Revicon
Primjena MSFI 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima

Primjena MSFI 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima

Program

Osnovne karakteristike MSFI 15
–Konceptualni okvir: novi model od pet koraka
–Ključne promjene u odnosu na MRS 18 i MRS 11

Praktična primjena novog konceptualnog okvira
–Korak 1 - Identificiranje ugovora s kupcem (pojedinačni i kombinovani ugovori, izmjene ugovora)
–Korak 2 - Identificiranje pojedinačnih obaveza po ugovoru
–Korak 3 - Određivanje transakcijske cijene: utvrđivanje iznosa prihoda
–Korak 4 - Alokacija cijene transakcije na pojedine obaveze u ugovoru
–Korak 5 - Priznavanje prihoda (kontinuirano, tokom vremena ili u određenom trenutku)
–Primjena konceptualnog okvira kod različitih vrsta ugovora: tipični ugovori o isporuci, ugovori s pravom povrata, ugovori o otkupu, komisioni ugovori, ugovori tipa “naplati i čuvaj”, ugovori u kojima je subjekt principal i agent
–Praktična primjena po djelatnostima

Mjerenje prihoda po MSFI 15
–Uticaj varijabilnih i nenovčanih naknada na priznavanje i mjerenje prihoda
–Uticaj popusta i rabata na priznavanje i mjerenje prihoda
–Naknadne ugovorene/neugovorene mogućnosti povrata dobara
–Uticaj odgođenih plaćanja na iznos prihoda
–Nagrade koje se daju kupcima, programi nagrađivanja lojalnosti kupaca
–Primjeri iz prakse

Alokacija prihoda prema izvršenju obaveza
–Alokacija na osnovu pojedinačnih prodajnih cijena, postupci procjene pojedinačnih cijena
–Alokacija popusta
–Alokacija varijabilnih naknada
–Promjene u cijenama
–Primjeri iz prakse

Dinamika priznavanja prihoda
–Priznavanje prihoda tokom vremena – odloženi prihodi
–Metode za mjerenje postignutog napretka: metode inputa i metode outputa
–Priznavanje prihoda u određenom trenutku
–Primjeri iz prakse

Troškovi ugovora
–Dodatni troškovi zaključenja ugovora
–Troškovi vezani za ispunjavanje ugovora (plaće, materijal i ostali troškovi)
–Amortizacija i ispravka vrijednosti
–Garancije
–Opcije isporuka dodatnih količina robe ili usluga
–Neiskorištena prava kupaca
–Avansirana plaćanja bez prava na refundaciju

Odgovori na pitanja

Diskusija i komentari

O edukaciji

 

Radionica
Primjena MSFI 15
– Prihodi po ugovorima s kupcima


SARAJEVO 12. 12. 2019. Hotel Ibis Styles

 

 

 

 

MSFI 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima je novi standard koji od 2018. godine utvrđuje drugačija pravila za priznavanje prihoda od dotadašnjih. MSFI 15 je zamijenio raniji MRS 18 - Prihodi, MRS 11 - Ugovori o izgradnji i prateća tumačenja.

Novi Standard je uveo značajne promjene i njegova primjena predstavlja veliki izazov, posebno za građevinsku djelatnost, IT sektor, proizvođače i trgovce.
Osnovno načelo MSFI 15 je da subjekt treba priznati prihode na način koji odražava prijenos dobara i usluga na kupca i u iznosu koji odražava naknadu koju očekuje prema ugovoru. Primjena ovog načela neminovno znači i drugačiju dinamiku priznavanja prihoda po obračunskim periodima u odnosu na raniju praksu, što, posljedično, direktno utiče i na osnovicu poreza na dobit, a time i na visinu obaveza za porez na dobit.

Cilj radionice je da se kroz neophodna pojašnjenja, praktične primjere i interaktivnu komunikaciju sa voditeljem radionice pruži pomoć u praktičnoj primjeni i sagledavanju implikacija primjene MSFI 15 na finansijske izvještaje za 2019. godinu.

Na radionici će biti date praktične upute vezane za identifikaciju ugovornih odredbi koje su ključne za primjenu MSFI 15. Također će se pojasniti svaki od koraka potrebnih za određivanje prihoda, kroz konkretne primjere po različitim djelatnostima. Na taj način će se moći sagledati uticaj koji MSFI 15 ima na građevinsku djelatnosti, trgovinu, uslužne djelatnosti, proizvodne i druge djelatnosti.

Kako bismo bili u mogućnosti da Vam u okviru radionice obezbijedimo detaljnije odgovore i na taj način omogućimo sigurnu podršku za daljnji rad, pozivamo Vas da na naš mail edukacija@revicon.info postavite Vaša pitanja. Odgovori na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme biće dati na samoj radionici.

Voditelji radionice:
Reviconovi savjetnici

 

Trajanje radionice: od 09:30 do 15:30

Naknada (sa uključenim PDV-om):
• 200 KM za pretplatnike sa MOJOM KARTICOM
• 220 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:
• učešće u radionici
• edukacijski materijal
• primjere za praktične vježbe
• pribor za pisanje
• zakusku i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o radionici i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!