Revicon
NOVI ZAKONI OD 1. 1. 2020. - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, REGISTAR FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

NOVI ZAKONI OD 1. 1. 2020. - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, REGISTAR FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

Program

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
- uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
- d.o.o.-i kao pružatelji računovodstvenih usluga
- obrtnici kao pružatelji računovodstvenih usluga (osnovna, dopunska i dodatna djelatnost)
- uslovi za potpisivanje finansijskih izvještaja
- odgovornost za podatke iskazane u fin. izvještajima
- ograničenje broja potpisanih finansijskih izvještaja
- obaveza registracije pružalaca usluga kod FMF
- prestanak obaveze polugodišnjeg fin. izvještavanja
- novo razvrstavanje pravnih lica po veličini
- smanjenje broja obveznika revizije
- potrebni broj zaposlenih ovlaštenih revizora
- skraćenje rokova za revizorske izvještaje
- zabrana pružanja nerevizijskih usluga
- ograničenja vršenja revizije
- javni nadzor i kontrola kvaliteta revizija
- ostale izmjene u oblasti revizije
- obaveza procjene vrijednosti imovine i kapitala
- obaveza formiranja odbora za reviziju
- obaveza formiranja odjela interne revizije
- poboljšanja odredbi o knjigovodstvenim ispravama
- kraći rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava
- ostale izmjene u odnosu na sadašnji zakon


ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
- ovlaštenja i odgovornosti FIA-e
- javno objavljivanje i dostupnost fin. izvještaja
- javna objava netačnih i nepotpunih fin. izvještaja
- ustupanje podataka iz Registra korisnicima
- odgovornosti korisnika podataka iz Registra
- baza podataka o bonitetu i registar o bonitetu


NOVI ZAKON O POREZU NA DOHODAK
- oporezivi i neoporezivi prihodi fizičkih lica
- oporezivanje svih prihoda iz radnog odnosa
- rijetki neoporezivi prihodi iz radnog odnosa
- nove stope poreza na dohodak (13% i 10%)
- neoporezivi dio plaće i dohotka od obrta (800 KM)
- primjeri oporezivanja dohotka zaposlenika
- primjeri oporezivanja dohotka obrtnika
- novi iznosi poreza za paušalne obveznike
- oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
- oporezivanje prihoda od nagradnih i igara na sreću
- oporezivanje isplate dividendi / udjela u dobiti
- oporezivanje kamate i drugih prihoda od kapitala
- ostali oporezivi prihodi fizičkih lica


NOVI ZAKON O DOPRINOSIMA
- nove stope obaveznih doprinosa (ukupno 32,5%)
- sva primanja i koristi koje ulaze u osnovicu
- preračunavanje na novu bruto plaću
- najniža osnovica za doprinose - najniža plaća
- obavezni doprinosi obrtnika i paušalaca
- doprinosi za direktora izvan radnog odnosa
- doprinosi na naknade po ugovoru o djelu
- obavezni doprinosi u ostalim situacijama
- novi način prijavljivanja i uplate doprinosa


PRIMJERI OBRAČUNA PO NOVIM ZAKONIMA
- plaće + koristi + druga primanja zaposlenika
- porez na dohodak i doprinosi obrtnika
- porez i doprinosi u ostalim situacijama

 
ODGOVORI NA PITANJA

O edukaciji

NOVI ZAKONI OD 1. 1. 2020.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

REGISTAR FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

POREZ NA DOHODAK

DOPRINOSI

 

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK
Pribor za pisanje


NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
 80 KM po učesniku, bez materijala

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

 

ili gotovinom pred početak seminara

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!