Revicon
NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

27.10.2020 u 10:00

Program


Obaveza ispunjenja općih zahtjeva za sigurne i zdrave uslove rada

 • uslovi za upotrebu sredstava za rad
 • uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad
 • provođenje ispitivanja opreme i uređaja s povećanim opasnostima
 • elaborat o uređenju gradilišta

Posebne obaveze i odgovornosti poslodavca

 • obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu
 • obezbjeđenje sredstava i opreme lične zaštite
 • donošenje internog akta o zaštiti na radu i akta o procjeni rizika
 • utvrđivanje uslova rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika
 • provođenje ispitivanja u radnoj okolini
 • osiguranje pristupa radnom mjestu sa povećanim rizikom
 • organizovanje poslova zaštite na radu
 • određivanje radnika za obavljanje poslova zaštite na radu (uslovi i obaveze)
 • obezbjeđenje prve pomoći, protivpožarne zaštite i evakuacija radnika
 • sigurnost i zaštita zdravlja na radu posebnih kategorija radnika
 • skraćivanje radnog vremena za određena radna mjesta
 • obezbjeđenje periodičnih ljekarskih pregleda radnika


Osposobljavanje radnika za zaštitu na radu

 • prije početka rada
 • prilikom promjene radnog mjesta
 • prilikom uvođenja nove opreme i sredstava za rad
 • kod promjena u procesu rada i uvođenja nove tehnologije
 • način provjere osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad
 • angažman ovlaštene organizacije za zaštitu na radu


Povjerenik za zaštitu na radu

 • način imenovanja
 • prava i obaveze
 • radno vrijeme i naknada plaće


Prava i obaveze radnika

 • prava radnika na zdravstvenu zaštitu
 • dužnosti i obaveze radnika
 • postupanje radnika u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje
 • prava radnika iz grupa posebno osjetljivih na rizike


Obavezne evidencije u oblasti zaštite na radu

 • evidencija o radnicima i radnim mjestima sa povećanim rizikom
 • evidencija o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima
 • evidencija o opasnim materijama koje se koriste pri radu
 • evidencija o provjeri znanja radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine i sredstava za rad
 • evidencija o ljekarskim pregledima radnika


Obaveze izvještavanja

 • dostavljanje izvještaja o povredama na radu
 • obavještavanje inspekcije rada u slučaju smrti, teške povrede na radu i profesionalnog oboljenja


Inspekcijski nadzor

 • ovlaštenja inspektora rada i inspektora zaštite na radu
 • obaveza postupanja po nalozima inspektora

O edukaciji

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

- prava, obaveze i odgovornosti poslodavca -

27.10. 2020.

 

 

 

Učešće na online seminaru Vam omogućava i:

Video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima u stvarnom vremenu

Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - u toku trajanja webinara

Mogućnost aktivnog učešća – uključivanje tokom trajanja webinara

Dostupnost najaktuelnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama – našim gostima


Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30


Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat


Za sve informacije o online seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 ONLINE PRIJAVA JE OBAVEZNA !!!

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!