Revicon
NOVI e-KUF i e-KIF - PRVA PRIMJENA

NOVI e-KUF i e-KIF - PRVA PRIMJENA

do 31.01.2024.


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

NOVI e-KUF i e-KIF

- PRVA PRIMJENA

 • novi način popunjavanja e-KUF i e-KIF za X/2023
 • izmjene kod popunjavanja PDV prijave za X/2023
 • NOVI PRIRUČNIK za e-KUF/KIF i PDV prijave
 • e-potpisivanje PDV i PDA prijava: postupci i koraci
 • druge PDV aktuelnosti

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NOVI PRIRUČNIK:

PRIMJERI popunjavanja e-KUF/KIF i PDV prijave

 • popunjavanje e-KUF i e-KIF u svim situacijama
 • popunjavanje PDV prijave u skladu sa novim pravilima
 • knjiženja svih situacija nabavki i isporuka u glavnoj knjizi

 

NOVI TIPOVI DOKUMENATA U e-KUF

 • 05 - Fakture za usluge primljene iz inostranstva
 • 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti
 • 07 - Ispravak odbitka ulaznog PDV
 • 08 - Ulazni PDV po posebnoj šemi u građevinarstvu
 • 09 - Ostalo

 

NOVI TIPOVI DOKUMENATA U e-KIF

 • 05 - Fakture za usluge izvršene i primljene od ino lica
 • 06 - Umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima
 • 07 - Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
 • 08 - Izvršene donacije u hrani
 • 09 - Ostalo

 

KOMBINACIJA NOVIH I RANIJIH PRAVILA

 • Šta ostaje unutar dosadašnjih tipova dokumenata?
 • Šta prelazi u nove tipove dokumenata?
 • Pravilno popunjavanje novih i ranijih tipova dokumenata
 • Izbjegavanje ranijih grešaka pri popunjavanju
 • Naknadne izmjene podnesenih e-evidencija i prijava
 • Odgovori na najčešća pitanja iz prakse
 • Ogovori na pitanja učesnika

 

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE ZA X/2023

 • „Vezane izmjene“ u načinu popunjavanja PDV prijava
 • „Neslaganje“ podataka iz e-KUF/KIF i PDV prijave
 • Usaglašavanje podataka iz e-KUF/KIF i PDV prijave

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA

 • Praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • Varijante zahtjeva i potrebna dokumentacija
 • Uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • Izbor, prijavljivanje i potrebni broj zastupnika
 • Pribavljanje KEP za vlastite zaposlenike
 • Pribavljanje KEP za eksterne pružaoce usluga
 • Preuzimanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • Instalacija softvera i ostale potrebne predradnje
 • Postupak elektronskog potpisivanja prijava
 • Upotreba KEP drugih izdavalaca
 • Najčešći problemi i kako ih riješiti
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Odgovori na najčešća pitanja iz prakse
 • Ogovori na pitanja učesnika

 

OSTALE PDV AKTUELNOSTI

 • Aktuelne i planirane kontrolne aktivnosti UINO
 • Kontrola osnovanosti prava na povrat PDV-a
 • Najčešće nepravilnosti u dosadašnjim kontrolama
 • Dobrovoljna registracija za PDV: postupak i pravila UINO
 • Zahtjevi, savjeti i preporuke UINO

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 


Drage kolegice i kolege,

vrijeme je da detaljno razjasnimo nova pravila popunjavanja e-evidencija o nabavkama i isporukama koja se prvi put trebaju primijeniti prilikom popunjavanja e-KUF-a i e-KIF-a za oktobar/listopad 2023. To je ujedno i pravi momenat da razriješimo ne samo sve nedoumice u vezi novouvedenih tipova dokumenata, nego i brojne dileme koje se „vuku“ od ranije.

 

I ne samo to: nova pravila popunjavanja e-evidencija se neminovno odražavaju i na način popunjavanja PDV prijava, čemu ćemo također posvetiti dužnu pažnju na seminaru. Mada će se PDV prijave za X/2023 podnositi prije e-KUF i e-KIF za isti mjesec, jasno je da između njih ne bi smjelo biti značajnih razlika i nepodudaranja.

 

Iz svih tih razloga, za Vas smo pripremili i NOVI PRIRUČNIK, sa ažuriranim i značajno upotpunjenim PRIMJERIMA i za popunjavanje e-KUF-a i e-KIF-a (kako za sve dosadašnje tako i za sve nove tipove dokumenata) – i za popunjavanje PDV prijave u svim tim situacijama – i za način računovodstvenog evidentiranja svih tih situacija u glavnoj knjizi.

 

NOVI PRIRUČNIK je urađen i upotpunjen u saradnji sa kolegama iz UINO i biće SASTAVNI DIO SEMINARSKOG MATERIJALA koji će se dostaviti svim učesnicima ovog seminara.

 

Imajući u vidu i Vaše ostale sadašnje i predstojeće aktivnosti i obaveze iz oblasti PDV-a, dužno vrijeme na seminaru ćemo posvetiti i aktuelnoj problematici pribavljanja kvalificiranih elektronskih potvrda i ostalih preduslova koje je nužno ispuniti za e-potpisivanje PDV i PDA prijava.

 

O svemu tome, kao i o ostalim aktuelnostima iz oblasti PDV-a, članovi Revicon tima će, kao i do sada, razgovarati sa najrelevantnijim kolegama iz UINO BiH, a zajedno ćemo odgovarati i na sva Vaša pitanja.

 

Vaš friendly consultant 

Revicon

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •  100 KM za pretplatnike
 •  130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • Novi priručnik za eKUF/KIF i PDV prijave

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!