Revicon
PREDSTOJEĆE KONTROLE KOD TRGOVACA I UGOSTITELJA

Aktivan seminar

PREDSTOJEĆE KONTROLE KOD TRGOVACA I UGOSTITELJA

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK ZA
TRGOVCE I UGOSTITELJE

 

ONLINE SEMINAR

PREDSTOJEĆE KONTROLE KOD 
TRGOVACA I UGOSTITELJA

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Tržišno-ugostiteljski inspektor
 • Inspektor rada

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NAJAVLJENE KONTROLE KOD TRGOVACA

 • trgovina na veliko i/ili malo / trgovačke usluge
 • prodaje iz maloprodaje pravnim licima
 • prodaje iz veleprodaje fizičkim licima
 • (ne)obaveznost registracije poslovnih jedinica
 • propisana dokumentacija o prometu robe
 • obavezni pravilnici
 • pisana pravila o uvjetima prodaje
 • obaveze po propisima o kontroli cijena
 • pavilnik o načinu formiranja cijena
 • popusti, nivelacije, promjene cijena...
 • važeća ograničenja marži
 • vođenje trgovačkih knjiga
 • obaveze po propisima o zaštiti potrošača
 • deklaracije na proizvodima / reklamacije kupaca
 • ambalaža i ambalažni otpad: propisi i obaveze
 • ostale propisane obaveze trgovaca

 

NAJAVLJENE KONTROLE KOD UGOSTITELJA

 • obaveze po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
 • ispunjavanje uvjeta za bavljenje ugostiteljstvom
 • kategorizacija ugostiteljskih objekata
 • normativi, cjenovnici, dokumentacija, radno vrijeme...
 • primjena Zakona o kontroli cijena u ugostiteljstvu
 • propisi o zaštiti potrošača u ugostiteljstvu
 • zaštita autorskih prava - muzika u objektima
 • usluge smještaja i boravišne takse
 • mjeriteljstvo / ostale propisane obaveze ugostitelja
 • (ne)evidentiranje i (ne)prijavljivanje prometa
 • (ne)evidentiranje nabavki plaćenih gotovinom
 • nepravilosti u prometu akciznih proizvoda
 • porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi, PDV...
 • indirektni dokazi – razrez poreza procjenom...

 

NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

 • ključne novine u nacrtu novog Zakona
 • online trgovina
 • mogućnost osnivanja poslovnih jedinica
 • mogućnost bavljenja ostalim „srodnim“ djelatnostima
 • nova pravila zaštite potrošača

KONTROLE U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • najčešće nepravilnosti u ovoj oblasti
 • sadržaj, forma i aneksi ugovora o radu
 • (ne)prijavljivanje radnika
 • angažmani bez zasnivanja radnog odnosa
 • otkazi ugovora o radu u raznim situacijama
 • radno vrijeme, odmori i odsustva
 • korištenje godišnjeg odmora
 • ustupanje radnika: mogućnosti i ograničenja
 • (ne)dozvoljeni slučajevi prekovremenog rada
 • plaćanje noćnog i prekovremenog rada
 • vođenje šihtarice i ostalih radnih evidencija
 • inspekcijska, advokatska i sudska praksa

 

OSTALE AKTUELNOSTI


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

 

Trgovina i ugostiteljstvo su ne samo najčešće i najbrojnije djelatnosti na našim prostorima, nego i djelatnosti u kojima se, pored općih propisa o registraciji, poslovanju, računovodstvu, finansijama, porezima i doprinosima, radnim odnosima itd., po prirodi stvari zahtijeva i primjena čitavog niza posebnih propisa koji se odnose upravo na ove uslužne djelatnosti. Dovoljno je pogledati teme koje smo najavili u okviru programa ovog seminara...

 

Iz svih tih razloga, subjekte koji obavljaju djelatnost trgovine i ugostiteljstve vrlo često „posjećuju“ kako porezni, tako i tržišno-ugostiteljski inspektori i inspektori rada. Upravo zbog brojnosti i šarolikosti propisa koji se odnose na poslovanje subjekata iz ovih branši, veći je i rizik nepoštivanja ili nepotpunog poštivanja svih tih propisa u trgovačkoj i ugostiteljskoj praksi, a time i opasnost od izricanja novčanih kazni za razne prekršaje, razreza dodatnih poreznih obaveza itd.

 

A nadležne inspekcije planiraju i najavljuju i nove kontrole u tim sektorima...

 

Sve u svemu, sasvim dovoljno razloga za još jednu „kafu sa inspektorima“.

 

Revicon,

Vaši friendly konsultant 

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!