Revicon
Nove zakonske obaveze za poslodavce u oblasti zaštite na radu

Nove zakonske obaveze za poslodavce u oblasti zaštite na radu

08.12.2020 u 10:00

PROGRAM

Procjena rizika

 • Obavezna procjena rizika za svako radno mjesto
 • Postupak procjene rizika
 • Procjena rizika vezana za COVID-19
 • Revizija akta o procjeni rizika

Pravilnik o zaštiti na radu

 • Obaveznost donošenja Pravilnika o zaštiti na radu
 • Bitni elementi Pravilnika
 • Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
 • Rok donošenja

Radnik za zaštitu na radu

 • Uslovi koje mora ispunjavati radnik za zaštitu na radu
 • Obaveznost polaganja stručnog ispita
 • Lica koja su oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita
 • Propisivanje posebnog radnog mjesta unutar sistematizacije
 • Imenovanje radnika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze radnika za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uslovi koje mora ispunjavati povjerenik za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Načini imenovanja povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu
 • Obaveznost određivanja više povjerenika na radu za izdvojena mjesta rada
 • Razlike između povjerenika i radnika za zaštitu na radu

Provođenje ljekarskih pregleda

 • Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • Obaveza posjedovanja ljekarskog uvjerenja za svakog radnika
 • Obezbjeđivanje periodičnih ljekarskih pregleda
 • Troškovi koji su obaveza poslodavca
 • Važenje ljekarskog uvjerenja kod novog poslodavca

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

 • Sticanje neophodnih znanja
 • Periodične provjere osposobljenosti radnika
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći kod poslodavca
 • Provođenje mjera zaštite od požara
 • Osposobljavanje radnika od strane ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu

Nove zakonske obaveze za poslodavce u oblasti zaštite na radu

8.12.2020.

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30


Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!