Revicon
POREZ PO ODBITKU I PDV KOD INO USLUGA

Aktivan seminar

POREZ PO ODBITKU I PDV KOD INO USLUGA

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON

POREZNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

POREZ PO ODBITKU

I PDV KOD INO USLUGA

 

 

Predavači:

 • Reviconov tim
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • predstavnik UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

USLUGE PRIJEVOZA

 • usluge transporta dobara pri uvozu i izvozu
 • usluge povezane sa transportom
 • usluge prijevoza putnika
 • PDV pravila za domaće i ino prijevoznike
 • pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

USLUGE POVEZANE S NEKRETNINAMA

 • usluge koje spadaju u ovu grupu
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

USLUGE IZNAJMLJIVANJA

 • najam nepokretne imovine
 • najam pokretne imovine
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

REKLAMNE I S NJIMA POVEZANE USLUGE

 • određivanje šta su reklamne i slične usluge
 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

INTELEKTUALNE USLUGE

 • savjetničke, inženjerske, pravne i sl. usluge
 • IT usluge u međunarodnim relacijama
 • usluge obrade podataka i davanja podataka
 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

UPRAVLJAČKE I TEHNIČKE USLUGE

 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

AUTORSKA I DRUGA PRAVA

 • autorska i imovinska prava
 • patenti, žigovi, licence, softveri...
 • PDV pravila i pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

USLUGE IZ OBLASTI KULTURE, NAUKE, OBRAZOVANJA, SPORTA, ZABAVE...

 • pravila PDV-a za organizatore i korisnike
 • pravila poreza po odbitku
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

KAMATE I FINANSIJSKE USLUGE U INO RELACIJAMA

 • pravila PDV-a i poreza po odbitku
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

OSTALE USLUGE U INO RELACIJAMA

 

ISPLATA DOBITI U INO RELACIJAMA

 

UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Drage kolegice i kolege,

među najčešćim pitanjima u Revicon konsalting centru upravo su pitanja na temu ne/postojanja obaveze na ime poreza po odbitku na razne isplate nerezidentnim pravnim licima, kao i ne/obračunavanja PDV-a na usluge koje fakturišemo ino licima ili ne/“vozanja“ PDV-a na usluge koje ino lica fakturišu nama. Sasvim razumljivo: i zbog složenosti propisa i zbog raznovrsnosti situacija u poslovnoj praksi, ove oblasti su, definitivno, stalni i neiscrpni izvor brojnih i gotovo svakodnevnih nedoumica i/ili dilema...

 

Neke situacije su jednostavnije od drugih, ali čak i tada je potrebno razmotriti razne okolnosti. Nerijetko jedna razlika može učiniti da odgovor na dvije slične situacije bude potpuno drugačiji. Ova tematika je dodatno složena i zbog toga što propisi o porezu po odbitku i PDV propisi – nemaju jednak pristup. Tako se može desiti da se u jednom slučaju primjenjuju slični principi, zbog čega bi neki slučaj bio oporeziv (ili neoporeziv) po oba osnova, ali se isto tako može desiti da u drugom slučaju moramo primijeniti potpuno različite principe, zbog kojih bi postojala obaveza za jedan, ali ne i za drugi porez.

 

Povrh toga, za porez po odbitku su važni i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje BiH ima s nekim državama, a ni oni, uprkos međusobnim sličnostima, nemaju uvijek isti „pogled“ na neke situacije.

 

Kada se to sve zajedno sagleda, nije nimalo iznenađujuće kada nam kažete da nikad niste potpuno sigurni šta je u nekom slučaju ispravno... A često nas pitate i kada ćemo neki seminar posebno posvetiti upravo tim temama...

 

Zbog svega toga, ovaj seminar zakazujemo upravo u cilju da detaljno i sa mnoštvom praktičnih situacija predstavimo složena pravila oporezivanja tako da svi koji nas budu slušali „pohvataju“ osnovnu logiku. Krajnji rezultat bi trebalo biti bolje razumijevanje ovih poreza i razloga kada i zašto je nešto oporezivo, odnosno kada i zašto neki porez nije potrebno obračunati.

 

Naravno, Reviconov tim i naši gosti – kolege iz UINO BiH i Porezne uprave FBiH će, kao i uvijek, odgovarati na sva Vaša pitanja koja pristignu za vrijeme trajanja seminara.

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!