Revicon
PDV: E-POTPISIVANJE PRIJAVA I NOVA PRAVILA za e-KUF/KIF

PDV: E-POTPISIVANJE PRIJAVA I NOVA PRAVILA za e-KUF/KIF

do 31.01.2024.


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PDV:

E-POTPISIVANJE PRIJAVA I

NOVA PRAVILA za e-KUF/KIF

 • e-potpisivanje prijava: preduslovi i red koraka
 • novi e-KUF i e-KIF: početak i način primjene 
 • najčešće dileme i kako ih riješiti
 • najčešći problemi i kako ih prevazići
 • ostale PDV aktuelnosti

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

Program:

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA:

PREDUSLOVI, KORACI, PROBLEMI...

 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • pribavljanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • potreba za KEP i broj potrebnih KEP 
 • varijante pribavljanja i podnošenja dokumentacije
 • uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • preuzimanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • prijavljivanje zastupnika
 • instalacija potrebnih softvera
 • upotreba KEP drugih izdavalaca
 • deponovanje certifikata
 • aktivacija smart kartice sa KEP
 • elektronsko potpisivanje PDV i PDA prijava
 • podnošenje prijave na portalu e-porezi
 • automatske kontrole ovlaštenja
 • najčešći problemi i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • poruke, preporuke i savjeti UINO
 • odgovori na najčešća pitanja

 

NOVI e-KUF i e-KIF: POČETAK I NAČIN POPUNJAVANJA

 • novo, izmijenjeno i dopunjeno Tehničko uputstvo UINO
 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KUF
 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KIF
 • početak primjene novog načina popunjavanja e-KUF/KIF
 • upute za popunjavanje e-KUF i e-KIF po novim pravilima
 • šta ostaje isto kao i do sada?
 • šta „prelazi“ u nove tipove dokumenata?
 • pravilno popunjavanje novih tipova dokumenata
 • odgovori na sva pitanja u vezi novih tipova dokumenata
 • pravilno popunjavanje dosadašnjih tipova dokumenata
 • izbjegavanje dosadašnjih grešaka pri popunjavanju
 • odgovori na najčešća pitanja iz dosadašnje prakse
 • praktični primjeri evidentiranja u e-Nabavke
 • praktični primjeri evidentiranja u e-Isporuke
 • naknadne izmjene podnesenih e-evidencija
 • odgovori na ostala pitanja u vezi e-evidencija

 

OSTALE PDV AKTUELNOSTI

 • povećanje „praga“ za registraciju za PDV
 • postupanje PDV obveznika nakon povećanja „praga“
 • kome je u interesu da „izađe“ iz sistema PDV-a?
 • kome je u interesu da ostane u sistemu PDV-a?
 • dobrovoljna registracija za PDV: postupak i pravila UINO
 • (ne)postojanje PDV obaveze u raznim situacijama
 • (ne)postojanje prava na odbitak u raznim situacijama
 • aktuelna kontrola osnovanosti prava na povrat PDV-a
 • neoporezivanje donacija u hrani
 • ostala aktuelna PDV problematika
 • zahtjevi, savjeti i preporuke UINO

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • izmjene drugih relevantnih propisa
 • novi stavovi nadležnih organa
 • najčešći problemi u praksi
 • odgovori na najčešća pitanja


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

zbog Vašeg velikog interesa, odlučili smo da zakažemo NOVI interaktivni online seminar na navedene teme kako bismo Vam pomogli da se što prije i što bolje pripremite za sve izmjene u načinu i pravilima e-komunikacije sa UINO: kako za one koje su već na snazi, tako i za one koje nas očekuju „koliko sutra“.

 

Sve je aktuelnija, a dosadašnja praksa pokazuje i vrlo zahtjevna problematika pribavljanja kvalificiranih elektronskih potvrda i ostalih preduslova koje je nužno ispuniti za e-potpisivanje PDV i PDA prijava. Iskustva pokazuju da taj proces nisu sasvim savladali ni neki veliki PDV i akcizni obveznici, koji već mjesecima imaju tu obavezu, a svi ti problemi uskoro očekuju i sve ostale PDV obveznike. Naš cilj je da, zajedno sa kolegama iz UINO, objasnimo KAKO sve to učiniti, kroz praktični prikaz svih koraka i kroz odgovore na sva Vaša pitanja već u toku trajanja seminara.

 

Također, UINO je već objavila izmjene i dopune Tehničkog uputstva za popunjavanje e-evidencija o nabavkama i isporukama, kojima se u e-KUF i e-KIF uvode brojni novi tipovi dokumenata. Primjena tih novih pravila počinje prilikom popunjavanju e-KUF i e-KIF za oktobar/listopad, pa je upravo sada pravo vrijeme ne samo za odgovore na brojna pitanja tipa „šta ostaje isto – a šta prelazi u nove tipove dokumenata?“, nego i da se još jednom skrene pažnja na sve dosadašnje dileme pri popunjavanju e-evidencija. Cilj nam je i ovdje isti: da kroz brojne praktične primjere i odgovore na sva Vaša pitanja objasnimo KAKO pravilno primijeniti i ranija i nova pravila.

 

Kao ni do sada, nećemo zaobići ni druge aktuelne teme, ne samo one iz oblasti PDV-a (kojih ima i kojih će biti sve dok je PDV-a), nego i one iz drugih oblasti od značaja za našu profesiju.

 

Vaše je da pitate – naše da Vam odgovorimo!

 

Odmah u toku seminara!

Vaš friendly consultant 

Revicon

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!