Revicon
KPE: OBAVEZA IZRADE STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA I UTICAJ NA POSLOVANJE

KPE: OBAVEZA IZRADE STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA I UTICAJ NA POSLOVANJE

do 31.12.2022


Revicon porezni kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

OBAVEZA IZRADE STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

I UTICAJ NA POSLOVANJE

 

Porezni rizici

Upravljanje transfernim cijenama

 


 


 Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • PUFBiH: šef odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika
 • PUFBiH: šef odsjeka za kontrolu malih i srednjih obveznika
 • Predstavnik UINO BiH

 

PROGRAM

 

Preporuke za minimiziranje poreznih rizika - iskustva inspektora:

 • kod identificiranja povezanih lica 
 • kod utvrđivanja kontrolisanih transakcija
 • kod javnih preduzeća
 • u sadržajima izvještaja o transfernim cijenama
 • kod popunjavanja obrazaca
 • kod dokumentacije koja prati transferne cijene 
 • preporuke i dobre prakse

 

 

Upravljanje TC kod jednostavnih / jednokratnih transakcija

 • zajmovi
 • najmovi
 • jednokratne kupoprodaje
 • najčešći propusti
 • primjeri dobrih praksi

 

Distributeri / proizvođači / pružaoci usluga

 • najčešće greške
 • preporučeni modaliteti ugovaranja između povezanih lica
 • naknadno „uštimavanje“ naknada sa povezanim licima
 • preporuke i dobre prakse

 

Inspekcijski nadzor

 • najčešći prekršaji u oblasti transfernih cijena
 • najviše kontrolisane oblasti
 • planovi inspekcije za budući period

 

Transferne cijene i PDV

 • PDV pravila u odnosima među povezanim licima
 • značaj TC za osnovicu za PDV
 • razmjena podataka između PU i UIO
 • naknadna knjižna odobrenja i zaduženja zbog transfernih cijena: PDV i carinska pravila


Revicon porezni kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

OBAVEZA IZRADE STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

I UTICAJ NA POSLOVANJE

 

Porezni rizici

Upravljanje transfernim cijenama

 


 

 

Dragi naši,

bliži se kraj godine, vrijeme curi... Svako pravno lice koje ima bilo kakvu transakciju sa povezanim licima (fizičkim ili pravnim, u zemlji ili u inostranstvu) obavezno je sačiniti Studiju/Izvještaj o TC, neovisno o tome da li ima transfernih razlika ili ne. Pošto se nadzor TC vrši sve intenzivnije i u privatnom i javnom sektoru, na ovom seminaru ćete steći saznanja kako izbjeći kazne koje se kreću i do 100.000 KM. 

 

Seminar će vam pomoći i da upravljate transfernim cijenama, tako što ćete na konkretnim primjerima vidjeti gdje se najčešće griješi, kako je najbolje (zavisno od djelatnosti) ugovoriti naknade s povezanim licima i i na taj način minimizirati porezne rizike. Sve ovo sa praktičnim savjetima i preporukama Reviconovog tima i poreznih inspektora.

 

Pomoći ćemo vam da preispitate vaše prakse, učite iz grešaka drugih i, ako je potrebno, na vrijedme redefinirate ugovorne odnose sa povezanim licima. Samo pravovremenim i profesionalnim pristupom možemo kontrolisati odnose s povezanim licima bez poreznih rizika. 

 

Revicon tim i naši gosti-predavači će, kao i do sada, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja


Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!