Revicon
POSLOVNE JEDINICE: POREZNI BILANS I DRUGE OBAVEZE

Aktivan seminar

POSLOVNE JEDINICE: POREZNI BILANS I DRUGE OBAVEZE

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK ZA DISLOCIRANO POSLOVANJE

 

ONLINE SEMINAR

POSLOVNE JEDINICE:

POREZNI BILANS I DRUGE OBAVEZE

    • u Federaciji BiH
    • u Republici Srpskoj
    • u Brčko distriktu BiH
    • priznavanje poreza PJ

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Ekspert za poreze u Republici Srpskoj
 • Predstavnik Poreske uprave BDBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

POREZNI BILANS PJ U FEDERACIJI BiH

 • primjena poreznih pravila Federacije BiH
 • alokacija prihoda i rashoda PJ i alokacijski ključevi
 • usklađivanje porezne osnovice po propisima FBiH
 • porezni poticaji, oslobađanja i olakšice
 • tretman poreznih gubitaka
 • postupanje Porezne uprave FBiH
 • najčešći propusti - savjeti i preporuke

 

POREZNI BILANS PJ U REPUBLICI SRPSKOJ

 • primjena poreskih pravila Republike Srpske
 • alokacija prihoda i rashoda PJ i alokacijski ključevi
 • usklađivanje poreske osnovice po propisima RS
 • poreski poticaji, oslobađanja i olakšice
 • tretman poreskih gubitaka
 • postupanje Poreske uprave RS
 • najčešći propusti - savjeti i preporuke

 

POREZNI BILANS PJ U BRČKO DISTRIKTU BiH

 • primjena poreskih pravila BDBiH
 • alokacija prihoda i rashoda PJ i alokacijski ključevi
 • usklađivanje poreske osnovice po propisima BDBiH
 • poreski poticaji, oslobađanja i olakšice
 • tretman poreskih gubitaka
 • postupanje Poreske uprave BDBiH
 • najčešći propusti - savjeti i preporuke

 

NAPOMENE UZ NAJVAŽNIJE POZICIJE

 • bilans uspjeha - osnov za sačinjavanje Poreznog bilansa
 • veza računovodstvenih i poreznih pravila 
 • amortizacija
 • vrednovanja / umanjenja vrijednosti
 • otpis potraživanja
 • gubici na zalihama
 • rezervisanja i razgraničenja
 • reprezentacija, donacije, sponzorstva...
 • ostala usklađivanja u Poreznom bilansu

 

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA I

PRIZNAVANJE POREZA PJ UNUTAR BiH

 • porezne prijava po propisima FBiH, RS i BD
 • prilozi uz porezne prijave
 • rokovi i način podnošenja
 • priznavanje poreza PJ u poreznoj prijavi matice

 

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Obaveze po propisima FBiH i kantona/županija
 • Obaveze po propisima RS
 • Obaveze po propisima BD

 

RADNI ODNOSI, PLAĆE I DRUGA PRIMANJA

 • po propisima FBiH
 • po propisima RS
 • po propisima BDBiH

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

kao što smo i obećali, nakon uvodnog septembarskog seminara pod nazivom „Poslovanje i rad poslovnih jedinica“, sada zakazujemo i „drugi nastavak“ tog serijala: POSLOVNE JEDINICE: POREZNI BILANS I DRUGE OBAVEZE. Razlog ni ovaj put ne treba posebno objašnjavati: veliki broj poslovnih subjekata iz BiH svoju djelatnost obavlja i putem poslovnih jedinica u drugom entitetu/distriktu, koje samim tim podliježu i poreznim pravilima tog entiteta/distrikta.

 

A itekako znamo da te situacije neizbježno proizvode brojne dileme, pa i veće probleme u praksi: koliko god da su slični, porezni propisi entiteta i distrikta se, ipak, a nerijetko i značajno razlikuju!

 

Zajedno sa kolegama iz Porezne uprave FBiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, na ovom seminaru ćemo pokušati razriješiti većinu dilema vezanih za utvrđivanje i oporezivanje dobiti poslovnih jednica u drugom entitetu/distriktu, ali i brojne druge probleme sa kojima se susrećete u poslovanju i obavezama tih poslovnih jedinica.

 

Kao i uvijek do sada, već u toku trajanja seminara ćemo odgovoriti i na sva Vaša pitanja.

 

Radujemo se još jednom našem lijepom i korisnom druženju!

Revikonci,

Vaši friendly konsultanti

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!