Revicon
KPE: NOVI e-KUF i e-KIF i e-POTPISIVANJE PRIJAVA

KPE: NOVI e-KUF i e-KIF i e-POTPISIVANJE PRIJAVA

do 31.12.2023.


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

NOVI e-KUF i e-KIF i

e-POTPISIVANJE PRIJAVA

 • NOVI e-KUF i e-KIF: početak i način primjene 
 • e-potpisivanje prijava: preduslovi
 • e-potpisivanja prijava: red koraka
 • najčešći problemi i kako ih prevazići
 • ostale aktuelnosti u oblasti PDV-a

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

Program:

 

NOVI e-KUF i e-KIF: POČETAK I NAČIN PRIMJENE

 • izmjene i dopune Tehničkog uputstva UINO
 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KUF
 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KIF
 • početak primjene novog načina popunjavanja e-KUF/KIF
 • upute za popunu e-KUF i e-KIF po novim pravilima
 • šta ostaje isto?
 • koje situacije prelaze pod nove tipove dokumenta?
 • pravilno popunjavanje dosadašnjih tipova dokumenata
 • izbjegavanje dosadašnjih grešaka pri popunjavanju
 • pravilno popunjavanje novih tipova dokumenata
 • praktični primjeri evidentiranja u e-nabavke
 • praktični primjeri evidentiranja u e-isporuke
 • naknadne izmjene podnesenih e-evidencija

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA

 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • pribavljanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • potreba za KEP i broj potrebnih KEP 
 • varijante pribavljanja i podnošenja dokumentacije
 • preuzimanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • prijavljivanje zastupnika
 • instalacija potrebnih softvera
 • upotreba KEP drugih izdavalaca
 • deponovanje certifikata
 • aktivacija smart kartice sa KEP
 • elektronsko potpisivanje prijava
 • podnošenje prijave na portalu e-porezi
 • automatske kontrole ovlaštenja
 • najčešći problemi i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • poruke, preporuke i savjeti UINO
 • odgovori na najčešća pitanja iz dosadašnje prakse

 

OSTALE AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV-a

 • povećanje „praga“ za registraciju za PDV
 • postupanje PDV obveznika nakon povećanja „praga“
 • kome je u interesu da „izađe“ iz sistema PDV-a?
 • kome je u interesu da ostane u sistemu PDV-a?
 • dobrovoljna registracija za PDV: postupak i pravila UINO
 • kontrola osnovanosti prava na povrat PDV-a
 • neoporezivanje donacija u hrani
 • ostala aktuelna PDV problematika
 • zahtjevi, savjeti i preporuke UINO

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • izmjene drugih relevantnih propisa
 • novi stavovi nadležnih organa
 • najčešći problemi u praksi
 • odgovori na najčešća pitanja


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

NOVI e-KUF i e-KIF i

e-POTPISIVANJE PRIJAVA

 • NOVI e-KUF i e-KIF: početak i način primjene 
 • e-potpisivanje prijava: preduslovi
 • e-potpisivanja prijava: red koraka
 • najčešći problemi i kako ih prevazići
 • ostale aktuelnosti u oblasti PDV-a

 


 

Drage kolegice i kolege,

već imamo ili ćemo vrlo brzo imati brojne nove obaveze u oblasti PDV-a, koje proističu kako iz izmjena PDV propisa tako i iz izmjena pravila i procedura u komunikaciji PDV obveznika sa UINO BiH. 

 

UINO je upravo objavila izmjene i dopune Tehničkog uputstva za popunjavanje e-evidencija o nabavkama i isporukama, kojima se i u e-KUF i u e-KIF uvode novi tipovi dokumenata. Primjena tih novih pravila počinje već pri popunjavanju e-KUF i e-KIF za oktobar/listopad, pa je upravo sada najbolje vrijeme ne samo da se odgovori na brojna pitanja i dileme koje donose ta nova pravila (šta ostaje isto a šta prelazi u nove tipove dokumenta?), nego i da se ukaže na dosadašnje propuste i dileme pri popunjavanju e-evidencija o nabavkama i isporukama. I jednih i drugih je mnogo, a naše je da objasnimo KAKO pravilno primijeniti i ranija i nova pravila, kroz brojne praktične primjere i odgovore na sva Vaša pitanja već u toku trajanja seminara.

 

Već mjesecima je aktuelna i problematika pribavljanja kvalificiranih elektronskih potvrda i ostalih preduslova koje je nužno ispuniti za e-potpisivanje PDV i PDA prijava. Činjenica je da taj proces nisu sasvim savladali ni neki veliki PDV obveznici, koji već neko vrijeme imaju tu obavezu, a isti problemi već koliko sutra očekuju i sve ostale PDV obveznike. Za ove prve možemo reći: „bolje ikad – nego nikad“, a za ove druge: „ono što se će ionako morati učiniti – bolje je učiniti što prije“. I u prvom i u drugom slučaju, naše je da objasnimo KAKO to učiniti, a najbolji način za to je praktični prikaz svih koraka u tom postupku, kao i odgovori na sva Vaša pitanja u toku samog seminara.

 

Naravno, nećemo zaobići ni druge aktuelne teme iz oblasti PDV-a, od kojih se posebno ističe skoro povećanje „praga“ za registraciju za PDV, sa svim posljedicama koje će ta izmjena značiti za pojedine PDV obveznike.

 

Zajedno sa kolegama iz UINO BiH, sve ove teme ćemo detaljno „pretresti“ i sve potrebne korake i postupke vrlo praktično i slikovito prikazati, a odmah u toku samog online seminara ćete dobiti i odgovore na sva vaša pitanja.

Vaš friendly consultant 

Revicon

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!