Revicon
PRIPREMITE SE ZA RADNU I POREZNU INSPEKCIJU

Aktivan seminar

PRIPREMITE SE ZA RADNU I POREZNU INSPEKCIJU

do 29.02.2024.

Prijavi se


REVICON
 INSPEKCIJSKI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PRIPREMITE SE ZA RADNU

I POREZNU INSPEKCIJU

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Inspektori rada FBiH i RS
 • Porezni inspektori FBiH i RS

 

PROGRAM:

Najčešće greške i kako ih izbjeći prilikom zaključivanja:

 • Ugovora o radu na određeno vrijeme 
 • Ugovora o probnom radu
 • Ugovora o radu na nepuno radno vrijeme
 • Aneksa ugovora o radu / novih ugovora, otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora
 • Ugovora o djelu i dopunskom radu
 • Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Zajedničke aktivnosti inspekcije rada i porezne inspekcije

Savjeti  i preporuke prilikom obračuna i isplate plaća i drugih primanja

 • Visina plaće i naknade plaće u različitim situacijama
 • Uvećanja plaće – obaveza i postotci uvećanja
 • Pravo na dodatna primanja radnika i drugih lica
 • Neoporeziva primanja radnika i drugih lica angažovanih na radu
 • Primanja volontera i lica na stručnom osposobljavanju
 • Rokovi za isplatu:
  1. plaće i drugih primanja
  2. predaju poreznih prijava
 • Novi Pravilnik o pisanom obračunu plaće u RS
 • Način popunjavanja i sadržaj platnih listi
 • Uručenje platnih listi elektronskim putem
 • Porezni tretman: 
 • troškova službenih putovanja
 • upotrebe biznis kartica
 • upotrebe službenih vozila
 • team building-a za uposlenike i/ili poslovne partnere
 • osiguranja zaposlenih
 • plaćenih novčanih kazni za pravno i odgovorno lice
 • dodatno utvrđenih obaveza UINO i Porezne uprave

 

 • Šta se smatra reprezentacijom?
 • Porezno priznati / nepriznati rashodi

Primjeri dobre i loše prakse kod ugovoranja radnog vremena i prekovremenog rada 

 • Mogućnosti prilikom definisanja radnog vremena
 • Dozvoljene situacije uvođenja prekovremenog rada
 • Način uvođenja prekovremenog rada
 • Dužina trajanja i obaveza prijave inspekciji rada 
 • Uvećenja plate po osnovu prekovremenog rada
 • Omogućavanje zamjenskog slobodnog dana
 • Prekovremeni rad / preraspodjela radnog vremena

Šta PU nadzire i šta će nadzirati u oblasti fiskalizacije?

 • Primjena novog Zakona o fiskalizaciji u RS
 • Izuzeća od obaveze fiskalizacije
 • Obavljanje neregistrovane djelatnosti 
 • Odnos naplaćenog / evidentiranog prometa 
 • Reklamirani računi 
 • Postupanje kod povrata robe 
 • Avansno plaćanje i fiskalizacija
 • Evidentiranje prometa gotovinom i prometa „na daljinu“
 • Evidentiranje prometa više djelatnosti na istom fiskalnom uređaju
 • Postupanje sa fiskalnim uređajima van upotrebe
 • Pisani fiskalni računi
 • Dnevni izvještaji
 • Čuvanje fiskalnih računa 
 • Dokumentacija koju inspektori traže


REVICON
 INSPEKCIJSKI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PRIPREMITE SE ZA RADNU

I POREZNU INSPEKCIJU

 


 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz prakse inspekcije rada i porezne inspekcije 
 • Praksi inspekcije rada i porezne inspekcije prilikom inspekcijskih kontrola
 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Odgovorima na najaktualnija pitanja u FBiH i RS

 

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat „Stručnjak za radno pravo“
 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat „Specijalista za plaće i druga primanja radnika“
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru 
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!