Revicon
PLAĆE U 2024.

Aktivan seminar

PLAĆE U 2024.

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON
KUTAK ZA PLAĆE

 

ONLINE SEMINAR

PLAĆE U 2024.

 • NOVE NAJNIŽE PLAĆE U FBiH, RS i BD
 • SAVJETI ZA UGOVARANJE PLAĆA
 • PRAKTIČNI OBRAČUNI PLAĆA I NAKNADA
 • PRIMJENA UREDBE O POMOĆI
 • DRUGE AKTUALNOSTI NA POČETKU 2024.

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Poreske uprave RS

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

Nova najniža plaća za 2024. u FBiH, RS i BD BiH

 • Visina najniže plaće za 2024. godinu
 • Najniža plaća u raznim varijantama
 • Uticaj poreza na dohodak na najnižu plaću
 • Povezanost najniže plaće s ličnim odbitkom
 • Odnos propisane najniže plaće i pravila kolektivnih ugovora
 • Prikaz primjera najniže plaće prema kolektivnim ugovorima
 • Šta (ne) uključuje iznos najniže plaće:
  1. osnovna plaća
  2. dio plaće po osnovu radnog učinka
  3. uvećanje za prekovremeni rad
  4. uvećanja po drugim osnovama
  5. dodatak za minuli rad
  6. naknada za topli obrok
 • Najniža plaća kod punog i nepunog radnog vremena
 • Ostali faktori koji utiču na najnižu plaću

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2024. u FBiH, RS i BDBiH

 • Način računanja bruto plaće
 • Značaj bruto plaće
 • Osnovice za obračun doprinosa za:
  1. radnike prijavljene na nepuno radno vrijeme
  2. „međuentitetske“ radnike
  3. radnike kod nerezidentnih poslodavaca
  4. radnike upućene na rad van BiH
  5. radnike u djelatnostima sa „povlaštenom osnovicom“
  6. lica koja obavljaju samostalnu djelatnost

Načini ugovaranja plaće

 • Obavezni / preporučeni način ugovaranja plaće
 • Ugovoranje plaće u bruto / neto iznosu
 • Ugovoreni iznos plaće: „određen“ ili „odrediv“
 • Načini izmjene ugovora o radu: aneks/novi ugovor/odluka?
 • (Ne)jednaka plaća za isto radno mjesto
 • Druge mogućnosti kod ugovaranja plaće

Praktični primjeri obračuna plaća

 • Revicon kalkulator plaća u raznim situacijama
 • Kod punog / nepunog radnog vremena
 • Uz različite visine ličnog odbitka
 • Za slučajeve prekovremenog rada
 • Za rad u dane praznika
 • Za otežane uslove rada i noćni rad
 • Za rad u dane sedmičnog odmora
 • Obračun naknade plaće za vrijeme bolovanja
 • Obračun naknade za vrijeme porodiljskog odsustva
 • Obračuni plaća za „međuentitetske“ radnike

Platne liste

 • Propisani i preporučeni sadržaj
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći

Stavovi, postupanja i sankcije inspektora

 • Stavovi, postupanja i sankcije poreznih inspektora
 • Stavovi, postupanja i sankcije inspektora rada

Primjena Uredbe o isplati neoporezive pomoći

 • Obaveza ili mogućnost poslodavca iz FBiH?
 • Ostvarivanje prava na neoporezivu pomoć:
  • za lica u radnom odnosu
  • za radnike na bolovanju i porodiljskom odsustvu
  • za pripravnike
  • za menadžere
  • za vlasnike društva
  • za članove nadzornog i drugih odbora
  • za lica angažovana po raznim drugim osnovama
  • za vlasnike samostalnih djelatnosti
 • Porezni tretman isplate u različitim situacijama
 • Isplata pomoći radnicima iz RS i BDBiH
 • Mogućnost isplate u tranšama i dinamika isplate
 • Mogućnost isplate pomoći u različitim iznosima
 • Primjeri razlika koje ne predstavljaju diskriminaciju
 • Preporuke za sadržaj internog akta o isplati pomoći
 • Računovodstveni aspekt troškova po ovom osnovu 

Druge aktualnosti

Odgovori na Vaša pitanja


Poštovane kolegice i kolege,

dragi naši!

 

Uz iskrene i najljepše želje svima Vama u Novoj 2024. godini, Vaš Revicon tim je odlučio da u prvi mjesec naših ovogodišnjih druženja, uz sve ostale aktivnosti, uvrsti i seminar na temu od koje se živi: PLAĆE.

 

Razloga za to je više nego dovoljno. Upravo su objavljeni novi iznosi najniže plaće u FBiH, RS i BD BiH, što – u kombinaciji sa zahtjevima granskih kolektivnih ugovora – a posebno u kombinaciji sa svim onim ostalim, neizbježnim i čestim, praktično svakodnevnim dilemama vezanim uz obračune plaća u raznim specifičnim situacijama – daje sasvim dovoljno tema i „materijala“ za upravo ovakav seminar.

 

Naravno, i ovaj će seminar biti prilika i za priču o svim drugim trenutno aktualnim temama i za odgovore na sva Vaša pitanja iz svih drugih aktualnih i Vama važnih oblasti, kao i za razmjenu mišljenja o svim spornim pitanjima sa kolegama iz Porezne uprave FBiH i Poreske uprave RS.

 

Sve u svemu, radujemo još jednom našem druženju!

 

Revikonci,

Vaši friendly konsultanti 

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!