Revicon
NADZOR KORISNIKA BUDŽETA

NADZOR KORISNIKA BUDŽETA

06.07.2023 u 10:00


REVICON

BUDŽETSKI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NADZOR KORISNIKA BUDŽETA

 

 

6. 7. 2023. (četvrtak) 10:00 – 15:30 online

 

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • načelnik budžetske inspekcije
 • glavni upravni inspektor
 • predstavnik Ureda za reviziju
 • predstavnik Porezne uprave

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

BUDŽETSKA INSPEKCIJA

 • šta kontrolišu budžetski inspektori
 • kontrola namjenskog korištenja sredstava
 • kontrola budžetskih preraspodjela
 • kontrola korištenja vlastitih prihoda
 • najčešće utvrđene nepravilnosti i propusti
 • praktične smjernice za pravilno postupanje
 • savjeti i preporuke za optimalno postupanje

 

UPRAVNA INSPEKCIJA

 • šta kontrolišu upravni inspektori
 • kontrola postupaka prijema u radni odnos
 • kontrola zabrane/ograničenja novog zapošljavanja
 • kontrola prestanka i otkaza ugovora o radu
 • prijevremeni prekidi mandata
 • dozvoljeni i nedozvoljeni oblici angažmana
 • najščešći propusti u radno-pravnim angažmanima
 • najčešće greške kod angažmana po ostalim ugovorima
 • volonteri u javnom sektoru
 • savjeti i preporuke za pravilno postupanje

 

REVIZIJA KOD KORISNIKA BUDŽETA

 • šta gledaju revizori kod korisnika budžeta
 • akcenti u revizijama Ureda za reviziju institucija FBiH
 • kvalitetna priprema dokumentacije za reviziju
 • najčešći utvrđeni propusti i kako ih izbjeći
 • pitanja koja utiču na kvalifikaciju mišljenja Ureda
 • kategorizacija i rangiranje preporuka Ureda
 • izvještavanje o izvršenju preporuka Ureda
 • praktične smjernice, savjeti i preporuke

 

POREZNI NADZOR

 • šta kontroliše Porezna uprava kod korisnika budžeta
 • šta (i kod koga) kontroliše Uprava za indirektno oporezivanje
 • iskustva iz poreznih kontrola kod korisnika budžeta
 • najčešći porezni propusti i kako ih izbjeći
 • porezni tretman vlastitih prihoda budžetskih korisnika
 • kada i budžetski korisnik treba sačiniti porezni bilans
 • porezne posljedice neadekvatnih radnih angažmana
 • porezni tretman naknada članovima komisija i dr.
 • šta je sve oporeziva korist zaposlenika u javnom sektoru
 • tretman naknada po izvršnim sudskim presudama
 • evidentiranje naknadno utvrđenih poreznih obaveza
 • savjeti i preporuke za pravilno postupanje

 

TEKUĆE OBAVEZE I AKTIVNOSTI

 • periodični finansijski izvještaji za I-VI 2023.
 • rebalansi budžeta – obaveza i postupak
 • preraspodjela sredstva između budžetskih pozicija 
 • budžetske instrukcije broj 2 – početna budžetska ograničenja i smjernice za izradu finansijskih zahtjeva za period 2024-2026
 • smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2024-2026 – najčešće dileme

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


REVICON

BUDŽETSKI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NADZOR KORISNIKA BUDŽETA

 

 

6. 7. 2023. (četvrtak) 10:00 – 15:30 online

 

 

Drage kolegice i kolege, dragi naši,

držeći se obećanja da ćemo dužnu pažnju u svim našim aktivnostima posvećivati i temama, pitanjima i aktuelnostima koje su specifične za korisnike budžeta, za 7. 6. (četvrtak) zakazujemo posebni online interaktivni seminar pod radnim nazivom „Nadzor(i) kod korisnika budžeta i aktuelne obaveze i aktivnosti budžetskih korisnika“.

 

Sve tematske cjeline navedene u programu ovog seminara ćemo obraditi „uz pomoć iz (baš) prve ruke“: kolega iz Federalnog ministarstva finansija, načelnikom budžetske inspekcije, glavnim upravnim inspektorom, predstavnikom Ureda za reviziju institucija FBiH i predstavnikom Porezne uprave FBiH. Više nego relevantni sagovornici, zar ne?

 

Naravno, Revicon tim i svi naši gosti će već u toku trajanja seminara odgovarati i na sva Vaša pitanja, kako na ona iz najavljenih tematskih cjelina tako i na sva ona koja se javljaju u Vašem svakodnevnom radu.

 

Radujemo se našem ponovnom druženju!

 

Vaš friendly consultant,

Revicon

 

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!