Revicon
NOVI KONTNI OKVIR

NOVI KONTNI OKVIR

do 30.12.2021


Revicon računovodstveni kutak

NOVI SEMINAR

NOVI KONTNI OKVIR

 • NOVE GRUPE, NOVA KONTA, NOVI POJMOVI...
 • PROPISANI SADRŽAJ NOVIH GRUPA I KONTA
 • ANALITIČKA RAZRADA SVAKOG KONTA
 • PREKNJIŽAVANJA SA SADAŠNJIH KONTA
 • DONOS STANJA NA KONTA KOJA SU NOVA
 • PRENOS STANJA SA KONTA KOJA SE GASE

 

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • autori novog Kontnog okvira
 • kolege od struke i nauke

Seminarski materijal:

 • Novi analitički (razrađeni) kontni plan
 • Prateće napomene i pojašnjenja
 • Šema preknjižavanja na novi kontni plan

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PRVI DAN 

 

SVE O NOVOM KONTNOM OKVIRU

 • suštinske i sadržajne novine
 • novi pojmovi i kategorije
 • veze sa novim i izmijenjenim MRS/MSFI
 • nove kategorije sredstava (imovine)
 • nove kategorije obaveza
 • nove i izmijenjene grupe konta
 • nova i izmijenjana pojedinačna konta
 • propisana (obavezna) analitička razrada
 • dodatna (potrebna i preporučena) razrada
 • ostale napomene uz svaku grupu i konto

 

DRUGI DAN

 

PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI PLAN

 • prijenosi konta čiji se sadržaj ne mijenja
 • prijenosi konta čiji je sadržaj izmijenjen
 • stanja koja se prenose i dijele na više novih konta
 • konta na kojima se objedinjuje više ranijih konta
 • preknjižavanja između grupa
 • preknjižavanje stanja sa konta koja se gase
 • donos stanja na konta koja su nova
 • ostala praktična rješenja i preporuke
Revicon računovodstveni kutak

NOVI SEMINAR

NOVI KONTNI OKVIR

 • NOVE GRUPE, NOVA KONTA, NOVI POJMOVI...
 • PROPISANI SADRŽAJ NOVIH GRUPA I KONTA
 • ANALITIČKA RAZRADA SVAKOG KONTA
 • PREKNJIŽAVANJA SA SADAŠNJIH KONTA
 • DONOS STANJA NA KONTA KOJA SU NOVA
 • PRENOS STANJA SA KONTA KOJA SE GASE

 Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

prelazak na novi Kontni okvir i nove obrasce finansijskih izvještaja („Sl. novine FBiH“, broj 81/21) je posao i obaveza koja nas neminovno čeka u narednom periodu. Da bismo Vam u tome što prije, što više i na najbolji način pomogli, već 16. i 17. 11. 2021. započinjemo novi ciklus seminara upravo o toj problematici.

 

Predavači će, uz Reviconov tim savjetnika, biti i autori novog Kontnog okvira i druge kolege od struke i nauke, a učesnicima je obezbijeđen i sadržajan i koristan seminarski materijal koji sadrži: novi Analitički kontni plan (sa propisanom i dodatnom analitičkom razradom svih konta i pratećim napomenama i objašnjenjima), šemu preknjižavanja sa sadašnjih na nova konta, prezentacije predavača, kao i odgovore na sva Vaša pitanja u toku trajanja seminara.

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 130 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 150 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • snimak seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!