Revicon
PRIMJENA MRS-a 20:Pravilno računovodstveno evidentiranje subvencija, refundacija i drugih državnih poticaja

PRIMJENA MRS-a 20:Pravilno računovodstveno evidentiranje subvencija, refundacija i drugih državnih poticaja

16.07.2020 u 10:00

Program

16.7.2020. od 12:30 do 14:45

Radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom, različiti nivoi vlasti su davali i još daju razne poticaje privrednim subjektima koji ispunjavaju propisane uvjete. Federalni korona zakon je, pored ostalog, omogućio subvencioniranje dijela doprinosa, kantoni/županije provode programe refundacije minimalnih plaća, uz oslobađanje od plaćanja određenih parafiskaliteta (naknada i članarina), ukinute su ili smanjene naknade za zakup državnih prostora, prekinut je obračun zateznih kamata, otvorile su se neke kreditne linije sa povoljinijim uslovima itd.

U računovodstvenom smislu, neovisno od načina na koji se realiziraju, svi ovi poticaji imaju tretman državne pomoći, odnosno bespovratnih državnih davanja koja trebaju biti pravilno proknjižena i prikazana u polugodišnjim i godišnjim finansijskim izvještajima za 2020. godinu.

Stoga smo na tu temu koncipirali specijalistički interaktivni online seminar, na kojem ćemo Vam predstaviti sve što je bitno za pravilno računovodstveno evidentiranje i izvještavanje o svim navedenim državnim davanjima, u skladu sa MRS-om 20 - Računovodstvo bespovratnih državnih davanja i objavljivanje državne pomoći, odnosno (za one koji su prešli na MSFI za male i srednje subjekte) prema Odjeljku 24 - Državne potpore.

 

Predavači: Reviconov tim savjetnika

TEMATSKE CJELINE:

 • Pregled svih davanja / poticaja / subvencija na svim nivoima, sa uslovima
 • Šta sve jeste, a šta nije u djelokrugu MRS-a 20 i Odjeljka 24
 • Koji poticaji se knjiže na obavezu, koji na prihod, a koji se ne knjiže nikako
 • Kad se državna davanja mogu knjižiti direktno na kapital, a kada u prihod
 • Knjiženje subvencije doprinosa
 • Knjiženje refunadacije plaća
 • Knjiženje oslobađanja od obaveza plaćanja naknade za šume, članarina turističkoj zajednici i ostalih parafiskaliteta
 • Kako dostavljanje izvještaja o utrošku utiče na knjiženje poticaja
 • Primjer računovodstvene politike vezano za MRS 20 i Odjeljak 24
 • Primjer objave u bilješkama vezano za poticaje / subvencije / refundacije / oslobađanja od plaćanja parafiskaliteta i dr.
 • Odgovori na pitanja

 

Trajanje seminara: od 12:30 do 14:45       

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 40 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 50 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • praćenje online seminara
 • odgovore na pisana i/ili usmena pitanja
 • prateći edukacijski materijal - priručnik

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima.

ONLINE PRIJAVA OBAVEZNA!!!

Učešće na online seminaru omogućava Vam i:

 • Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja u toku trajanja seminara
 • Mogućnost aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktuelnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

UPLATA na račune

 

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!