kroz stvarne primjere iz sudske prakse. Poseban dio seminara će biti posvećen simulaciji suđenja u kojoj će učesnici imati priliku da usavrše stečena znanja i vještine kroz kompletan sudski postupak uz pomoć naših pravnih savjetnika, advokata i sudija.

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o. Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić) fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info; www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!