Revicon
POREZNE PRIJAVE ZA 2023: FINAL TOUCH

Aktivan seminar

POREZNE PRIJAVE ZA 2023: FINAL TOUCH

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON POREZNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

POREZNE PRIJAVE ZA 2023:

FINAL TOUCH

 • prijave porez na dobit za 2023.
 • prijave poreza na dohodak za 2023.
 • po propisima FBiH, RS i BD BiH
 • elektronsko popunjavanje i podnošenje

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Poreske uprave RS

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

POREZNI BILANS ZA 2023.

 • prema propisima FBiH, RS i BD BiH
 • napomene uz najčešće i najznačajnije pozicije
 • uvećanja osnovice poreza na dobit
 • trajno i privremeno nepriznati rashodi
 • umanjenja osnovice poreza na dobit
 • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • porezni bilans poslovnih jedinica
 • porezni bilans neprofitnih subjekata
 • najčešće dileme i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

TRANSFERNE CIJENE U POREZNOM BILANSU

 • izračun i iskazivanje poreznih efekata transfernih cijena
 • prijava transakcija s povezanim licima (TP-902)
 • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (TP-900)

 

KORIŠTENJE POREZNIH POTICAJA

 • poticaj za novouposlene radnike
 • poticaj za investicije
 • korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
 • retroaktivni gubitak prava na porezne poticaje

 

OBAVEZA POREZA NA DOBIT ZA 2023.

 • obračunati porez na dobit po poreznom bilansu
 • umanjenje po osnovu poreznih kredita
 • plaćene akontacije i preplate iz ranijih godina
 • razlika poreza za uplatu / za povrat / za prenos
 • utvrđivanje akontacije za naredni period

 

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE – PRAKTIČNI PRIKAZ

 • popunjavanje poreznog bilansa u aplikaciji „Dobitko“
 • učitavanje poreznog bilansa u nPIS
 • popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit
 • popunjavanje i podnošenje priloga
 • mogući problemi i kako ih riješiti – praktični prikazi
 • najčešće greške i kako ih izbjeći – praktični prikazi
 • podnošenje poreznih prijava u RS

ISPLATA DOBITI VLASNICIMA

 • želje i mogućnosti
 • uslovi i ograničenja

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA

 • porezno priznati i porezno nepriznati rashodi
 • korištenje ličnih odbitaka i poreznih olakšica
 • priznavanje poreza koji je već plaćen
 • utvrđivanje konačne porezne obaveze ili preplate
 • akontacija poreza za naredni period

 

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE GRAĐANA

 • ko je obavezan da podnese godišnju poreznu prijavu
 • kome je u interesu da podnese godišnju poreznu prijavu
 • dohodak od obavljanja nesamostalne djelatnosti
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
 • dohodak od imovine, imovinskih prava i kapitala
 • popunjavanje prijave za različite vrste dohotka
 • obavezni prilozi uz prijavu, po vrstama dohotka
 • prijavljivanje i tretman dohotka iz inostranstva
 • korištenje ličnih odbitaka i poreznih olakšica
 • priznavanje poreza koji je već plaćen
 • ostvarivanje prava na povrat poreza

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na to da najkasnije do kraja ovog mjeseca trebamo podnijeti sve porezne prijave za 2023. godinu (prijave poreza na dobit pravnih lica, zajedno sa poreznim bilansom i ostalim pratećim prilozima, kao i propisane prijave poreza na dohodak fizičkih lica), pravo je vrijeme da se još jednom podsjetimo na propisana pravila sačinjavanja svih tih poreznih prijava, uključujući i relevantna tumačenja nadležnih organa za brojne i raznovrsne praktične situacije.

 

Uz njihov sadržaj, dužnu pažnju ćemo posvetiti i načinu popunjavanja i dostavljanja poreznih prijava elektronskim putem, s akcentom na dosad uočene najčešće greške i moguće probleme i sa praktičnim prikazima načina na koji ćete te greške izbjeći, odnosno te probleme riješiti.

 

U svemu tome će nam pomoći kolege iz Porezne uprave Federacije BiH i Poreske uprave Republike Srpske.

 

Naravno, Revicon tim i naši gosti će, kao i do sada, već u toku trajanja seminara odgovarati i na sva Vaša pitanja.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!