Revicon
KPE: NOVI PDV PRIRUČNIK

KPE: NOVI PDV PRIRUČNIK

do 31.01.2024.


REVICON
PDV KUTAK

 

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NOVI PDV PRIRUČNIK

 • popunjavanje e-KUF i e-KIF
 • popunjavanje PDV prijave
 • knjiženja u svim situacijama
 • e-potpisivanje PDV i PDA prijava

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara

 

PROGRAM:

 

EVIDENTIRANJE NABAVKI

 • 01 - Ulazne fakture za robu i usluge iz BiH
 • 02 - Ulazne fakture za vanposlovne svrhe
 • 03 - Ulazne avansne fakture (dati avansi)
 • 04 - Uvoz dobara (JCI)
 • 05 - Fakture za usluge primljene iz inostranstva
 • 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti
 • 07 - Ispravke odbitka ulaznog PDV
 • 08 - Ulazni PDV po posebnoj šemi u građevinarstvu
 • 09 - Ostalo

 

EVIDENTIRANJE ISPORUKA

 • 01 - Izlazne fakture za robu i usluge u BiH
 • 02 - Izlazne fakture za vanposlovne svrhe
 • 03 - Izlazne avansne fakture (primljeni avansi)
 • 04 - Izvoz dobara (JCI)
 • 05 - Fakture za usluge izvršene i primljene od ino lica
 • 06 - Umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima
 • 07 - Manjkovi
 • 08 - Izvršene donacije u hrani
 • 09 - Ostalo

 

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE

 • Popunjavanje polja isporuka (11, 12 i 13)
 • Popunjavanje polja nabavki (21, 22 i 23)
 • Polja PDV-a (41, 42, 43, 51, 61, 71 i 80)
 • Podaci o krajnjoj potrošnji (32, 33 i 34)

 

„NE/SLAGANJA“ E-EVIDENCIJA I PDV PRIJAVE

 • Šta ide u PDV prijavu
 • Šta ne ide u PDV prijavu
 • Šta (ipak) može ići u PDV prijavu
 • Moguća „neslaganja“ e-KUF/KIF i PDV prijave
 • Nedozvoljena neslaganja e-KUF/KIF i PDV prijave
 • Usaglašavanje podataka u e-KUF/KIF i PDV prijavi

 

NAJČEŠĆE GREŠKE

 • Kod popunjavanja e-evidencija
 • Kod podnošenja e-evidencija
 • Kod popunjavanja PDV prijava
 • Kod podnošenja PDV prijava

 

NAKNADNE IZMJENE

 • Izmijenjene e-evidencija za ranije periode
 • Izmjienjene e-evidencija za X/2023 i dalje
 • Izmijenjene PDV prijave
 • Dopunske PDV prijave

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA

 • Praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • Varijante zahtjeva i potrebna dokumentacija
 • Izbor i prijavljivanje zastupnika
 • Pribavljanje KEP za vlastite zaposlenike
 • Pribavljanje KEP za eksterne pružaoce usluga
 • Instalacija softvera i ostale potrebne predradnje
 • Postupak elektronskog potpisivanja prijava
 • Najčešći problemi i kako ih riješiti
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći

 

OSTALE PDV AKTUELNOSTI

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

prva primjena novih, izmijenjenih e-evidencija o nabavkama i isporukama je pravo vrijeme da razriješimo ne samo sve one dileme koje su se pojavile nakon uvođenja novih tipova dokumenata u e-KUF i e-KIF, nego i one koje su u toj oblasti prisutne i od ranije.

 

Neminovno, nova pravila za e-evidencije se odražavaju i na način popunjavanja PDV prijava, pa je to prava prilika i da još jednom – sada u novim uslovima – odgovorimo i na pitanja poput: šta ide, a šta ne ide u PDV prijavu...?; moraju li se podaci u PDV prijavama u (baš) svim elementima „slagati“ sa podacima iz e-KUF/KIF za taj mjesec...?; da li se u PDV prijavu (ipak) mogu unijeti i podaci za koje to nije izričito propisano Uputstvom za popunjavanje PDV prijave...?, boli li više glava zbog „viška“ ili zbog „manjka“ nekih manje relevantnih podataka...? itd...

 

Također, ovo je prava prilika da se osvrnemo i na najčešće greške prilikom popunjavaja i dostavljanja e-evidencija i PDV prijava, kao i na pravila podnošenja izmijenjenih e-evidencija i izmijenjenih i dopunskih PDV prijava.

 

Uz korisne i praktične prezentacije na sve te teme, kao i odgovore na sva pitanja učesnika seminara, sastavni dio seminarskog materijala će biti i NOVI PDV PRIRUČNIK sa brojnim, dodatno ažuriranim PRAKTIČNIM PRIMJERIMA načina popunjavanja e-KUF-a i e-KIF-a (u svim situacijama i za sve tipove dokumenata), sa paralelnim primjerima načina popunjavanja PDV prijave i načinima knjiženja svih tih situacija u glavnoj knjizi.

 

Naravno, dužnu pažnju i vrijeme i na ovom seminaru ćemo posvetiti i aktuelnoj problematici pribavljanja kvalificiranih elektronskih potvrda i ostalih preduslova koje je nužno ispuniti za e-potpisivanje PDV i PDA prijava.

 

U svemu tome, uključujući i davanje brzih i pouzdanih odgovora na sva Vaša pitanja odmah u toku trajanja seminara, stalnim i vrijednim članovima Revicon tima će, kao i do sada, pomoći i naše cijenjene kolege iz UINO BiH.

 

Radujemo se našem ponovnom druženju!

Vaš friendly consultant 

Revicon

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!