Revicon
NAJNIŽA PLAĆA, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I NOVA “POVLAŠTENA OSNOVICA”

NAJNIŽA PLAĆA, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I NOVA “POVLAŠTENA OSNOVICA”

09.02.2023 u 10:00


REVICON KUTAK ZA RADNO PRAVO

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NAJNIŽA PLAĆA, PRIMJENA

KOLEKTIVNIH UGOVORA I

NOVA “POVLAŠTENA OSNOVICA”


Najaktualnija pitanja
- Primjena Odluke Vlade FBiH i obavezujućih KU
- Primjena nove “povlaštene osnovice” za doprinose
- Praktični primjeri obračuna plaća i drugih primanja
- Praksa inspekcije rada i Porezne uprave

 

09.02.2023. (četvrtak) 10:00 – 15:30 online

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Inspektor rada
 • Inspektor Porezne uprave


Najniža plaća za 2023.

 • Najniža plaća prema Odluci Vlade FBiH
 • Najniža plaća: iznos sa ili bez poreza na dohodak?
 • Najniža plaća prema visini ličnog odbitka
 • Najniže satnice prema obavezujućim KU
 • Kada se primjenjuje Odluke Vlade FBiH, a kada KU?
 • Obavezni dodaci na najnižu plaću
 • Najniža plaća u RS i BD BiH
 • Stavovi, postupanja i sankcije inspekcije rada i Porezne uprave

 

NOVA „povlaštena osnovica“ za doprinose u 2023.

 • Posljednje izmjene Zakona o doprinosima
 • Poslodavci koji mogu primjenjivati “povlaštenu osnovicu”
 • Uslovi za primjenu “povlaštene osnovice“
 • Način primjene “povlaštene osnovice“
 • Retroaktivna primjena “povlaštene osnovice“
 • Obračun plaća kod primjene “povlaštene osnovice“
 • Prijavljivanje plaća kod primjene “povlaštene osnovice“


Primjena obavezujućih kolektivnih ugovora

 • Obveznici primjene kolektivnih ugovora, po osnovu:
 • članstva u Udruženju poslodavaca
 • djelatnosti koja(e) se obavlja(ju)
 • važećih odluka o proširenoj obaveznoj primjeni KU (trgovina; građevinarstvo; drvna i industrija papira; metalna industrija; cestovni promet)
 • statusa poslodavca (privredna društva / poslovne jedinice / obrtnici)
 • (Ne)obaveznost primjene obavezujućih KU na sve zaposlenike
 • Postupanje kod istovremenog obavljajanja više djelatnosti
 • Primjena KU za ostale djelatnosti
 • Stavovi, postupanja i sankcije inspekcije rada i Porezne uprave

 

Ugovaranje i obračun plaće

 • Preporučeni načini ugovoranja plaće:
 • ugovoranje plaće u bruto / neto iznosu
 • ugovoreni iznos plaće: određen ili odrediv 
 • načini usklađivanja ugovora o radu: odluka /aneks /novi ugovor
 • Stavovi, postupanja i sankcije inspekcije rada i Porezne uprave
 • Praktični primjeri obračuna plaće kod:
 • punog / nepunog radnog vremena
 • različitog ličnog odbitka
 • prekovremenog rada
 • rada u dane državnog praznika
 • otežanih uslova rada i noćnog rada
 • rada u dane sedmičnog odmora
 • bolovanja
 • porodiljskog odsustva

 

Dodatna primanja radnika po kolektivnim ugovorima

 • Obaveza isplate i visina:
 • naknade za topli obrok
 • naknade za prevoz
 • dodatka za minuli rad
 • regresa za godišnji odmor
 • troškova službenih putovanja
 • otpremnine kod otkaza i odlaska u penziju
 • drugih primanja radnika
 • Isplata dodatnih primanja u zavisnosti od dužine radnog vremena
 • Porezni tretman dodatnih primanja radnika

 


REVICON KUTAK ZA RADNO PRAVO

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NAJNIŽA PLAĆA, PRIMJENA

KOLEKTIVNIH UGOVORA I

NOVA “POVLAŠTENA OSNOVICA”


- Najaktualnija pitanja
- Primjena Odluke Vlade FBiH i obavezujućih KU
- Primjena nove “povlaštene osnovice” za doprinose
- Praktični primjeri obračuna plaća i drugih primanja
- Praksa inspekcije rada i Porezne uprave

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Najaktualnijim pitanjima kod primjene kolektivnih ugovora
 • Praktičnim primjerima vezanim za obračun plaće i druga primanja radnika
 • Najčešćim greškama i preporukama inspekcije rada
 • Brzim i pouzdanim odgovorima na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara


Naknada za seminar
:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

 Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!