Revicon
PDV PRIJAVE ZA JANUAR: (PRE)PORUKE IZ UINO ZA BiH

Aktivan seminar

PDV PRIJAVE ZA JANUAR: (PRE)PORUKE IZ UINO ZA BiH

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR


PDV PRIJAVE ZA JANUAR: 

(PRE)PORUKE IZ UINO BiH:

 • Propisani rokovi i objektivno stanje
 • Razlozi i posljedice (ne)pribavljanja KEP-a
 • Preporučeno postupanje PDV obveznika
 • Očekivano postupanje UINO BiH

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • dodatno u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

(NE)PRIBAVLJENI KEP-ovi:

NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ UINO

 • propisani rok za prijavu za 2401 je vrlo blizu
 • vrijeme je skoro sasvim „iscurilo“...
 • stanje (ne)podnesenih zahtjeva za KEP
 • stanje podnesenih (ne)riješenih zahtjeva za KEP
 • očekivani razvoj događaja
 • poruke, preporuke i savjeti iz UINO 
 • upute za razne situacije u praksi

 

POSTUPANJE OBVEZNIKA KOJI (JOŠ) NEMAJU KEP

 • obveznici za koje je podnesen zahtjev
 • status obveznika sa podnesenim zahtjevima
 • obveznici za koje još nije ni podnesen zahtjev
 • podnošenje prijava na dosadašnji način?
 • upute i savjeti za razne situacije u praksi
 • moguće posljedice nepodnošenja e-potpisane prijave

 

POSTUPANJE OBVEZNIKA KOJI VEĆ IMAJU KEP

 • e-potpisivanje PDV i PDA prijava za I/2024
 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • instalacija softvera i druge predradnje
 • aktivacija kartice i deponovanje certifikata
 • upotreba KEP-a drugih izdavalaca
 • najčešći problemi i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

POSTUPAK PRIBAVLJANJA KEP

 • varijante zahtjeva i potrebna dokumentacija
 • uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • izbor i prijavljivanje zastupnika
 • pribavljanje KEP-a za vlastite zaposlenike
 • pribavljanje KEP-a za eksterne pružaoce usluga
 • ispostavljanje i plaćanje predračuna
 • preuzimanje KEP-a
 • upute i savjeti za sve situacije u praksi
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

NOVA MOGUĆNOST PODNOŠENJA

 • posebna web stranica za elektronsko podnošenje obrazaca
 • elektronsko dostavljanje zahtjeva za izdavanje KEP-a
 • elektronsko zaključivanje ugovora o korištenju IS UINO
 • elektronska prijava zastupnika
 • novi dokumenti sa bar kôdom
 • elektronsko dostavljanje već podnesene dokumentacije?
 • druge ponuđene opcije elektronske komunikacije

 

POSLJEDICE POVEĆANJA PRAGA ZA PDV

 • najnovije informacije iz UINO
 • postupanje po zahtjevima za deregistraciju
 • postupanje po zahtjevima za dobrovoljnu registraciju
 • obveznici kojima deregistracija (još) nije dozvoljena
 • poruke, preporuke i savjeti UINO obveznicima

 

POPUNJAVANJE E-KUF/KIF I PDV PRIJAVA

 • pravilno popunjavanje e-Nabavki i e-Isporuka
 • pravilno popunjavanje PDV prijave
 • podudarnost PDV prijava i e-evidencija
 • najčešće dileme i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

OSTALE PDV AKTUELNOSTI

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Poštovane kolegice i kolege,

dragi naši,

kao što to obično biva kada puno posla ostane da se odradi u kratkom vremenu, već sada je izvjesno da brojne PDV i PDA prijave za januar/siječanj 2024. godine (iz ovih ili onih razloga...) ipak neće moći biti podnesene uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde (KEP).

 

Imajući u vidu sve (i ove i one...) razloge za tu situaciju, naše je da vidimo ŠTA NAM JE SADA ČINITI...?!?

 

I šta nam u toj situaciji (pre)poručuje UINO BiH...?!?

 

I šta možemo očekivati u narednom periodu...?!?

 

Naravno, i na ovom seminaru će biti riječi i o drugim aktuelnim PDV temama, a ni ovaj put (naravno) neće izostati ni odgovori na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara.

 

A informacije „iz prve ruke“ su uvijek dobar razlog za druženje, zar ne?!

 

Vaš friendly consultant 

Revicon

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!