Revicon
PDV, UINO I MI

PDV, UINO I MI

do 31.10.2021


NOVI ONLINE SEMINARI

 

PDV, UINO I MIPROGRAM:

Najznačajnije aktuelne i predstojeće aktivnosti UINO BiH

 • pravilnost dostavljanja e-evidencija i PDV prijava
 • težišta uredskih i inspekcijskih kontrola UINO

Najčešće sporne situacije u primjeni i kontroli PDV-a

 • pravilno popunjavanje PDV prijava i e-evidencija
 • podnošenje izmijenjenih PDV prijava i e-evidencija
 • obavezna i dobrovoljna registracija za PDV
 • promet nekretnina u različitim situacijama
 • promet opreme: nabavka/prodaja/rashodovanje...
 • prenos poslovne cjeline po članu 7. stav 2. Zakona
 • nabavka/prodaja putničkih/teretnih vozila
 • PDV na izvršene i primljene ino usluge
 • osnovica za PDV u različitim situacijama
 • naknadna umanjenja PDV-a (popusti, povrati i dr.)
 • odbitak i ispravka odbitka ulaznog poreza
 • nabavke i upotreba dobara/usluga u vanposlovne svrhe
 • PDV tretman manjkova u različitim situacijama
 • primjena posebnih shema oporezivanja
 • povrat PDV-a
 • druga aktualna PDV pitanja

Akcize/trošarine

 • najčešće nepravilnosti

 

Carine i druge carinske dažbine

 • najčešće nepravilnosti

 

Preporuke za pravilno postupanje

 • u svakoj od navedenih situacija

 
Ostale porezne i računovodstvene aktuelnosti

 • novi propisi i stavovi nadležnih organa
 • druge aktualnosti od značaja za članove profesije
NOVI ONLINE SEMINARI

 

PDV, UINO I MI

 

  


Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • Muharem Mašinović, pomoćnik direktora UINO za Sektor za poreze
 • Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava
 • Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika
 • Marijana Rendić, stručni savjetnik/inspektor u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika

Seminar možete pratiti na svim elektronskim uređajima.

 
Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • prateće edukacijske materijale

 Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info


Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!