Revicon
KPE: PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

KPE: PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

do 31.12.2022

REVICON 
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

                                - nova pravila i obaveze
                              - novi kontni okvir
                              - novi obrasci...

 Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici FIA-e FBiH
 • predstavnici Porezne uprave FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • U sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

PRIPREMNE I KONTROLNE RADNJE

 • Preknjižavanja na novi Kontni okvir (KO)
 • Usaglašavanje stanja povezanih konta
 • Ispravljanje uočenih grešaka u knjiženjima
 • Pripreme za godišnji popis imovine i obaveza

DUGOTRAJNA IMOVINA - predbilansne radnje 

 • Specifičnosti popisa različitih vrsta dugotrajne imovine
 • Evidentiranje i porezni tretman popisnih razlika
 • Vrednovanje različitih vrsta dugotrajne imovine: nematerijalne, materijalne, ulagačke, biološke, finansijske
 • Pravila vrednovanja: ko, kad, koliko često, kako...
 • Iskazivanje efekata vrednovanja i njihov porezni tretman
 • Godišnji obračun amortizacije i revalorizacija
 • Promjena procijenjenog vijeka korisne upotrebe
 • Porezni tretman amortizacije
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

POTRAŽIVANJA - predbilansne radnje

 • Računovodstvena i porezna pravila usaglašavanja stanja
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi avansa, zajmova i dr.
 • Kamate s povezanim i nepovezanim licima
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

ZALIHE - predbilansne radnje

 • Postupanja s popisnim razlikama
 • Vrednovanje zaliha i iskazivanje efekata
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

OBAVEZE - predbilansne radnje

 • Otpisi obaveza prema dobavljačima, zajmodavcima i dr.
 • Vrednovanje obaveza i iskazivanje efekata
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Reklasifikacija obaveza prema novom KO
 • Rezervisanja: računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

ZAVRŠNI OBRAČUN TROŠKOVA

 • Troškovi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Troškovi koji se razgraničavaju
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

ZAVRŠNI OBRAČUN PRIHODA

 • Prihodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Odgođeni prihodi
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

KAKO ISPRAVITI GREŠKE U KNJIŽENJIMA

 

KAKO IZBJEĆI ULAZAK U ZONU GUBITKA

 

FIA: PRIJEM I KONTROLA FI ZA 2022.

 • Obavezni Excel i Word predlošci
 • Način primopredaje finansijskih izvještaja za 2022.
 • Kontrole prilikom primopredaje i naknadne kontrole

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

 

REVICON 
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

                                - nova pravila i obaveze
                              - novi kontni okvir
                              - novi obrasci...

 Poštovane kolegice i kolege,

kraj jedne i početak sljedeće godine uvijek je rezervisan za brojne prebilansne radnje: obavezne inventure, usaglašavanje stanja povezanih konta, ispravke grešaka, preispitivanje vrijednosti pojedinih bilansnih pozicija, „svođenje računa“ sa kupcima i dobavljačima... Uz sve to, predbilansne radnje će, ovaj put, biti dodatno obilježene i završnim aktivnostima preknjižavanja na novi Kontni okvir, kao sastavnim dijelom priprema za što jednostavnije i što pravilnije popunjavanje novih obrazaca finansijskih izvještaja.

 

Na sve te i druge povezane teme, sagovornici Revicon tima će biti i kolege iz FIA-e i Porezne uprave FBiH, u cilju optimalnog „uvezivanja“ važećih računovodstvenih i poreznih pravila.

 

Naravno, ni ovaj put neće izostati ni odgovori na sva pitanja iz Vaše svakodnevne prakse, kao ni osvrt na relevantne stavove nadležnih organa i ostale teme od značaja za našu profesiju.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!