Revicon
NOVI ZAKON O PDV I PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA

NOVI ZAKON O PDV I PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA

02.11.2021 u 10:00

03.11.2021 u 10:00


Revicon porezni kutak

NOVI DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NOVI ZAKON O PDV

I PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA2. i 3. 11. 2021. (utorak i srijeda), od 10:00 do 13:30Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici UINO BiH (novi Zakon o PDV)
 • inspektori UINO BiH i Porezne uprave FBiH

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PRVI DAN (utorak, 2. 11.)

10:00 - 13:30 (pauza 11:30 - 12:00)

 

NOVI ZAKON O PDV

Najvažnije izmjene - i šta se ne bi mijenjalo:

 • povećanje praga obavezne registracije za PDV
 • dobrovoljna registracija za PDV
 • stopa PDV-a
 • rokovi za prijavljivanje i plaćanje PDV-a
 • oslobađanja od plaćanja PDV-a
 • nova pravila oporezivanja ino usluga
 • nova pravila oporezivanja prometa nekretnina
 • ukidanje posebne šeme u građevinarstvu
 • nova pravila kod prenosa poslovne cjeline
 • novi normativi neoporezivih rashoda zaliha
 • otpis zaliha sa isteklim rokom trajanja
 • oporezivanje vrijednosnih kupona
 • oporezivanje stranih prevoznika putnika
 • primjena međunarodnih ugovora
 • obaveza plaćanja PDV-a na nenaplaćeni izvoz
 • storno odbitka na neplaćene ulazne fakture
 • prenosi obaveze plaćanja PDV-a na kupca
 • plaćanje PDV-a od lica koja nisu PDV obveznici
 • novi oblik i sadržaj PDV prijave
 • uvođenje elektronskih faktura
 • podnošenje PDV prijava i e-evidencija
 • ostale predstojeće izmjene
 • odredbe koje se ne namjeravaju mijenjati

 

IZMJENE OSTALIH PDV PROPISA

 • izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV
 • nova pravila ne/oporezivanja prometa nekretnina
 • početak oporezivanja stranih prevoznika putnika
 • elektronsko potpisivanje PDV prijava
 • ostale izmjene do kraja ove godine

DRUGI DAN (srijeda, 3. 11.)

PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA

10:00 - 11:30

POSTUPANJE INSPEKTORA UINO

 • vozila i druga oprema u sistemu PDV-a
 • nekretnine u sistemu PDV-a
 • „prefakturisanje“ u sistemu PDV-a
 • neposlovna potrošnja u sistemu PDV-a
 • avansi u sistemu PDV-a
 • odbitak i ispravka odbitka ulaznog poreza
 • sve vrste popusta i rabata u sistemu PDV-a
 • manjkovi, otpis i uništavanje zaliha
 • izvoz i uvoz dobara u sistemu PDV-a
 • pružene i primljene ino usluge
 • ostale teme - prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenog organa i Suda BiH

11:30 - 12:00 – PAUZA

12:00 - 13:30

POSTUPANJE INSPEKTORA POREZNE UPRAVE

Porez na dohodak i doprinosi:

 • oporezivanja plaća i drugih primanja zaposlenih
 • oporezive i neoporezive koristi zaposlenih
 • oporeziva primanja menadžera izvan radnog odnosa
 • oporeziva primanja vlasnika i trećih lica
 • ostale teme - prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenih organa i sudova

Porez na dobit i porez po odbitku:

 • najčešći porezno nepriznati rashodi
 • odgođene porezne obaveze i sredstva
 • porezni poticaj za novouposlene radnike
 • korištenje ostalih poreznih poticaja
 • naknadne izmjene poreznog bilansa
 • izmjena visine akontacije u toku godine
 • porez po odbitku kod isplata ino licima
 • ostale teme - prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenih organa i sudova


Revicon porezni kutak

NOVI DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NOVI ZAKON O PDV

I PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA2. i 3. 11. 2021. (utorak i srijeda), od 10:00 do 13:30


Drage kolegice i kolege,

upravo traju javne konsultacije o Nacrtu novog Zakona o PDV-u, koji predviđa čitav niz značajnih izmjena i novih pravila u ovoj oblasti. Javne konsultacije su otvorene do polovine decembra/prosinca, što je prilika i za naš aktivni doprinos, kako u dijelu onih izmjena koje su već najavljene tako i u dijelu drugih inicijativa i prijedloga koji, za sada, nisu uvršteni u tekst Nacrta novog Zakona o PDV-u.

 

Drugi dan seminara ćemo se baviti najčešćim i najznačajnijim problemima iz svakodnevne poreze prakse, sagledavajući ih iz sva tri relevantna ugla: iz ugla obveznika indirektnih i direktnih poreza, iz ugla inspektora UINO BiH i Porezne uprave FBiH, ali i iz ugla nadležnih drugostepenih organa i sudova u upravnim i sudskim postupcima po tim pitanjima.

 

Seminar (oba dana) možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

 

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!