Revicon
Primjena Zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu

Primjena Zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu

22.04.2021 u 10:00


- online interaktivni seminar -

Primjena Zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu

22. 04. 2021.

 

Interni pravilnik o zaštiti na radu

 • Obaveza donošenja internog akta za zaštitu na radu 
 • Osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu
 • Poslodavci koji su obavezni da izvrše procjenu rizika i donesu interni akt za zaštitu na radu
 • Bitni i preporučeni elementi internog akta
  • Organizacija provođenja zaštite na radu
  • Pravila prevencije i zaštite
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena 
  • Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika
 • Proces obaveznih konsultacija prilikom izrade internog akta 
 • Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu 

Pravila o procjeni rizika

 • Priprema za procjenu rizika
  • Obavezna procjena rizika za svako radno mjesto i mjesto rada 
  • Procjena rizika u slučaju rada od kuće
  • Uloga radnika i povjerenika za zaštitu na radu
  • Neophodna dokumentacija za izradu akta o procjeni rizika
  • Značaj podnošenja zahtjeva za procjenu rizika
 • Sadržaj akta o procjeni rizika po segmentima 
  • Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada kod poslodavca
  • Vrste i način utvrđivanja štetnosti i opasnosti po radnim mjestima i mjestima rada 
  • Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
  • Matrica procjene rizika i opći kriteriji procjene rizika 
  • Nivoi procijenjenog rizika
  • Uticaj procijenjenog rizika na utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
  • Plan mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika u aktu o procjeni rizika
  • Ovlaštene osobe odgovorne za provedbu mjera
  • Način kontrole nad provedbom mjera
 • Relavantna dokumentacija za inspekciju zaštite na radu

Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu

 • Subjekti koji mogu izvršiti procjenu rizika kod poslodavca
 • Uslovi za vršenje procjene rizika
 • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika 
 • Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola
 • Uslov za obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Znajačaj registra ovlaštenih organizacija
 • Nadzor nad radom ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu

Postupak skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom

 • Obaveze poslodavaca kod poslova sa povećanim rizikom 
 • Postupak skraćivanja radnog vremena
 • Sačinjavanje i sadržaj stručnog nalaza
 • Podnošenje zahtjeva za skraćivanje radnog vremena
  • Uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 
  • Uloga inspekcije za zaštitu na radu
 • Obavezni ljekarski pregledi

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

 • Obaveze poslodavaca 
 • Rokovi i sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima
 • Rokovi i radne sredine koje podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima 
 • Subjekti ovlašteni za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja
 • Način dokumentovanja
 • Vođenje evidencije 
 • Novčane kazne


- online interaktivni seminar -

Primjena Zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu

22. 04. 2021.


Učešće na online seminaru Vam omogućava i:

 • Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - u toku trajanja seminara
 • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar


Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30


Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
 
www.revicon.info


Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!