Revicon
KPE: TRANSFERNE CIJENE:ŠTA INSPEKTORI TRAŽE

KPE: TRANSFERNE CIJENE:ŠTA INSPEKTORI TRAŽE

do 31.12.2022


NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

TRANSFERNE CIJENE: 
ŠTA INSPEKTORI TRAŽE

 
PROGRAM: 


Suština transfernih cijena (TC) i pojam povezanih lica

 • transferne / ugovorene / tržišne cijene
 • učinci TC na iskazivanje poslovnog rezultata
 • mjesto TC u poreznom okviru: uticaj na porezni bilans
 • veza transfernih cijena i osnovice za PDV: gledište UINO
 • ko sve i kada mora sačiniti studiju o TC
 • ko sve može biti povezano lice: praktični primjeri
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

 


Vrste transakcija i načini (metode) njihove analize

 • isporuke dobara povezanim licima
 • nabavke dobara od povezanih lica
 • pozajmice u odnosu sa povezanim licima
 • usluge među povezanim licima
 • tretman rashoda na ime „korporativnih troškova“
 • drugi prefakturisani troškovi od matice
 • specifičnosti u pojedinim djelatnostima (trgovci, proizvođači, uslužna društva..)
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

 


Postupak utvrđivanja transfernih cijena

 • analiza funkcija i rizika - osnov kvalitetne elaboracije
 • koji se sve podaci i kada mogu koristiti
 • baze podataka
 • ograničenja u analizi i uticaj tih ograničenja
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

 

 

Dokumentacija o transfernim cijenama

 • šta je potrebna a šta dovoljna dokumentacija
 • puni izvještaj o TC: obveznici i sadržaj
 • skraćeni izvještaj o TC: moguće situacije i sadržaj 
 • kad se (ne)može koristiti isti izvještaj za sva povezana lica
 • način i rokovi za pripremu dokumentacije
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

 

 

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

 • kad se može izbjeći oporezivanje po osnovu TC
 • koje uslove je potrebno ispuniti
 • kako najoptimalnije iskoristiti različite porezne olakšice
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

 


Obrasci za TC: obveznici, popunjavanje i rokovi predaje

 • Obrazac TP 900
 • Obrazac TP 902
 • Obrazac CBC 901


NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

TRANSFERNE CIJENE: 
ŠTA INSPEKTORI TRAŽE

 


 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara

(dostupan nakon održanog seminara):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!