Revicon
KPE: NOVI PROPISI O OBRTU I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2022

KPE: NOVI PROPISI O OBRTU I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2022

21.03.2023 u 10:00


REVICON KUTAK ZA OBRTNIKE

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NOVI PROPISI O OBRTU

I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2022

 • novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
 • novi podzakonski propisi
 • nova pravila poslovanja obrtnika
 • ograničenja u poslovanju obrtnika
 • porezne prijave obrtnika za 2022.
 • relevantna mišljenja nadležnih

 

21. 3. 2023. (utorak) 10:00 – 15:30 online

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva obrta
 • Predstavnik Porezne uprave Federacije BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

 • Značajne izmjene u odnosu na raniji Zakon
 • Izmjene u uslovima i načinu poslovanja obrtnika
 • Obrt kao osnovno/dopunsko/dodatno zanimanje
 • Mogućnost angažmana članova porodice
 • Angažman penzionera
 • Rad u stambenim prostorijama
 • Sezonski rad
 • Tradicionalni i stari zanati
 • Obrtnici kao izvoznici: mogućnosti i pravila
 • Obaveze prema obrtničkoj komori 
 • Prenos obrta u raznim slučajevima
 • Privremeni prestanak rada obrta
 • Gašenje obrta
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

 

NOVI PROVEDBENI PROPISI

 • Pravilnik o popisu obrta
 • Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata
 • Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje
 • Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija
 • Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti
 • Najznačajnije izmjene u odnosu na renije propise
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

 

UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD OBRTA

- SPECIFIKACIJA SPR-1053

 • Godišnji popis i tretman viškova i manjkova
 • Zaključivanje poslovnih knjiga za 2022.
 • Izmjene u Pravilniku o porezu na dohodak
 • Oporezivi prihodi
 • Porezno priznati i nepriznati rashodi
 • Obračun i priznavanje amortizacije
 • Lični izdaci i drugi (ne)priznati rashodi
 • Donacije i poticaji
 • Dohodak od zajedničkog obrta (GPZ-1052)
 • Sačinjavanje specifikacije SPR-1053
 • Posebnosti za pojedine djelatnosti
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

 

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE GPD-1051

 • Sačinjavanje godišnje prijave GPD-1051
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ostalih poreznih olakšica
 • Utvrđivanje konačne obaveze ili preplate poreza
 • Ostvarivanje prava na povrat poreza
 • Utvrđivanje akontacije za naredni period
 • Prilozi uz godišnju prijavu GPD-1051

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


REVICON KUTAK ZA OBRTNIKE

 

ONLINE SEMINAR

 

NOVI PROPISI O OBRTU

I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2022

 • novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
 • novi podzakonski propisi
 • nova pravila poslovanja obrtnika
 • ograničenja u poslovanju obrtnika
 • porezne prijave obrtnika za 2022.
 • relevantna mišljenja nadležnih

 


 

Poštovane kolegice i kolege,

fokus pažnje ovog seminara će biti na svim onim izmjenama koje je donio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, te uticaju tih izmjena na uslove i način poslovanja obrtnika i ostalih djelatnosti srodnih obrtu. Osim toga, uz novi Zakon je već donesen i čitav niz pravilnika, uredbi i drugih provedbeni akata koji pobliže propisuju uslove i način poslovanja samostalnih poduzetnika. O svemu tome, na seminaru ćemo naša mišljenja i iskustva iz prakse razmijeniti sa predstavnicom resornog Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva.

 

Drugi dio seminara će biti posvećen sačinjavanju i podnošenju godišnjih poreznih prijava samostalnih poduzetnika za 2022. godinu. Zajedno sa kolegama iz Porezne uprave FBiH, još jednom ćemo obraditi sva važna porezna i računovodstvena pravila vezana za zaključivanje poslovnih knjiga i pravilno sačinjavanje godišnjih poreznih prijava, uz skretanje pažnje na najčešće greške i uz preporuke za pravilno i optimalno postupanje u različitim situacijama.

 

Revicon tim i naši gosti će, kao i do sada, već u toku trajanja seminara odgovarati i na sva Vaša pitanja.

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 Revicon d.o.o.
 Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
 tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić )
 fax: (033) 720-581
 e-mail:
dzenita.mutap@revicon.info; marko.jokic@revicon.linfo
 
www.revicon.info


 
UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!