Revicon
NOVI PRAG ZA PDV I OSTALE PDV AKTUELNOSTI

NOVI PRAG ZA PDV I OSTALE PDV AKTUELNOSTI

do 31.01.2024.


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR 

 

NOVI PRAG ZA PDV

I OSTALE PDV AKTUELNOSTI

 • Posljedice povećanja praga
 • Mogućnosti nakon povećanja 
 • Postupanje UINO nakon povećanja praga
 • Ostala aktuelna PDV problematika

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

POSLJEDICE POVEĆANJA PDV PRAGA

 • ko ne može izbjeći registraciju za PDV
 • ko može izbjeći registraciju za PDV
 • ko (i kada) može izaći iz sistema PDV-a
  • na osnovu prometa u 2022. godini
  • na osnovu prometa u 2023. godini
 • ko može ostati u sistemu PDV-a
 • ko mora ostati u sistemu PDV-a
 • kako donijeti najbolju odluku

 

MOGUĆNOSTI NAKON POVEĆANJA PRAGA

 • „PDV računica“ izlaska ili ostanka u sistemu PDV-a
 • prednosti izlaska iz sistema PDV-a
  • kome je u interesu da izađe iz sistema PDV-a
 • nedostaci izlaska iz sistema PDV-a
  • kome nije u interesu da izađe iz sistema PDV-a
 • prednosti ostanka u sistemu PDV-a
  • kome je u interesu da i dalje ostane u sistemu PDV-a
 • nedostaci ostanka u sistema PDV-a
  • kome nije u interesu da ostane u sistemu PDV-a
 • kako donijeti najbolju odluku

 

POSTUPANJE UINO BiH

 • deregistracije i registracije za PDV u novim okolnostima
 • postupanje po ranije podnesenim zahtjevima za registraciju
 • ranije pokrenuti postupci registracije po službenoj dužnosti
 • hoće li biti „prinudne“ deregistracije po službenoj dužnosti?
 • postupanje po zahtjevima PDV obveznika za deregistraciju
  • podnesenim do 31.12.2023. (na osnovu prometa u 2022.)
  • podnesenim nakon u 2024. (na osnovu prometa u 2023.)
 • prioriteti UINO pri rješavanju zahtjeva za deregistraciju
 • postupanje UINO po zahtjevima za dobrovoljnu registraciju
 • zahtjevi, preporuke i savjeti UINO obveznicima

 

PRIBAVLJANJE KEP-a

 • vrijeme „curi“...
 • varijante zahtjeva i potrebna dokumentacija
 • izbor i prijavljivanje zastupnika
 • pribavljanje KEP za vlastite zaposlenike
 • pribavljanje KEP za eksterne pružaoce usluga
 • upute i savjeti za sve situacije u praksi

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA

 • instalacija softvera i ostale potrebne predradnje
 • postupak elektronskog potpisivanja prijava
 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • najčešći problemi i kako ih riješiti

 

POPUNJAVANJE E-EVIDENCIJA I PDV PRIJAVA

 • popunjavanje novih e-Nabavki i e-Isporuka
 • novi način popunjavanja PDV prijave
 • „ne/slaganje“ PDV prijava i e-evidencija
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

OSTALE PDV AKTUELNOSTI

 • nova Odluka UINO o određivanju „velikih“ obveznika
 • minimalna akciza za duhanske prerađevine za 2024.

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • obaveze po osnovu zapošljavanju lica s invaliditetom
 • ostale novine u propisima
 • novi stavovi nadležnih organa


Drage kolegice i kolege,

kao što već znate, 2.12.2023. je stupila na snagu izmjena Zakona o PDV-u kojom je prag obaveznog ulaska u sistem PDV-a (ali i eventualnog izlaska iz sistema PDV-a!) povećan sa dosadašnjih 50.000 KM na 100.000 KM. Mada su to mnogi „jedva dočekali“, upravo to je prava prilika da još jednom razmotrimo i sve prednosti i sve nedostatke kako izlaska, tako i ostanka u sistemu PDV-a.

 

Jeste li sigurni da je za vaš biznis bolje da niste obveznik PDV-a? (Ili to samo tako izgleda...?) Vjerujete li onima koji kažu da, ako niste PDV obveznik, ne plaćate PDV? (Jer ga i tada plaćate na skoro sve što nabavljate, ali bez prava na odbitak!) Ko su vaši najvažniji dobavljači, a ko vaši kupci (obveznici ili neobveznici PDV-a)? Itd...

 

Razmislite o tome još jednom prije nego donesete odluku „izaći – ili ipak ostati u sistemu PDV-a“! Pa i o tome da li bi vam itekako odgovaralo da se (što prije – to bolje!) registrirate za PDV iako formalno nemate tu obavezu! Jer, čudan je taj sistem PDV-a...

 

Naravno, pritom treba imati u vidu i ono što ne zavisi samo od nas. Na primjer: Hoće li nas UINO po službenoj dužnosti „brisati“ iz registra PDV obveznika (ili će nam dozvoliti da, ako nam to više odgovara, ipak zadržimo status PDV obvaznika)? Kako će se UINO odnositi prema našim zahtjevima za deregistraciju i na šta ćemo sve morati platiti PDV prilikom izlaska iz sistema PDV-a? Itd...

 

Uz sve to, na ovom seminaru ćemo govoriti i o drugim aktuelnim PDV temama: o pravilima, varijantama i načinu pribavljanja KEP i ostalim preduslovima za obavezno elektronsko potpisivanje PDV i PDA prijava (uz napomenu da „vrijeme curi“, kao i da je „strpljenje“ UINO po ovom pitanju već pri kraju i da se vrlo brzo mogu očekivati i sankcije za one koji tu obavrzu ne ispune!), o problemima pri popunjavanju novih, izmijenjenih e-evidencija o nabavkama i isporukama i pri popunjavanju PDV prijava, itd...

 

Više nego dovoljno razloga za naše ponovno druženje!

Vaš friendly consultant 

Revicon

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za semina na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!