Revicon
NEPROFITNI SUBJEKTI: POSLOVANJE I GODIŠNJI OBRAČUN

Aktivan seminar

NEPROFITNI SUBJEKTI: POSLOVANJE I GODIŠNJI OBRAČUN

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK ZA
NEPROFITNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

NEPROFITNI SUBJEKTI:

POSLOVANJE I GODIŠNJI OBRAČUN

 

 • Poslovanje neprofitnih subjekata
 • Računovodstvo neprofitnih subjekata
 • Godišnji obračun neprofitnih subjekata
 • Porezne, radne i druge obaveze
 • Postupanja i preporuke nadležnih organa

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • kolege iz prakse u neprofitnom sektoru

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

Računovodstvo neprofitnih subjekata

 • Primjena Kontnog okvira za neprofitne subjekte
 • Napomene uz najvažnije bilansne pozicije
 • Nematerijalna i materijala dugotrajna imovina
 • Amortizacija
 • Zalihe, potraživanja i obaveze
 • Rezervisanja i razgraničenja 
 • Pravilno iskazivanje prihoda i rashoda
 • Tipične greške i pogrešne sistemske postavke

 

Godišnji izvještaji neprofitnih subjekata za 2023.

 • Rokovi dostavljanja: šta sve / kome / do kada
 • Najnovije informacije iz FIA-e
 • Pravilno popunjavanje obrazaca
 • Odgovori na najčešće dileme
 • Savjeti i preporuke

 

(Ne)obaveznost podnošenja poreznog bilansa

 • Ko (ni)je u obavezi da sačini i podnese porezni bilans
 • Planiranje i priprema poreznog bilansa

 

Opća pravila poslovanja neprofitnih subjekata

 • Osnovna pravila, mogućnosti i ograničenja
 • (Ne)mogućnost obavljanja privredne djelatnosti
 • Finansijsko poslovanje
 • Ograničenja upravljanja imovinom
 • Radni i drugi angažmani – pravni i porezni aspekti
 • Veza finansijskih izvještaja, donatorskih i dr. zahtjeva
 • Ostali aspekti poslovanja neprofitnih subjekata

 

Porezne i druge obaveze

 • Tretman isplata po raznim osnovama
 • Porezni tretman prihoda i rashoda
 • Praktični primjer poreznog bilansa
 • PDV
 • Fiskalizacija
 • Stavovi, mišljenja i preporuke nadležnih organa

 

Druge aktuelnosti iz propisa i prakse


Poštovane kolegice i kolege,
dragi naši!

 

Uz iskrene i najljepše želje svima Vama u Novoj 2024. godini, Vaš vjerni i vrijedni Revicon tim je pripremio i poseban novogodišnji poklon – praktukum „UDRUŽENJA I DRUGI NEPROFITNI SUBJEKTI: osnivanje, poslovanje i finansijsko izvještavanje“ – koji sadrži pojašnjenja svih Vama važnih tema, od osnivanja, preko poslovanja i računovodstva do finansijskog izvještavanja, uz brojne praktične primjere primjene važećeg Kontnog okvira za udruženja i druge neprofitne subjekte.

 

S ciljem da Vam budemo podrška, na ovom seminaru ćemo se, uz svakako najaktuelniju problematiku pripreme i predaje godišnjih obračuna za 2023. godinu, baviti i svim drugim aktuelnim temama od značaja za udruženja i druge neprofitne organizacije. Kao što možete vidjeti iz najavljenog programa, i ovaj seminar će biti „miks“ najvažnih tema vezanih za operativno i finansijsko poslovanje udruženja i drugih subjekata neprofitnog sektora, preporuka za primjerene načine angažmana fizičkih lica u različitim situacijama, porezne aspekte raznih isplata i druge porezne obaveze ovih subjekata.

 

A pošto propisi baš i ne daju decidne odgovore na brojne i specifične praktične situacije s kojima se susreću subjekti neprofitnog sektora, od velike važnosti su i stavovi, mišljenja i preporuke nadležnih organa...

 

Sve ovo ćemo podijeliti s Vama na ovom seminaru, pri čemu, naravno, ni ovaj put neće izostati ni odgovori na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara.

Revikon,

Vaši friendly konsultant 

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 120 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • Učešće u seminaru na zahtjev
 • Praktikum „UDRUŽENJA I DRUGI NEPROFITNI SUBJEKTI: osnivanje, poslovanje i finansijsko izvještavanje“

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!