Revicon
POREZNA UPRAVA I MI

POREZNA UPRAVA I MI

do 31.12.2020.

Program

Porez na dohodak i doprinosi

 • porez i doprinosi na plaće i naknade plaća
 • porez i doprinosi na razne koristi zaposlenika
 • minimalna osnovica za obračun doprinosa
 • obračun doprinosa kod nepunog radnog vremena
 • pozajmice: mogućnosti i porezni tretman
 • topli obrok, prevoz, regres i dr. neoporeziva primanja
 • službena putovanja: pravila i propusti
 • korištenje biznis kartica, službenih i vlastitih automobila
 • ugovori o djelu i o privremenim i povremenim poslovima
 • primanja po osnovu menadžerskih ugovora
 • obaveze samostalnih poduzetnika
 • najčešće sporne situacije u kontroli

Porez na dobit

 • izmjena akontacije poreza na dobit
 • kapitalni dobici i kapitalni gubici
 • neposlovni i nedokumentirani rashodi
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja - IOS
 • zalihe - manjkovi i umanjenja vrijednosti
 • amortizacija - mogućnosti i ograničenja
 • rezerviranja - računovodstvena i porezna pravila
 • transferne cijene u odnosima s povezanim licima
 • ostali porezno nepriznati rashodi
 • korištenje poreznih olakšica i podsticaja
 • najčešće sporne situacije u kontroli

Porez po odbitku na ino usluge

 • oporezive, uslovno oporezive i neoporezive ino usluge
 • primjena međudržavnih ugovora
 • rokovi i način prijavljivanja u vezi poreza po odbitku
 • najčešće sporne situacije u kontroli

 

Primjena propisa o fiskalizaciji

 • obveznici i neobveznici fiskalizacije
 • evidentiranje (baš) svakog pojedinačnog prometa?
 • fiskalizacija u veleprodaji i djelatnostima usluga
 • fiskalizacija prodaje na daljinu
 • „slaganje“ stanja novca i fiskaliziranog prometa
 • reklamirani fiskalni računi i poništavanje prometa
 • obaveza kupca da posjeduje fiskalni račun?
 • najčešće sporne situacije u kontroli

Ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti

 • registracija / odobrenje za rad od nadležnog organa
 • posebni uslovi za obavljanje određenih djelatnosti
 • posljedice neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti
 • zabrana obavljanja djelatnosti

Prijavljivanje/odjavljivanje radnika

 • rokovi i način prijavljivanja/odjavljivanja radnika
 • novčane kazne i druge posljedice neprijavljivanja
 • zabrana obavljanja djelatnosti

Ostale aktualnosti

 • predstojeće izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji
 • aktualne i najavljene izmjene drugih propisa i standarda
 • status subvencija i drugih poticaja po „korona zakonima“
 • druge aktualnosti od značaja za članove profesije

O edukaciji

POREZNA UPRAVA I MI

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

Drage kolegice i kolege,

zbog velikog interesa za učešće u online seminaru "POREZNA UPRAVA I MI", a kako bi povećali dostupnost, omogućili smo vam pristup seminaru do kraja godine.

Seminar se može pratiti u vrijeme koje vama odgovara i na svim elektronskim uređajima, bez preuzimanja dodatne aplikacije.

Online prijava je obavezna, nakon koje ćemo Vam poslati pristupne podatke.

Osnovna tema ovog seminara je pravilna i potpuna primjena propisa o direktnim porezima, s akcentom na najčešće sporne situacije u kontroli i način njihovog blagovremenog izbjegavanja, odnosno rješavanja. Najbolje odgovore na najčešća pitanja i probleme iz ove oblasti, kao i preporučene načine postupanja u cilju izbjegavanja spornih situacija u kontroli, ponudićemo Vam zajedno sa našim kolegama - ovlaštenim osobama iz Porezne uprave FBiH, pri čemu, naravno, nećemo izostaviti ni aktualne i predstojeće izmjene propisa i ostale aktualnosti od značaja za našu profesiju.

Predavači:
Reviconov tim savjetnika
Šerif Isović, direktor PU FBiH
Irma Borovac, rukovodilac KU PU Sarajevo
Irnesa Hašimbegović, rukovodilac inspekcije

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • praćenje seminara
 • prateći edukacijski materijal - priručnik

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.3383202200308627
BBI d.d.1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085
Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677
Nova banka a.d.5550050001608033
Union banka d.d. 1020500000075755
ProCredit banka d.d. 1941011354700156
Addiko Bank d.d.5673831100002975
Sberbank a.d. Banjaluka 5673831100002975

 

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!